Nieuw steunpakket voor de sport van 240 miljoen euro

Kabinet verlengt en verruimt steun amateursport tot 30 juni

Terwijl in de Tweede Kamer nog naar voldoende steun voor een avondklok werd gezocht, maakte het kabinet gisteren een nieuw fors steun- en herstelpakket bekend. Binnen het totaalpakket van 7,6 miljard euro is 240 miljoen euro gereserveerd voor amateursportorganisaties die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het steunpakket dat eerder in 2020 was ingezet wordt hiermee verruimd en verlengd tot 30 juni 2021.

Onder het kopje ‘Sport’ in de brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Wobke Hoekstra, Wouter Koolmees en Bas van ’t Wout dat de sportsector wederom hard wordt getroffen de verlenging van de coronamaatregelen. "De unieke Nederlandse sportinfrastructuur, welke wordt gedragen door verenigingen en vrijwilligers, staat onder druk. Sectorspecifieke steun is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze sector, ook na deze periode van maatregelen, haar bijdrage weer kan leveren aan het fit houden en weerbaar maken van de Nederlandse bevolking."

Sportspecifieke maatregelen

Het steunpakket van 240 miljoen euro bestaat uit de eerder ingestelde sportspecifieke maatregelen als de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming Verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke (TVS) en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. De maatregelen vormen de basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast kunnen sportorganisaties ook gebruikmaken van de het algemene regelingen als de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). "De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluit onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet heeft hier continue aandacht voor", zo besluiten de ministers van Economische Zaken en Klimaat de paragraaf ‘sport’ van hun brief.

'Water staat tot de lippen'

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, ziet in het steunpakket van het kabinet dat de zorgen die de sportkoepel heeft over lokale sportclubs en sportbonden worden gedeeld. "We zijn al in gesprek met de minister van Sport om er samen voor te zorgen dat deze steun terecht komt op de plekken waar dat nu het meest nodig is. Vooral ook om er voor te zorgen dat zodra dat weer kan we de sport krachtig in kunnen zetten om de samenleving weer de broodnodige energie en ontspanning te geven."

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal is ook blij met de verlenging van de steunmaatregelen voor de sport. "Hiermee erkent het kabinet nog maar eens het enorme maatschappelijke belang van het unieke Nederlandse verenigingsleven. Dit was echt nodig. Door de verlenging van de coronamaatregelen worden voetbalverenigingen ongekend hard getroffen. Het water stond velen tot de lippen. Dit nieuwe ondersteuningspakket is daarom belangrijk en geeft lucht om samen de eindstreep te halen."