"Betrek ouderen bij je club, haal ze naar je toe"

Jet Bussemaker (Raad RvS) over de benarde maatschappelijke positie van ouderen

Begin dit jaar, nog voor het uitbreken van de corona-pandemie, bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (Raad RVS) een rapport uit over de maatschappelijke positie van ouderen. Met het rapport getiteld 'De derde levensfase: het geschenk van de eeuw' wil de Raad meer nadruk leggen op ouderen die verbonden willen blijven met de samenleving. In een interview met vakblad Sport & Strategie legt voorzitter Jet Bussemaker het advies verder toe in het licht van de coronacrisis.

"Het viel ons op dat vergrijzing in de meeste beleidsverhalen, van overheden, woningcorporaties, sportverenigingen of welke organisaties en instellingen dan ook, vooral als probleem wordt gezien", licht Bussemaker de achtergrond van het advies toe. "Als mensen met pensioen gaan, worden ze ineens als oud beschouwd en over één kam geschoren. Terwijl er heel veel verschillen zijn tussen ouderen. Financieel, in sociaaleconomisch opzicht, in levensfase en levenskwaliteit, in gezondheid, in wat je wel en niet kan. Met ons rapport willen we politiek, zorg, woningbouw, sport, cultuur en al die andere sectoren bewuster maken dat er een grote groep ouderen is die graag met de samenleving verbonden blijft en dat we die groep niet al te snel moeten afschrijven."

Buurtsportcoach voor ouderen

Bussemaker ziet dat op dat vlak sportverenigingen juist nu zich van hun beste, verbindende kant kunnen laten zien. "Betrek ouderen bij je club, haal ze naar je toe. Gelukkig gebeurt dat ook al volop. Door de introductie van sporten als walking football, walking tennis en walking hockey dragen verenigingen al veel bij aan de fysieke en sociale fitheid van ouderen. Het is belangrijk dat ze dat blijven doen en daarin worden ondersteund. Zo ben ik er nog steeds trots op dat ik in 2007 als staatssecretaris van VWS de buurtsportcoach heb ingesteld. In de meeste buurten en wijken wordt die coach vooral voor jongeren gebruikt, om onderwijs en sportvereniging te verbinden, maar hij kan in het kader van sociale cohesie en het bestrijden van eenzaamheid ook heel goed ingezet worden voor ouderen. Een buurtsportcoach voor ouderen – dat idee staat niet bij onze aanbevelingen, maar had er bij prima in gepast.”

Maatwerk voor ouderen

Die buurtsportcoach zou ook kunnen worden ingezet om ouderen die uit angst voor het virus of voor scheve gezichten bij club of sportschool, het contact met anderen mijden en uit arren moede maar binnen blijven, over de streep te trekken. "Sport en bewegen is zo belangrijk voor ieders gezondheid en welbevinden. Het zou afschuwelijk zijn als mensen om die reden afhaken. In tijden van corona moeten we zeker ook kijken naar wat er wél mogelijk is. Het vereist maatwerk om ook potentieel kwetsbare ouderen kwaliteit van leven te blijven bieden."

Ook buiten sportschool en vereniging kunnen meer sportmogelijkheden voor ouderen worden gecreëerd. "Laten woningbouwcorporaties en gemeenten nadenken over hoe je in wijken niet alleen een Cruyff Court kunt maken, maar ook een speelterrein voor Golden Sports, zoals knotshockey of tai chi", haalt Bussemaker een aanbeveling uit het advies aan. "Zo combineer je meerdere doelen. De ene senior zal er komen voor het sportieve of sociale aspect, de ander om mee te doen als vrijwilliger of regelaar."

Verder lezen?

Het hele interview met Jet Bussemaker is nu te lezen in het e-zine van vakblad Sport & Strategie (editie 2/3).