"Deze crisis is een kans om sportinnovatie nationaal aan te pakken"

Harry van Dorenmalen (Topteam Sport) over de kansen die Sportinnovator ziet

Door de coronacrisis zijn creativiteit en innovatief denken voor bedrijven ineens belangrijke eigenschappen geworden. Dat vindt Harry van Dorenmalen, voorzitter van het Topteam Sport, een goede ontwikkeling. "Je ziet dat de kimono’s opengaan: er is veel meer ruimte voor innovaties en die zijn nu ook belangrijk geworden. Maar veel van die oplossingen waren er al." Dat merkte hij ook al binnen het Topteam, waar de oplossingen voor de sport over tafel vlogen. Het komt daarom volgens Van Dorenmalen nu nog meer aan op het creatief verbinden van vraag en aanbod bij innovatie. Daarom doet hij ook een oproep aan bedrijven, sport, wetenschap en gemeenten om met oplossingen te komen voor sporten in de binnenruimte, voor het weer kunnen organiseren van sportevenementen en voor het weerbaarder en vitaler maken van mensen.

De wereldeconomie heeft door de coronapandemie een flinke opdonder gekregen. Doordat die dreun nog wel even zal doorklinken zijn bedrijven genoodzaakt creatief te handelen. Van Dorenmalen ziet dat volop gebeuren. "Ik denk dat het te maken heeft met dat je nu in een situatie terecht bent gekomen die je niet meer kunt rationaliseren. Dan ga je naar andere methodieken zoeken. Vanuit het ondernemers standpunt ben ik erg tevreden dat creativiteit en oplossingsgericht denken echt weer in de top tien komen als belangrijke eigenschappen."

Van Dorenmalen ziet dat de mensen die al langer bezig zijn met innovatie juist nu een belangrijke rol kunnen spelen. "Dan hebben we het niet alleen over innovatieve producten, maar ook sociale innovaties en het toepassen van technologie. Bij de sport kijken we nu naar de innovaties die we met Sportinnovator de afgelopen vijf jaar al hebben opgehaald. Denk aan een innovatie als de MQ Scan, die de motorische vaardigheden van kinderen meet. Hierdoor is duidelijk geworden dat ruim een kwart van de basisschoolleerlingen een ondermaatse motoriek heeft. Hierdoor komen dergelijke thema’s bijvoorbeeld op de politieke agenda."

Aerosol-discussie

Dat een oplossing soms uit onverwachte hoek kan komen merkte hij in een overleg met het Topteam Sport over de aerosol-discussie, de vochtdruppeltjes die het COVID-19-virus mogelijk verspreiden. Sportinnovator had daarin de hulp ingeroepen van Bert Blocken, de windtunnelspecialist van de TU/ Eindhoven. Onder leiding van Sportinnovator is een consortium opgericht dat nu nader onderzoek doet op welke wijze we het aantal aerosolen omlaag kunnen brengen. Topteamlid Frank van der Vloed (CEO Signify) vulde daar op aan dat Signify al een oplossing heeft ontwikkeld die aerosolen met behulp van UVC licht bewerkt. Voor Van Dorenmalen is dat nu precies wat hij bedoelt met creatief denken. "Er is een probleem waar niemand nog van had gehoord en dat is de reden dat de sportsector helemaal vast zit. Dan gaan we bij het Topteam Sport kijken wat we daar met technologie in kunnen betekenen. Frank van der Vloed zegt dan zomaar dat zij al licht hebben dat effectief is in het neutraliseren van virussen, bacteriën en schimmels. Dat is dus geen klassieke benadering maar een quadrupel benadering: overheid, bedrijfsleven, het veld en wetenschap komen bij elkaar en zeggen wat er aan de hand is."

"Ik geloof er heilig in dat we de sporttechnologie niet als een vijand moeten zien maar als hefboom voor grotere veranderingen"

Harry van Dorenmalen- Voorzitter Topteam Sport

Oproep voor meer innovaties

Met die aanpak ziet Van Dorenmalen kansen om innovatie meer nationaal aan te vliegen. Dat het Sportinnovator-programma al eerder een evolutie naar vraag gestuurd innoveren heeft ingezet maakt het vinden van oplossingen voor de sportsector nog effectiever. "In het begin werkte Sportinnovator redelijk aanbod gestuurd. Dan keken we naar ideeën en dan honoreerden we dat met subsidie of niet. Dat is nu omgeslagen naar vragen die wij uitzetten bij de Vereniging Sport en Gemeenten, bedrijven en de wetenschap om te kijken waar echt behoefte naar is. Zo is de aerosol-discussie nu een superacuut probleem voor sporten in de binnenruimte dat we nu proberen op te lossen. Maar we zijn ook op zoek naar innovaties die ervoor zorgen dat we weer kunnen sporten in stadions en dat er weer sportevenementen kunnen plaatsvinden. Ook daar is een consortium voor opgericht dat dit planmatig oppakt. Als laatste zijn we op zoek naar innovaties die mensen weerbaarder en vitaler maken. Zo is er een subsidie gehonoreerd door ZonMw voor de app Scoor je PR! Hiermee worden mensen met een verstandelijke beperking aangespoord om meer te gaan bewegen. Dit wordt in zorginstellingen in Nederland uitgerold."

Van Dorenmalen wil graag meer initiatieven in kaart brengen en deze, indien geschikt, verder brengen. "Ik doe graag een oproep aan bedrijven, sport, wetenschap en gemeenten om met oplossingen te komen voor sporten in de binnenruimte, voor het weer kunnen organiseren van sportevenementen en voor het weerbaarder en vitaler maken van mensen. Meld je idee of innovatie aan bij Sportinnovator via info@sportinnovator.nl."

Europese samenwerking

Ook buiten Nederland timmert Sportinnovator hard aan de weg. Zo werd Sportinnovator onlangs gevraagd als Europese 'good practice' voor de Eurocommissaris voor Innovation & Research Mariya Gabriel, en haar kabinet van Commissioners onder leiding van Ursula von der Leyen. "Mariya heeft sport en innovatie als een van haar prioriteiten gekozen. Ze ziet veel kansen om via de 'sport als industrie', grote maatschappelijk problemen op te lossen. Het is immers een industrie die zeer laagdrempelig is. Mensen hebben hart voor sport. Als je dat sportmenu slim kan aanbieden op een innovatieve en tegelijkertijd breed toegankelijke manier dan gaan mensen meer bewegen. Men eist tegenwoordig de maximale vorm van flexibiliteit van alle soort van services, dat smart servicemodel goed doordenken is essentieel. De disruptieve technologie, welke binnen Sportinnovator wordt ontwikkeld, kan inspirerend én versnellend werken. Ik geloof er heilig in dat we de sporttechnologie niet als een vijand moeten zien maar als hefboom voor grotere veranderingen, binnen en buiten de sport. Dat vindt Europa ook. De komende maanden zijn we met het Directoraat Generaal ECEA en de unit Sport aan het bekijken hoe we optimaal kunnen samenwerken om die gezamenlijke ambitie te verwezenlijken."

Meer info over sportinnovatie op Sportinnovator.nl