Fitter uit de crisis met innovatieve oplossingen

Vitality Living Lab Project werkt aan innovaties voor vitalere samenleving

COVID-19 wordt wereldwijd als een wake-upcall gezien voor het belang van sport en vitaliteit. Een gezonde en actieve leefstijl blijkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in de bestrijding van de impact van het coronavirus. Het werk van verschillende innovatiecentra in Europa die zich de afgelopen jaren al bezighielden met sport en vitaliteit, kreeg daarmee een keiharde noodzaak. Dat zag ook René Wijlens van het Cluster Sports & Technology, dat met het Vitality Living Lab Project vanuit de Brainport-regio opereert. “In al die jaren dat we met dit thema bezig zijn, is er niet eerder een moment geweest waarop het belang van sport en vitaliteit synchroon in de wereld zo veel aandacht kreeg.”

Het Cluster Sports & Technology is al in 2018 gestart met het Vitality Living Lab Project om bedrijfsleven, wetenschap, sport en overheden te laten samenwerken op het thema innovatie en vitaliteit. Doel van dit project is vanuit innovatie structureel bijdragen aan een gezonde leefstijl en er daarmee voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen op korte termijn fitter uit de coronacrisis komen.

Vitality Living Lab Project

De stip op de horizon van het Vitality Living Lab Project is om eind 2021 tot de ‘Innovation Hub for Sports & Vitality’ te komen. “Dat is het uiteindelijke ecosysteem waarin deze samenhang op het gebied van sport en vitaliteit vorm krijgt.” Voor de buitenwacht lijkt het op het eerste gezicht misschien op een volgend project, maar bij het Vitality Living Lab Project gaat het juist om het wegnemen van toevalligheid en het structureel versterken van het gehele netwerk. “We opereren daarbij vanuit een missiegedreven aanpak: met innovaties bijdragen aan de vitale samenleving op plekken waar dat nodig is; op het werk, in de publieke ruimte, bij sport, thuis en op school. We realiseren impact door innovaties met en in de praktijk te ontwikkelen en van daaruit bij bewezen succes op te schalen. Het slim gebruiken van data en informatie is daarbij key: met data houden we inzicht in de behoefte, maar zijn we ook in staat om de innovaties te sturen en uiteindelijk het effect ervan op de vitaliteit vast te stellen. We willen niet alleen beter worden in het zien van kansen, maar ook in het verzilveren van die kansen.”

Impact

In het Vitality Living Lab Project is innovatie niet een doel op zich. Het gaat uiteindelijk om het maken van impact. In de ‘Innovation Hub for Sports & Vitality’-plannen wordt dat omschreven op drie niveaus: economische impact, maatschappelijke impact en persoonlijke impact. Het economische aspect aan innovatie ligt voor de hand: een product dat in een marktbehoefte voorziet, zorgt voor omzet en banen. De samenwerking in de Brainport-regio, waarbij onder meer het PSV-Brainport-partnership inzet op vitaliteit, kan volgens Wijlens voor nog meer economische effecten zorgen. “Wij willen een speler zijn op het gebied van innovatie en waardecreatie op sport en vitaliteit. Als wij met succesvolle oplossingen komen, dan hopen wij dat we daarmee meer ondernemingen kunnen neerzetten met hun wortels in deze regio. Dat kan ook bijdragen aan het verder versterken van de regio.”

"Als mensen gelukkiger worden, kun je persoonlijke en maatschappelijke impact bereiken: vitalere medewerkers, betere baankansen en bijdragen aan een betere economische productiviteit"

René Wijlens - Cluster Sports & Technology

De maatschappelijke en persoonlijke impact zijn minstens zo belangrijk bij de Innovation Hub. Bij maatschappelijke impact gaat het onder andere om zorgen voor een vitale bevolking om daarmee de zorgkosten drastisch te kunnen reduceren. “Dat is ook een van de grotere drijfveren achter dit idee. Corona heeft ons het belang daarvan extra duidelijk gemaakt. Er is voldoende bewijslast dat veel ziektes voortkomen uit een ongezonde leefstijl en daar zijn veel kosten aan gekoppeld”, zegt Wijlens. De persoonlijke impact ligt natuurlijk in het verlengde daarvan, want vitaliteit draagt bij aan een gelukkiger en gezonder leven van individuen. “Iemand die goed in zijn vel zit en het beste uit zichzelf weet te halen, heeft betere baankansen en draagt meer bij aan economische productiviteit van de samenleving.”

Dit vraagt een andere manier van kijken naar de maatschappelijke uitdagingen, stelt Wijlens. “We zijn geneigd om te denken in het oplossen van problemen, terwijl het hier gaat om het benutten van de potentie van mensen. Mensen in hun kracht zetten. Het gezonde en het goede bevorderen in plaats van voorkomen dat het slechte gebeurt.” Hij vreest dat met de nadruk op preventie, zoals in het Nationaal Preventieakkoord, vooral wordt gekeken naar wat de overheid niet wil bereiken. Een goed voorbeeld van een land waar dat perspectief juist wordt omgedraaid, is Nieuw-Zeeland. Daar wordt de economie meer gebaseerd op het welzijn van mensen. “Het gaat erom dat mensen gelukkiger worden. Dan gaan dingen vanzelf beter. Daarmee kun je persoonlijke en maatschappelijke impact bereiken: vitalere medewerkers, betere baankansen en bijdragen aan een betere economische productiviteit.” Dat heeft uiteraard ook zijn weerslag op de gehele economie.

Wijlens ziet in Nederland en Europa gestaag een beweging ontstaan waarbij welzijn als maatstaf naast welvaart komt te staan. “Sport en vitaliteit dragen daaraan bij. Het is dan de vraag hoe je die kansen kunt benutten. Er zijn wel allerlei bewegingen die dit ondersteunen, maar we zijn er gewoon nog niet. Wij willen met onze ambitie aan die beweging bijdragen door de ingrediënten voor een vitale samenleving aan te reiken en de kansen die innovatie biedt te laten zien.”

Ga voor meer informatie over het Vitality Living Lab Project naar: Sports & Technology.

Dit artikel verscheen eerder in uitgebreidere vorm in het vakblad Sport&Strategie (editie 1-2021).

Het Advanced Wellbeing Research Centre (AWRC) van de Sheffield Hallam University is een goed voorbeeld van een vergelijkbaar innovatieproject gericht op sport en vitaliteit. Lees dit interview daarover met professor Steve Haake.

Foto: Shutterstock.com