'Ondersteuning kinderen uit arme gezinnen bij sport nu harder nodig dan ooit'

Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest toename arme gezinnen die sportclub en cultuurles niet kunnen betalen

Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen waardoor ouders de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Dat mag niet wegvallen, vindt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De organisatie roept gezinnen op om zich te melden. Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld zodat kinderen ook nu mee kunnen blijven doen. Met de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ laat het fonds weten voor de gezinnen klaar te staan.

Het belang van samen sporten op de vereniging en meedoen aan culturele activiteiten voor kinderen is tijdens de intelligente lockdown de afgelopen weken extra duidelijk geworden. Maar ook nu de sportclubs hun jeugdleden weer mogen verwelkomen, is sport en cultuur niet voor ieder kind een gegeven. In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede (bron: SCP). Dat zijn twee kinderen in iedere schoolklas. Zij krijgen niet de kansen die voor leeftijdgenootjes vanzelfsprekend zijn.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat het aantal arme gezinnen door de coronacrisis alleen maar zullen toenemen. "Voor een rijk land als Nederland leven er al jaren veel te veel kinderen en jongeren in armere gezinnen. Nu veel bedrijven bezuinigen en omvallen, zal de werkloosheid en daarmee ook de armoede in ons land alleen maar toenemen. Kinderen mogen daar niet de dupe van worden en daarom roepen wij gezinnen op om zich bij ons te melden. We moeten sport en cultuur mogelijk blijven maken voor deze kinderen", aldus directeur Monique Maks.

Fysieke, mentale en sociale voordelen

Sport en cultuur helpt kinderen om zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te kunnen ontwikkelen. Op de sportvelden of in de dans- of muziekschool ontdekken kinderen wat ze leuk vinden, maken ze nieuwe vrienden en doen ze ook nog eens waardevolle vaardigheden op. Hoewel de sportclub of cultuurlessen veel voordelen met zich meebrengen voor kinderen, blijkt het voor gezinnen in armoede toch vaak een flinke kostenpost waar op bezuinigd moet worden. Dat zal ook in en na deze crisis weer het geval zijn, denkt Maks: "De realiteit is dat kinderen en jongeren die wekelijks naar de voetbalclub, dansschool of judovereniging gingen, in het nieuwe seizoen langs de zijlijn staan omdat hun ouders de contributie of het lesgeld niet meer kunnen betalen. Dat kan en mag niet zo zijn. Daarom starten we deze campagne. Wij willen laten zien dat we er voor armere gezinnen zijn. Ook nu."

'Mag ik straks ook weer meedoen?'

Samen met haar ambassadeurs – Shanice van de Sanden, Sanne Hans (Miss Montreal), Marianne Vos, Erben Wennemars, Sanne Wevers en Brigitte Heitzer zijn verbonden aan het fonds – roept het Jeugdfonds Sport & Cultuur gezinnen op om zich te melden voor hulp. Het fonds betaalt dan de contributie of het lesgeld voor de kinderen en jongeren. Gezinnen kunnen via een intermediair zoals een leerkracht, buurtsportcoach of schuldhulpverlener een aanvraag doen.