Tik 'n Euro: sporters voor sporters met een beperking

Fonds Gehandicaptensport start deze week digitale collecte

Deze week zou Fonds Gehandicaptensport tijdens de jaarlijkse collecteweek geld inzamelen voor sporters met een beperking. Nu dat door het coronavirus niet mogelijk is, werd in allerijl een online noodactie opgezet. Met de actie Tik ’n Euro roepen topsporters als Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Guus Hiddink en Jetze Plat op één euro te doneren aan Fonds Gehandicaptensport. Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport: “De sport helpt zo de gehandicaptensport.”

Ruim 9000 collectanten van Fonds Gehandicaptensport kunnen in de vaste collecteweek, die van afgelopen zondag tot 5 april duurt, niet langs de deuren om geld in te zamelen. Voor Fonds Gehandicaptensport betekent dat een belangrijke inkomstenbron van 500.000 euro verloren zou gaan. Nike Boor benadrukt daarbij dat op dit moment alles rond het coronavirus veel belangrijker is. "Dan is sport natuurlijk ook maar een middel. Maar we praten wel over een kwetsbare groep. In zijn toespraak zei de Koning al dat het eenzaamheidsvirus ook een virus is wat heftig is. Daar heeft deze groep juist last van. Zeker als je weet dat 500.000 sporters met een beperking nog niet sporten maar wel willen. Die kans wordt nu nog kleiner."

Tikkie van een euro

Niets doen is geen optie, zegt Boor. "Niet te lang stilstaan bij wat niet kan, maar juist wat wel kan. Zo staan sporters met een handicap in het leven, maar wij als Fonds ook." Zo werd in anderhalve week tijd een niet bestaand plan B opgetuigd met een digitale collectebus en een actie met Tikkie. "Samen met ABN AMRO en Tikkie hebben we gekozen voor strategie waarbij we niet belangrijker zijn dan de rest van onze omgeving. We kiezen nu om de sporter te laten vragen een tikkie van een euro te doneren voor sporters met een handicap. Sport voor sport. Maak je sterk voor die doelgroep die het nog moeilijker heeft dan anders."

Door de actie in te steken op een tikkie van een euro wil Fonds Gehandicaptensport het klein en laagdrempelig houden. "Als we sportend Nederland massaal achter ons krijgen dan kan het zomaar zijn dat we het probleem van de collecteweek kunnen oplossen. Dat zou weer betekenen dat we de verenigingen die lokaal actief zijn en die normaal ook vijftig procent van de collecte krijgen toch kunnen helpen met een bijdrage."

Eenzaamheidsvirus

Juist om die verenigingen die actief zijn met aangepast aanbod te helpen, doet Boor een beroep op de collectiviteit in de sport. "Ik zou het mooi vinden als iedereen nu zegt: we laten die groep niet in de steek. Het eenzaamheidsvirus haakt precies aan op wat speelt in de gehandicaptensport. Het is een middel, maar voor mensen met een handicap is het meer dan dat. Het gaat om mentaal, fysiek sterk worden. Het gaat ook om mensen uit een isolement halen, mensen laten participeren. Dat is precies waar we al de grootste moeite mee hebben in Nederland. Dat zou door deze crisis enorm kunnen terugvallen als we dat niet oplossen."

Kans

Bekende topsporters van Churandy Martina tot aan Ronald de Boer zullen deze week iedereen oproepen mee te doen aan Tik ‘n euro! Verenigingen die aanbod voor sporters met een beperking hebben kunnen zelf ook meedoen door een digitale collectebus aan te maken die ook na deze week open kan blijven. "Het is een enorme kans. Het is een oplossing uit nood geboren op de korte termijn, maar we hopen er een hoop van te leren zodat we op de lange termijn hier ook iets aan hebben."

Direct doneren kan via Tikeeneuro.nl