Grenzeloos actief viert bij afsluiting behaalde successen voor sporten met beperking

Het programma Grenzeloos actief is na vier jaar weliswaar ten einde gekomen, de slotbijeenkomst in Apeldoorn was donderdag 14 maart allesbehalve treurig. In Omnisport werden de successen van de afgelopen tijd gevierd, en werd al uitgebreid vooruitgekeken naar de toekomst. Prinses Margriet woonde de bijeenkomst bij en nam het eerste exemplaar van een speciaal magazine over Grenzeloos actief in ontvangst.

Het speciale sport-en beweegprogramma voor mensen met een beperking zal in zijn huidige vorm ophouden te bestaan, maar in het nieuwe Sportakkoord zijn al duidelijke afspraken gemaakt voor de toekomst. VWS, NOC*NSF, Sportkracht 12, Vereniging Sport en Gemeenten, MEE NL en Kenniscentrum Sport hebben de afgelopen jaren binnen Grenzeloos actief samengewerkt en zullen ook de komende jaren de handen ineen slaan om meer mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Het nieuwe Sportakkoord heeft als thema inclusie en vraagt gemeenten bovendien ook sport- en beweegaanbod te creëren voor onder anderen mensen met een migratieachtergrond, dak-en thuislozen en kinderen die in armoede opgroeien.

Prinses Margriet

Bij de Final Meet Up van Grenzeloos actief in Apeldoorn waren ruim 100 betrokkenen bijeen. In de ochtenduren discussieerden zij over een aantal onderwerpen. Aan tien zogeheten thematafels werd onder meer gesproken over het matchen van vraag en aanbod, de verbinding met partners uit het sociaal domein en het betrekken van de doelgroep. Na de lunch was er nog een plenaire sessie, waarbij Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet aanwezig was. Zij nam als eerste een exemplaar van het speciaal samengestelde cahier van Grenzeloos actief in ontvangst. Ook Joëlle Staps, plaatsvervangend Directeur Sport op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontving het magazine op het podium.

Magazine

In het door Arko Sports Media uitgegeven magazine, samengesteld door een redactie onder hoofdredacteurschap van Edward Swier, staat naast een groot interview met Programmamanager Rita van Driel, onder meer een vijftal verhalen met goede voorbeelden van regionale samenwerkingen én vijf interviews met sportaanbieders die speciaal aanbod voor mensen met onder meer visuele, verstandelijke en auditieve beperkingen hebben. Een groot aantal graphics, en twee uitgewerkte stappenplannen geven de betrokkenen bij Grenzeloos actief niet alleen een blik op de vorderingen, maar ook op de nog te volgen route. Het cahier werd in Apeldoorn erg goed ontvangen.

"Het hoeft straks geen vraag meer te zijn, het wordt vanzelfsprekend dat je iets extra’s doet om iedereen mee te laten doen"

Rita van Driel (Programmamanager Grenzeloos actief)

Trots

Programmamanager Rita van Driel keek met groot enthousiasme terug op de voorbije jaren. Met het van haar bekende enthousiasme spoorde ze de aanwezigen aan in de toekomst toch vooral door te gaan.

"Er is de afgelopen jaren ontzettend veel positiefs gebeurd, stiekem zelfs veel meer dan ik had gedacht. Het was een pittige opdracht: het hele land in beweging krijgen. Hoe ga je dat doen, met een team van vijf, zes mensen en relatief weinig middelen? Maar, we zagen al snel - en dat vind ik echt hoopgevend - dat uiteindelijk het geld niet leidend was. Het aanjagen, energie geven, samen iets in beweging zetten; daar draait het om. Als dat dan, zoals nu uiteindelijk, heel veel resultaat heeft, is dat echt supermooi. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Ik ben trots op de mensen in het land, die het – met elkaar – gedaan hebben. We hebben met elkaar kunnen realiseren wat we op papier hadden uitgedacht. Dat zit ‘m in mensen. We hebben laten zien wat er allemaal kan als je passie hebt. Dan ontstaat er energie en voelen andere organisaties ook de urgentie om een bijdrage te leveren."

Vanzelfsprekend

Inmiddels zijn 41 regionale samenwerkingsverbanden opgezet. Van Driel: "Het is uiteindelijk gelukt om overal een structuur te creëren die nodig is om mensen in beweging te brengen." Van Driel weet dat voor de toekomst veel op de schouders van gemeenten aankomt. Haar droom? "Ik hoop dat alles wat er nu staat de komende jaren door ontwikkelt, dat er structuur komt en dat het vanzelfsprekend wordt. Na het hele technische proces van integratie zijn we nu op weg naar inclusie. Dat is ook goed. Dat betekent dat het allemaal vanzelfsprekender wordt, dat je niet iedere keer weer je vinger op hoeft te steken. Dat je geen discussie meer hoeft te voeren met wethouders over het vraagstuk of er eigenlijk wel bewoners met een handicap zijn. En waarom die eventueel zouden willen sporten of bewegen. Het hoeft straks geen vraag meer te zijn, het wordt vanzelfsprekend dat je iets extra’s doet om iedereen mee te laten doen."

Na de bijeenkomst van Grenzeloos actief woonde het gezelschap nog de openingsdag van de WK paracycling op de wielerbaan in Apeldoorn bij. Dat evenement duurt tot en met zondag 17 maart.

Fotobijschrift: Prinses Margriet (links) en Joëlle Staps (rechts) namen uit handen van Ellis van der Weerden (midden) de eerste exemplaren van het cahier van Grenzeloos actief in ontvangst.

Foto: Brett Florens.