Op zoek naar het gouden idee voor veilige sport in coronatijd

14 ondernemers aan de slag in Innovatie Challenge voor coronaproof binnensport en evenementen

De sport is in de gedeeltelijke lockdown weliswaar nog open, maar met grote beperkingen. Sportevenementen zijn uitgesloten, of zoals in het betaalde voetbal zonder publiek, en binnensportlocaties als fitnesscentra mogen maar dertig sporters tegelijk toestaan. Deze zomer al heeft Sportinnovator samen met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) met twee innovatiechallenges 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om versneld op zoek te gaan naar het gouden idee voor veilige sport in coronatijd. Op 6 oktober zijn de 14 winnaars van de Small Business Innovation Research (SBIR) Sportevenementen en de SBIR Sportaccommodaties bekend gemaakt.

Deze zomer merkte het Topteam Sport dat het Sportinnovator-programma aanstuurt, dat vanuit vooral beheerders van sportzalen en bij fitnesscentra de roep om een innovatieve oplossing groot was. Ondernemers in de fitnessbranche mochten pas op 1 juli weer klanten binnen laten sporten en hebben nu opnieuw met restricties in capaciteit te maken. Sportinnovator is daarom een onderzoek gestart naar aerosolen, de vochtdruppeltjes die het COVID-19-virus mogelijk kunnen verspreiden. “We hebben windtunnelspecialist Bert Blocken van de TU/e en een aantal bedrijven bij elkaar gezet om te onderzoeken hoe we het aantal aerosolen in een binnenruimte omlaag kunnen brengen”, vertelt lid van het Topteam Sport Martin Olde Weghuis.

Snelkookpan

Het Topteam Sport ziet met dit onderzoek een kans om een breder belang dan de sport te dienen. “Dit onderzoek wat wij hebben opgezet is eigenlijk de methode om het bedrijfsleven en de wetenschap aan elkaar te koppelen”, concludeert Olde Weghuis. Het bracht het Topteam op het idee om bij met de overheid twee innovatie challenges uit te schrijven voor een veilige binnenruimte en het openstellen van evenementen voor sporters en publiek. In samenwerking met RVO werden daarna in rap tempo twee zogenaamde SBIR-trajecten (Small Business Innovation Research) opgezet met een totaalbudget van 2 miljoen euro. In januari moet dit zo leiden tot acht innovaties die een oplossing bieden voor de knelpunten in de sportsector.

Beleving niet beperken

Normaal gesproken duurt zo’n SBIR-traject veel langer, maar de huidige tijd en maatschappelijke druk laten het simpelweg niet toe om langer te wachten. "We hopen zo op hele korte termijn een bijdrage te kunnen leveren aan veilig kunnen sport met een aantal technische mogelijkheden", zegt juryvoorzitter Olde Weghuis. De jury bestond verder uit vertegenwoordigers van NOC*NSF, NLActief, KNVB, Ahoy, Mojo, Breda University of Applied Science en gemeente Vlaardingen.

Patrick Heerinckx, die als Manager Events van Rotterdam Ahoy zitting neemt in de jury, heeft bij het beoordelen van de innovaties onder andere gekeken naar de beleving van een sportevenement. "Het moet niet te ingrijpend zijn voor sporters, zowel passief als actief. Het moet niemand gaan beperken. Mensen verlangen terug naar evenementen, daar wil je niet te veel op hoeven inboeten."

Sneltesten en polsbandjes

Inmiddels zijn de 14 winnaars van de twee Innovatie challenges bekend. Bij de SBIR Sportaccommodaties richten deze ondernemers zich op de uitdagingen rond hygiëne en luchtkwaliteit in binnensportaccommodaties. Daarbij moet worden gedacht aan systemen die de luchtkwaliteit meten, virussen detecteren en zelfs virusdeeltjes filteren uit de luchtstromen. Bij de SBIR Sportevenementen zijn de innovaties gericht op triage en risicobeheersing met betrekking tot bezoekersstromen. De winnaars in deze categorie komen met oplossingen als sneltesten, het slimmer spreiden van groepen en een polsbandje om de dichtheid van het aantal bezoekers op een evenementenlocatie te meten. Ga voor een compleet overzicht van deze winnende ideeën naar Sportinnovator.nl

Tijdens een digitale bijeenkomst ontvingen de winnaars hun certificaat en een budget van 25.000 euro voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Op basis van deze haalbaarheidsstudie kunnen de ondernemers een voorstel indienen voor de verdere ontwikkeling van hun innovatie. Voor fase 1 en 2 is in totaal 2.000.000 euro beschikbaar. De winnaars kunnen nu aan de slag met hun innovaties. Vanwege de uitzonderlijke situatie is de totale doorlooptijd van fase 1 en 2 maximaal 5 maanden.

Deze innovatiecompetitie sluit aan op het Fieldlab Evenementen dat vanuit de evenementensector in samenwerking met de overheid tot stand is gekomen. Het doel van Fieldlab Evenementen is om te onderzoeken hoe veilige en verantwoorde evenementen georganiseerd kunnen worden die commercieel haalbaar zijn. De verschillende SBIR-innnovaties zullen bij voorkeur in aangewezen testlocaties en, in afstemming met Fieldlab Evenementen, in de praktijk getest worden.

Dit artikel verscheen eerder in een uitgebreidere versie in het vakblad Sportaccom.

Foto: Rotterdam Ahoy