Nieuwe afgestudeerde leerkrachten staan in klaslokaal en gymzaal

Eerste lichting Pabo-ALO studenten in Nederland studeert af aan de HAN

Op basisscholen worden gymlessen lang niet altijd door een vakleerkracht gegeven. Schoolleiders gaven in een onderzoek van Mulier vorig jaar aan dat ze de voorkeur geven aan gymdocent met een ALO-diploma. Door tekorten aan dergelijke vakleerkrachten bewegingsonderwijs moeten scholen vaak naar andere wegen zoeken. In de gecombineerde studie Pabo-ALO ligt mogelijk een oplossing voor dit probleem. Inmiddels is vorig week een eerste lichting van tien studenten aan de HAN afgestudeerd met zo’n dubbel bachelerdiploma.

Vijf jaar geleden startte een groep van 25 studenten als eerste in Nederland aan de Pabo-ALO. Ook bij de andere hogescholen Fontys, Hanze Hogeschool en op de CALO aan Windesheim zijn inmiddels gecombineerde studies Pabo-ALO gestart, maar de invulling verschilt per onderwijsinstelling. Bij de HAN hebben ze gekozen om studenten beide studies volledig te laten volgen en hen daarbij te helpen om dat rooster technisch de begeleiding mogelijk te maken. In deze vijf jaar ging het meeste volgens plan en waar dit niet zo was, dachten de studenten mee over verbetering van het bi-diplomeringstraject Pabo-ALO. Tijdens de opleiding hebben de studenten stage gelopen in verschillende onderwijscontexten (po/vo/so/hbo etc.).

Gevarieerd beweegaanbod

Willemijn van Gurp, Trajectcoördinator en docent bij de Pabo-ALO, is trots op de kersvers afgestudeerde Pabo-ALO-studenten. "Wij kunnen ze met veel vertrouwen het werkveld in sturen. Deze club heeft een missie om te zorgen voor een goed en gevarieerd beweegaanbod en het werkveld koppelt aan ons terug dat ze een integrale benadering hebben naar de kinderen toe, zowel in het klaslokaal als in de gymzaal. Gezamenlijk met deze club studenten hebben wij veel kinderziektes uit ons bi-diplomeringtraject gehaald. De Pabo-ALO studenten hebben een grote leerbereidheid en hebben veel aandacht voor elkaar en leren binnen dit traject op een informele wijze van en met elkaar."

Meerwaarde van combinatie

De studenten vormden samen een hechte groep, vertellen afgestudeerden Marit Surenbroek en Milou Wouters. "We zijn de eerste klas die deze opleiding heeft gedaan, en dat doe je dan ook echt samen. Daarnaast was de combinatie van de Pabo en ALO een mooie samenstelling van vakken. Wat je leert bij de ALO kon je ook weer toepassen bij de Pabo en andersom. Ook werd er door docenten naar ons geluisterd als we tips hadden over de opzet van de opleiding."

Pam Lippman gaf aan bij de stage de meerwaarde van de combinatie van de Pabo met de ALO goed te merken. "Je leert alle kinderen kennen in de gymlessen, en dan één klas nog beter waar je als pabo-docent les geeft. Door deze opleiding geef ik nu twee dagen in de week gymles en drie dagen in de week les aan een basisschoolklas. De studie heeft me dus zeker opgeleverd wat ik wilde."

Bron: HAN.nl