"Succesvol fondsenwerven in de sport begint bij maatschappelijke focus"

Ben Moonen (Sportsubsidie.nl) helpt sportprofessionals op weg met twee cursussen

Van lokaal tot Europees niveau kan de sport zo al op duizend subsidieregelingen aanspraak maken. Een succesvolle aanvraag begint bij een focus op de maatschappelijke impact van een sportproject. Dat is volgens Ben Moonen van adviesbureau Sportsubsidie.nl de crux, waar nog veel sportprofessionals een slag in kunnen maken. Tijdens een nieuwe basiscursus en een expertclass wijst hij daarom de weg in het woud van sportsubsidies en vooral hoe je daar als sportorganisatie extra financiële middelen uit kunt halen.

In het voorjaar van 2023 start Moonen met twee cursussen om sportprofessionals mee te nemen in de wereld van sportsubsidies. Allereerst is er de ‘Basiscursus Sport en Subsidies’ als introductie op wat het betekent om een subsidieaanvraag te doen. Deze eendaagse cursus wordt op vijf plekken door het land georganiseerd. Daarna bestaat als vervolg nog de mogelijkheid om de ‘Expertclass Sport en Subsidies’ te doen met meer verdieping op eigen projecten.

Fondsen aan het woord

De ‘Expertclass Sport en Subsidies’ is bedoeld voor de professional die al enige achtergrond heeft in subsidie- en fondsenwerving of die eerder een cursus van Sportsubsidie.nl heeft gevolgd. Tijdens deze tweedaagse cursus krijg je handvatten, tips en inspiratie. Onder andere van Guus Pengel en Brigitte Coté van VSBfonds, Robin de Heij van Fonds Gehandicaptensport en Esther Roelofs van het Nationaal Fonds voor de Sport. Zij komen vertellen hoe hun fonds werkt en gaan de discussie aan over de kansen van sport om maatschappelijke impact te realiseren. Om de cursus direct meerwaarde te geven, gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van projecten met een maatschappelijke impact en de voorbereidingen van een subsidieaanvraag.

Ben Moonen maakt bij beide cursussen gebruik van het Sportimpactmodel van Sportsubsidie.nl, waar hij in dit interview meer over vertelt. Hij wil professionals vooral helpen aan de slag te gaan met fondsenwerving. Zijn advies stopt daarom niet bij de laatste cursusbijeenkomst. “Aan de cursus zit ook een jaar advies vast, waarbij we één keer per maand een overleg organiseren om met elkaar ervaringen te delen en vooral veel vragen te stellen over de lopende projecten en aanvragen.”

Ga voor meer informatie en aanmelding voor de cursus naar: sportsubsidie.nl