Vijf innovaties getest bij Fieldlab Nederland-Letland

Het Fieldlab Evenementen voerde zaterdag 27 maart het negende praktijkonderzoek uit. Dat gebeurde tijdens de WK kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Bij het duel waren 5000 toeschouwers aanwezig, die voor het onderzoek werden verdeeld in negen verschillende bubbels, waarbij per bubbel een verschillende set van maatregelen werd getest. Voor vijf innovaties uit de innovatiechallenge van Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS was deze wedstrijd een belangrijke praktijktest.

Net als bij eerdere onderzoeken van het Fieldlab Evenementen werd tijdens Nederland – Letland gebruik gemaakt van een aantal onderzoeksbubbels. Per bubbel werden mogelijke scenario’s en gedragselementen voor het ontvangen van publiek op tribunes van grootschalige evenementen getest, zonder rekening te houden met 1,5 meter afstand. Te denken valt aan verschillende manieren van plaatsnemen, bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst, verschillende zitpatronen en scheiding van aankomsttijden.

Onderzoeksbubbels

In twee bubbels werd gewerkt met het zogenaamde UEFA-protocol, hier gold respectievelijk 50 en 75% bezetting van de totale capaciteit. Op basis van het eerdere onderzoek bij NEC en Almere City FC is de indruk ontstaan dat deze protocollen goed lijken te werken. In de ArenA werd dit op grotere schaal nader in de praktijk getest.

Er werd ook gekeken naar contactduur en contactmomenten. Tevens was hier aandacht voor de invloed van bijvoorbeeld juichen en zingen door de bezoekers. Naast de tags die bureau Franken voor deze en de voorgaande pilots heeft ingezet voor het meten van contactmomenten en contactduur, vonden aanvullende praktijktests plaats met twee innovatieve tags voor close contact data en communicatie. Ook werd op diverse plekken in de Johan Cruijff ArenA via een digitale controlekamer en via dashboarding de luchtkwaliteit, mensenstromen en desinfectie met UV-C gemonitord.

Het Fieldlab-onderzoek was ook gericht op het gebruik van sneltesten in combinatie met de CoronaCheck App, die dient als check om te controleren of een bezoeker een negatief testresultaat heeft. Stichting Open Nederland faciliteerde het proces van testen voor toegang en deed tijdens de Interland praktijkervaring op met de test- en ICT infrastructuur.

Aerosolenonderzoek TU/e

De opbouw van aerosolenconcentraties in een stadion en de effectiviteit van maatregelen om deze aerosolenconcentraties te reduceren werd onderzocht. Tijdens de wedstrijd werd onder andere de hoeveelheid en de grootte van de speekseldruppeltjes gemeten die door de roepende en zingende supporters werden geproduceerd. Tijdens de wedstrijd werden op meer dan 100 plekken op de tribune meetsensoren geplaatst die voortdurend het aantal en de grootte van de druppelkernen tellen. Tijdens de rust werd het ventilatiesysteem gewijzigd om de invloed van twee verschillende systemen te kunnen meten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Sportinnovator.

De volgende projecten komen voort uit een innovatiecompetitie (SBIR) die Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS zijn gestart en is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Doel is bedrijven aan de slag te krijgen om de binnensport en sportevenementen weer volledig en veilig toegankelijk te maken voor sporters en publiek.

Digitale Corona controlekamer voor sportlocaties

Calculus.group onderzoekt hoe een digitale controlekamer sportlocaties kan helpen de gezondheid binnen hun gebouw in de gaten te houden. Het systeem gaat onder andere mensenstromen nog gedetailleerder monitoren, een waarschuwing geven als er teveel bezoekers in één ruimte zijn, de luchtkwaliteit bij diverse horecapunten in beeld brengen en speciale desinfecterende lampen aansturen om toiletruimtes in het stadion te reinigen.

Monitoren luchtkwaliteit

Als Corona via de lucht verspreid wordt, gebeurt dit via aerosolen. Dit zijn kleine druppeltjes in de lucht. AirSure van Cloud Garden bestaat uit een scherm en sensor die nauwkeurig meten hoe deze deeltjes zich opbouwen in een binnen locatie. In 5 gezondheidsklassen kun je zien hoe veilig de luchtkwaliteit is en wat je kunt doen om dit onder controle te houden. Aangegeven wordt wat de luchttechnische status is zodat iedereen met een veilig gevoel kan deelnemen aan activiteiten.

Contact tracing met wearables

Sendrato maakt al armbanden voor crowd monitoring, het maken van contacten, toegangscontrole, contactloos betalen en voor een stukje ‘licht show’ door middel van LED lampjes. In de ArenA wordt de ‘Crowdband’ getest met nieuwe technologie waarmee de duur en het aantal close contacts kan worden aangegeven. Deze informatie wordt gebruikt voor bewegingsanalyse door researchinstellingen en voor anonieme contact tracing in grote events.

Berichten sturen op basis van positie

Embedded Acoustics heeft een tag ontwikkeld waarmee bezoekers op basis van hun positie anoniem een bericht kunnen ontvangen op een ingebouwd schermpje. Dit is onder andere bedoeld om bezoekers te waarschuwen voor drukke hotspots of om een stadionvak stapsgewijs leeg te laten lopen, maar kan ook gebruikt worden voor andere berichten. Tijdens de test zal de technische werking onderzocht worden, en zal onderzocht worden hoe de bezoekers reageren op de verstuurde berichten.

Lees meer over deze innovaties en het Fieldlab-onderzoek op Sportinnovator.nl