Alle steunregelingen voor sportclubs op een rij

NOC*NSF maakt met online tool de beschikbare coronasteun voor de sport inzichtelijk

Sinds het begin van de coronacrisis zijn verschillende overheidsregelingen geopend voor sportverenigingen om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Veel sportclubs hebben waarschijnlijk al wel gehoord over de TASO, TVS, NOW, TVL en het noodkrediet van het Waarborgfonds Sport. Maar hoe werken deze regelingen precies en wanneer kan een club daar gebruik van maken? Met een online tool beantwoordt NOC*NSF die vragen en neemt het clubs aan de hand voor het aanvragen van de regelingen.

Met de online tool wil NOC*NSF duidelijk maken dat het voor sportclubs belangrijk is dat ze gebruik maken van de beschikbare regelingen. Op de openingspagina maakt de sportkoepel dat inzichtelijk door de hele financiële keten van de sportclub in kaart te brengen met sporters, bonden, exploitanten van sportaccommodaties. NOC*NSF roept verenigingen op om aan betalingsverplichtingen te blijven voldoen, onder andere aan sportbonden, om daar vervolgens compensatie voor aan te vragen. “Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden”, luidt het advies op de website.

Actueel overzicht

NOC*NSF heeft per regeling staat een checklist gemaakt met de voorwaarden waaraan een club moet voldoen om voor een bepaalde regeling in aanmerking te komen. Daarnaast staat ook vermeld bij welke instantie een aanvraag kan worden ingediend. De informatie in de tool wordt steeds geactualiseerd. De details van de uitbreiding en verlenging van het steunpakket voor de sport (het Sportpakket 2.0) zullen hier later ook in worden opgenomen.