Ondernemend vermogen gevraagd voor toekomstige leiders

Executive MBA Sports & Health helpt nieuwe leiders in de sector sport en gezondheid zich voor te bereiden op de vragen van morgen

Actieve leefstijl, gezonde voeding, vitaliteit: het zijn onderwerpen waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is. Het Sportakkoord en het Preventieakkoord hebben daar vanuit de beleidskant voor een versnelling gezorgd. Recenter heeft de uitbraak van het coronavirus in de bewustwording rond een gezonde leefstijl daar nog een grotere schep boven op gedaan. Dat betekent ook dat de arbeidsmarkt in de sector die zich bezighoudt met sport en gezondheid volop in ontwikkeling is. De Executive MBA Sports & Health van Wagner speelt hier op in door ondernemende leiders voor te bereiden op de vraagstukken van morgen.

De Executive MBA Sports & Health is meer dan een algemeen bedrijfskundige MBA. Deelnemers leren vernieuwende en realiseerbare oplossingen te creëren voor vragen binnen een werkveld dat groeit in relevantie. Met deze tweejarige opleiding worden toekomstige leiders op het gebied van sport en gezondheid voorbereid om te kunnen innoveren en vooral de verbinding met andere sectoren te zoeken.

Ondernemend vermogen

Van deze nieuwe leiders zal volgens Prof. drs. Philip Wagner, initiatiefnemer van de Executive MBA Sports & Health, vooral ondernemend vermogen gevraagd worden. “Dat hoeft zeker niet altijd te zijn als ondernemer. Het gaat vooral om het vermogen tot initiatiefnemen. Verbindingen maken met andere mensen en nieuwe kansen zien.” Die kansen komen onder andere vrij door akkoorden als het Sportakkoord en het Preventieakkoord. Dat is pas een begin, stelt Wagner. “De volksgezondheid is niet iets wat alleen door de overheid wordt bepaald in beleidsregels. Je hebt akkoorden maar die moeten ook ingevuld worden. Daar is ondernemendheid voor nodig tot op het niveau van het individu. Door deze crisis komt, soms ook noodgedwongen, creativiteit vrij. Dat moet aangewend worden voor maatschappelijke waarde creatie.”

Nieuwe vragen

Op dit moment gaat de maatschappelijke verandering zo snel dat daar met beleid lastig op valt in te haken. "De verandering gaat altijd sneller", zegt Wagner. "Dat betekent dat het beleid moet worden ondersteund met het vermogen om te exploreren. Laten we niet te veel energie steken in behoud en vernieuwing van bestaande structuren in het onderwijs, de zorg en de sport. Laten we vooral de ondernemendheid van mensen daar als basis gebruiken voor nieuwe waarde proposities." Dat geldt wat hem betreft zeker ook in het enorme vrij gekomen veld van gezondheid en welzijn. "Op gemeenten komen op dat vlak nu allerlei nieuwe vragen af. Zij schreeuwen om nieuwe concepten en die moeten de gemeenten niet bedenken, daar heb je ondernemende professionals voor nodig."

"Als we het er binnenkort over gaan hebben dat je tot je 72ste moet werken dan betekent dat niet dat je altijd dezelfde specialist hoeft te blijven"

Philip Wagner

Persoonlijke ontwikkeling

Behalve ondernemerschap komt binnen de tweejarige Executive MBA Sports & Health persoonlijke ontwikkeling als een rode draad in allerlei facetten terug. Als econoom ziet Wagner dat dit de komende jaren met het verhogen van de pensioenleeftijd alleen maar belangrijker zal worden. "Vroeger dachten werkgevers over iemand van 52: daar investeren we niet meer in. Die gaat zijn dagen tellen en die gaat er naar verloop tijd uit. Nu blijft die werknemer tien jaar langer. Heel veel bedrijven hebben geen ontwikkelingsbeleid voor mensen boven de 50 terwijl dat een hele groep aan het worden is." Daar komen als vanzelf termen als vitaliteit en jobcrafting om de hoek kijken. "Bij jobcrafting gaat het om hoe je als het ware maatwerk kunt creëren binnen je huidige baan."

Volgens Wagner is het zoeken naar nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden belangrijk om werk steeds weer betekenis te geven. Dat voorkomt burn-out en uitstroom onder mensen met een sterke taakspecialisatie. "Als we het er binnenkort over gaan hebben dat je tot je 72ste jaar moet werken dan betekent dat niet dat je altijd dezelfde specialist hoeft te blijven. We zijn met zijn allen naar school geweest om generalist te worden. Vervolgens studeren we verder om specialist te worden, maar niet iets te leren en te bedenken en de boel helemaal te veranderen."

Flexibel studeren

Dat is precies wat deelnemers aan de Executive MBA Sports & Health leren en in de praktijk zullen brengen. Deze MBA start in September ook als modulaire opleiding, waardoor flexibel studeren mogelijk wordt. “Voor wie geen MBA wil halen, maar interesse heeft in een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld module 5 over governance & leadership is dit natuurlijk een interessante optie”, legt Programma-expert Jildou Jongman uit.

Ga voor meer informatie over de Executive MBA Sports & Health naar Wagner.nl