B @ School: boksen en breakdance via Sportimpuls in Alphen aan den Rijn

Boksen en breakdance zijn twee stoere sporten. Leerlingen van drie basisscholen in Alphen aan den Rijn kunnen in het nieuwe schooljaar onder schooltijd kennis maken met deze twee sporten via het programma B @ School. B @ School kreeg onlangs een Sportimpuls subsidie. De gemeente Alphen aan den Rijn co-financiert het project.

B @ School is een initiatief van Ronald de Vos van De Vos Danscentrum en Teus de Kruyf van de gelijknamige boksschool. "De B staat voor breakdance en boksen, twee stoere sporten", zegt De Vos. Het programma gaat draaien in drie lage inkomensbuurten in Alphen aan den Rijn. Daar doen minder kinderen aan sport dan in andere wijken in de stad. Eerst krijgen de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 acht weken boks- en breakdanceles onder schooltijd. "Die lessen sluiten we af met een battle. Daar betrekken we ook de ouders bij. Zij moeten zien dat hun kinderen de sporten leuk vinden", vertelt De Vos.

Vervolglessen

Na die acht weken komen er vervolglessen na schooltijd. Deze zullen op de school of anders in de wijk worden gegeven. De Vos: "We willen zoveel mogelijk drempels wegnemen. Daarom willen we in de vertrouwde omgeving van de kinderen blijven." Na de vervolglessen willen De Vos en De Kruyf de kinderen begeleiden naar het reguliere sportaanbod in Alphen aan den Rijn. "Dat hoeft niet per se boksen of breakdance bij ons te zijn. We hopen dat kinderen de sport vinden die bij ze past.

De kennismakingslessen onder schooltijd zijn kosteloos voor de ouders. Voor de vervolglessen moet wel worden betaald. De Vos: "We willen voorkomen dat kinderen een heel jaar gesubsidieerd kunnen deelnemen aan sport. Dat zou oneerlijke concurrentie betekenen. Bovendien moet er nu eenmaal voor sportcontributie worden betaald. Als men went aan gratis sporten, dan is dat de doodsteek voor verenigingen en andere sportaanbieders. Voor mensen die het echt niet kunnen betalen, hebben we in Alphen het Jeugddeelnamefonds."

Drie basisscholen

Na de zomer start de samenwerking met de drie basisscholen. Als het aan De Vos ligt, breidt B @ School zich de komende jaren uit naar de andere basisscholen in Alphen. "We willen het programma eerst goed neerzetten op drie scholen. Maar het zou mooi zijn als alle kinderen in Alphen op termijn kunnen meedoen."