Schoolleiders hebben het liefst een vakleerkracht voor de gymles

Mulier Instituut deed onderzoek naar de tevredenheid over het bewegingsonderwijs

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen een positieve bijdrage leveren aan het meer laten bewegen van kinderen en het verbeteren van hun motorische vaardigheden. Ondanks dat die voordelen bekend zijn, worden op veel basisscholen de gymlessen nog door een groepsleerkracht gegeven. Het Mulier Instituut deed onderzoek naar hoe schoolleiders, ouders en kinderen denken over het verschil tussen een vakleerkracht en een groepsleerkracht. In dit onderzoek valt vooral op dat juist de directeuren van scholen de voorkeur geven aan een vakleerkracht door de kwaliteit en de duur van de lessen die zij geven.

Mulier-onderzoekster Sofie Vrieswijk heeft gekeken naar de tevredenheid over de leerkrachten bewegingsonderwijs onder schoolleiders, ouders en kinderen. Ze heeft hierbij een onderscheid gemaakt tussen de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de groepsleerkracht met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs. Op deze manier probeerde Vrieswijk te achterhalen of dit verschil in kwaliteit ook gemerkt wordt.

Voorkeur schoolleiders

Schoolleiders beoordelen de gymles gemiddeld hoger als het door een vakleerkracht wordt gegeven dan wanneer een groepsleerkracht het geeft. Die hogere beoordeling zit vooral in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, het aantal lessen bewegingsonderwijs per week en de lestijd. In het onderzoek werd nog een ander pluspunt aan de vakleerkracht genoemd: de extra ondersteuning die zij kunnen bieden aan kinderen met een motorische achterstand. Vakleerkrachten zijn volgens schoolleiders beter in staat om die leerlingen tijdens de gymles te helpen.

Ouders en kinderen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zowel ouders als kinderen tevreden zijn over de aandacht die de leerkracht bewegingsonderwijs heeft voor het geluk en de gezondheid van het kind. Het lijkt hierbij niet uit te maken of een vakleerkracht of een groepsleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt. Hoe zij aspecten als de kwaliteit van de les beoordelen wordt na het onderzoek in ieder geval niet duidelijk.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) samen met Rudmer Heerema al kamervragen gesteld aan onderwijsminister Dennis Wiersma (Ministerie OCW) en sportminister Conny Helder (Ministerie VWS). Zij zijn onder andere benieuwd naar de belemmeringen om alle gymlessen door een ALO-gediplomeerde vakleerkracht te geven in het basisonderwijs.

Ga voor het volledige factsheet van dit onderzoek naar het Mulier Instituut.

Lees ook deze artikelen over het gymonderwijs in Nederland: