Gezocht: innovaties om te testen tijdens een sportevenement of festival

Sportinnovator en Innofest helpen bij het ontwikkelen van innovaties met een sportevenement of festival als testlab

Sportonderzoekers en innovatieve ondernemers opgelet! Voor een speciaal programma van Sportinnovator en Innofest worden innovaties gezocht die een oplossing bieden om meer mensen te laten sporten en sportief te laten bewegen, of om de sport te verduurzamen. Deze innovaties krijgen de kans te testen tijdens een sportevenement of festival.

Sportinnovator, Regieorgaan SIA en Innofest werken samen om 10 teams van hogescholen en MKB’ers te helpen met het testen van revolutionaire innovaties op een sportevenement of festival. Teams met een briljant idee dat de potentie heeft om de sportwereld te transformeren kunnen zicht uiterlijk 20 februari 14.00 uur aanmelden via de website van regieorgaan SIA. Het programma biedt de kans een sport- of beweegconcept te testen voor een ander publiek. Het is ook mogelijk te onderzoeken hoe een nieuwe doelgroep reageert op een nieuwe bal, sportartikel of pop-up uitleenconcept voor sportmaterialen. Wie de oplossing heeft om het gebruik van plastic op sportevenementen terug te dringen heeft bij dit traject natuurlijk ook een mooie kans om te testen een realistische setting.

Wat voor teams?

Voor het programma worden teams gezocht die bestaan uit uit hogescholen en MKB'ers die innovaties ontwikkelen die eraan bijdragen dat meer mensen gaan sporten en sportief bewegen, of die de duurzaamheid van de sport stimuleren. De hogeschool speelt een centrale rol in het team en dient de aanvraag in. Elk team moet minstens één MKB-partner betrekken. Deze MKB-partner kan variëren van een startup gericht op sporttechnologie tot een bedrijf dat een specifieke sportgerelateerde innovatie heeft ontwikkeld, of een ondernemer met een innovatief idee dat de sportwereld kan veranderen. De geselecteerde teams krijgen de kans om hun innovaties te testen tijdens vooraanstaande sportevenementen of festivals, zoals Eurosonic Noorderslag, Oerol of DGTL. Dit biedt de mogelijkheid om ideeën in een realistische omgeving te valideren en waardevolle feedback te verzamelen. Naast financiële ondersteuning wordt begeleiding geboden aan de geselecteerde teams bij het testen van hun innovaties.

Sportinnovator en Innofest zijn nadrukkelijk niet op zoek naar innovaties op het gebied van fan engagement en voedsel en drank, zoals duurzame frisdrank.

Het programma

In een serie van drie workshops (Innolessen) krijgt de testcase stap voor stap vorm. Voor en tijdens de uiteindelijke praktijktest op een sportevenement of festival krijgen de deelnemers persoonlijke begeleiding van een testexpert om een optimaal testresultaat te bereiken.

Na afloop van de testcase op het festival volgt er een evaluatieworkshop. Hierin blikken de deelnemers terug op de testcase en vooruit op mogelijke toekomststappen. Zo zorgen ze ervoor dat de opgehaalde data ook daadwerkelijk gebruikt wordt om het prototype te verbeteren.

Webinar en innovatiemiddag

Lectoren en senior en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen een aanvraag indienen. Dat kan vanaf de publicatie van de call for propopals tot dinsdag 20 februari 2024 om 14.00 uur.

Om alvast meer informatie te geven over deze regeling wordt op op 11 januari een webinar georganiseerd. Daar komen ook twee onderzoeksteams aan het woord die vorig jaar met Innofest hebben getest op de Zwarte Cross: VR Dementie en Digital Data Divide. Een week later wordt op 19 januari tijdens een speciale innovatiemiddag bij ESNS in Groningen een tour langs de praktijktesten tijdens dat festival georganiseerd. Aanmelden voor het webinar en de innovatiemiddag kan via deze link.

Ga voor meer informatie naar sportinnovator.nl

Foto: Golazo