'Lisboa call' versterkt ambities voor innovatie en vitaliteit

Cluster Sports & Technology ondertekent Europese oproep om innovatiekracht te benutten voor maatschappelijke vragen

Vanuit het EU-voorzitterschap van Portugal werd onlangs in Lissabon een Europees congres georganiseerd over het belang van sportinnovatie met de veelzeggende titel: 'Sport Innovation: Beyond Business as Usual'. Deze bijeenkomst was in meerdere opzichten bijzonder te noemen. Na een jaar van vooral zoom-meetings konden vooraanstaande vertegenwoordigers uit de hele Europese sportsector elkaar hier fysiek ontmoeten. Covid-19 is nog niet van het podium verdwenen en dus werd het congres ook online gevolgd. Versterkt door de negatieve beweeg-gevolgen van die pandemie werd vanuit het Europese voorzitterschap van Portugal een dringende oproep gedaan. Deze ‘Lisboa call’ roept op om innovatiekracht in te zetten om de maatschappelijke vraagstukken rond inactiviteit en beweeggedrag die door het coronavirus extra aan het licht zijn gekomen op te lossen.

Het congres in Lissabon was georganiseerd vanuit het EU-voorzitterschap van Portugal, dat sport en innovatie in brede zin als een van de speerpunten op de agenda heeft gezet voor het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Met de bijeenkomst bracht Portugal een vooraanstaand gezelschap bij elkaar van mensen die actief zijn op het vlak van sportinnovatie. Zo spraken vertegenwoordigers van de Europese sportmaterialen industrie, de UEFA en adidas. Ook waren verschillende mensen aanwezig uit de samenwerkende innovatienetwerken, zoals professor Steve Haake van Sheffield Hallam University, Alberto Bichi namens het Europese Sportinnovatie platform EPSI en René Wijlens namens het Nederlandse Cluster Sports & Technology.

Sportinnovatie als oplossing en kans

Prominent onderdeel van het programma was de oproep voor het tekenen van de 'Lisbao call voor sportinnovatie'. Deze oproep vanuit de Europese sector is bedoeld om meer bewustwording te creëren voor het brede belang van sport voor allerlei sociale en maatschappelijke vraagstukken zoals inactiviteit en sociale cohesie. Innovatie geldt in dit initiatief als een rode draad om sport te versterken en maatschappelijke uitdagingen helpen op te lossen. Sportinnovaties worden behalve als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen ook gezien als kans voor andere sectoren. In de call wordt krijgt dit gevolg met zeven actiepunten. Daartoe behoren onder andere het hanteren van een sector-overschrijdende aanpak, het bevorderen van onderzoek en data-verzameling. Daarbij wordt nog extra nadruk gelegd op de noodzaak van samenwerking binnen regio’s maar met name ook in Europees verband.

Oproep vanuit de praktijk

Onlangs heeft ook de Europese Raad het belang van sportinnovatie ook al omschreven. Daarbij werden tevens aanbevelingen gedaan aan regionale en nationale overheden en EU om dat belang te erkennen en in uitvoerend beleid om te zetten. De 'Lisboa call' heeft duidelijk een ander karakter omdat die oproep meer vanaf de werkvloer komt van de partijen die al intensief op dit terrein actief zijn. Dat zijn Europese organisaties als EPSI en Clusters zoals Cluster Sports & Technology, maar ook bedrijven, landelijke en lokale overheden kunnen nog aanhaken. De oproep heeft enerzijds als doel om te zorgen dat dit thema in heel Europa op de agenda komt en anderzijds om de partijen die de petitie ondersteunen ook scherp te houden op de afspraken.

Vitality Living Lab Project

De 'Lisboa call' past naadloos bij waar het Cluster Sports & Technology al sinds 2018 mee bezig is met het Vitality Living Lab Project. Binnen dit project werken bedrijfsleven, wetenschap, sport en overheden samen op het thema innovatie en vitaliteit om structureel bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Op korte termijn moet deze krachtenbundeling vanuit de Brainport-regio zorgen dat zoveel mogelijk mensen fitter uit de crisis komen. Daarbij wordt gezocht naar innovaties over vijf lijnen: op het werk, in de thuisomgeving, in de publieke ruimte, in de sportomgeving en op school. Met technologie als de grote innovatieve motor moet deze samenwerking tot concrete producten leiden die voor economische en maatschappelijke impact zorgen. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een sportieve en vitale samenleving.

De stip op de horizon van het Vitality Living Lab Project is de Innovatie Hub, die later dit jaar wordt gelanceerd. Deze I-HUB is een broedplaats waar expertise op het gebied van sport en vitaliteit samenkomt en nieuwe innovaties kunnen worden ontwikkeld. In het vakblad Sport & Strategie van september zullen experts uit de verschillende samenwerkende domeinen dieper ingaan op de ambities van deze I-HUB.

Ga voor meer informatie over het Vitality Living Lab Project nu alvast naar: sportsandtechnology.com/vitality-living-lab/