Koningin Máxima versterkt belang van sport op mentale gezondheid jongeren

Mind Us in Gouda op werkbezoek bij sportprojecten die mentale gezondheid jongeren versterken

De aandacht voor de invloed van sport en bewegen op de mentale gezondheid groeit. In het onlangs gesloten Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) worden beweegactiviteiten expliciet genoemd om zo mentale weerbaarheid van Nederlanders te verbeteren. Deze missie kreeg deze week zelfs ondersteuning vanuit het Koninklijk Huis. Koningin Maxima bracht namelijk als erevoorzitter van Stichting Mind Us een werkbezoek dat in het teken stond van de invloed van sport op de mentale gezondheid van jongeren. Het werkbezoek vond plaats bij scholengemeenschap De Goudse Waarden in Gouda.

Koningin Máxima sprak met jongeren, sportorganisaties en wetenschappers. In die gesprekken werd dieper ingegaan op de rol die coaches en begeleiders spelen als gesprekspartner voor jongeren. Zij gaven aan dat zij vaak in een vroeg stadium mentale problemen bij hun sporters signaleren. Vanuit wetenschappelijk oogpunt werd toegelicht wat sporten doet voor je mentale gezondheid. Ook werd duidelijk gemaakt door jongeren en enkele voormalige topsporters wat de kracht van rolmodellen uit de (top)sport kan zijn; hoe gaan zij om met mentale problemen en hoe maken ze die bespreekbaar? Vertegenwoordigers van de initiatieven Play Mental en Vitesse Vitaal namen daarin het voortouw.

Ontwikkelen van zelfvertrouwen

Er werd niet alleen gesproken tijdens het bezoek aan Gouda, drie initiatieven die zich richten op sport en mentale gezondheid kregen de kans zich te presenteren. Zo liet Project Comeback zien hoe een topsporter en een jongerencoach samen gastcolleges en sportlessen geven op scholen om mentale problemen bespreekbaar te maken bij de leerlingen. Profive begeleidt - ook op mentaal vlak - jongeren die op zoek zijn naar hun talenten in het voetbal. Als laatste liet SPORT•GOUDA in samenwerking met Gro-up-Buurtwerk zien hoe zij Buurtsport 12+ inzetten in de wijk, zodat jongeren in hun eigen omgeving samen kunnen bewegen, ontmoeten en werken aan hun veerkracht.

Grip op mentale gezondheid

MIND Us, dat zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren, werkt vanuit de drie leefwerelden van deze jonge doelgroep. Sporten en bewegen vallen in het belangrijke leefgebied ‘wijk en vrije tijd’; van topsport tot gewoon met vrienden en jongerenwerkers een balletje trappen op een urban sportveld.

"MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Sporten levert ontspanning op, maar leert jongeren ook samen te werken en om te gaan met tegenslag. Helaas ervaren jongeren vanuit de sport ook veel prestatiedruk. Juist als ook rolmodellen zich hierover uitspreken en kwetsbaar zijn over hun eigen mentale gezondheid kunnen we daarmee heel erg veel jongeren inspireren", denkt Frederieke Vriends, directeur van MIND Us.

"Dit werkbezoek heeft ons laten zien dat als we vanuit MIND Us de krachten bundelen rondom sporten en de mentale gezondheid we een enorme impact op jongeren kunnen hebben. Mooi om te zien hoe belangrijk de rol van sporten kan zijn. Ik ben onder de indruk van de initiatieven die zich hebben gepresenteerd en hoe mooi die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Wij gaan verder met het samenbrengen van verschillende werelden, invalshoeken en initiatieven om de mentale gezondheid van jongeren te versterken en ieders rol hierin te verstevigen."

Mentale gezondheid in GALA

Het versterken van de mentale weerbaarheid van Nederlanders is in het GALA-akkoord prominent terug te vinden. De mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking wordt namelijk al langer als een van de grootste gezondheidsriscico’s voor de toekomst gezien. "Mensen met een goede mentale gezondheid hebben een 15 tot 20 jaar langere levensverwachting dan mensen met een slechte mentale gezondheid, onder meer omdat mensen met een goede mentale gezondheid sneller herstellen van lichamelijke ziekten. Daarmee is er een intrinsieke, maatschappelijk en economische waarde ontstaan om in te zeten op mentale gezondheidsbevordering", zo valt te lezen in het akkoord.

Vanuit het GALA zullen gemeenten dus in hun lokale aanpak mentale gezondheid ook mee moeten nemen. VWS stelt hier via de Brede SPUK ook middelen voor beschikbaar om die doelen te bereiken. Lees daar meer over in dit artikel:

Lees meer over sport en mentale gezondheid in deze artikelen:

Foto: Robin Utrecht / Mind Us