Provincie Limburg eist 9,3 ton terug van failliet Topsport Limburg

Het faillissement van de stichting Topsport Limburg lijkt bij lange na nog niet afgehandeld. Provinciale Staten van Limburg stuurde vorige week een brief naar curator Jacques Paulissen met een vordering aan subsidies van bijna 9,5 ton. Het lijkt uitgesloten dat de provincie dit bedrag ook daadwerkelijk teruggestort zal krijgen.

Het schrijven is opgesteld door sportgedeputeerde Joost van den Akker. De vordering is gebaseerd op acht door de provincie verstrekte subsidies in 2018 en 2019 en komt neer op een totaal van 937.402 euro. Volgens Joost van de Akker heeft Topsport Limburg in deze periode niet voldaan aan de afgesproken tegenprestaties en ontbreekt de vereiste verantwoording van de subsidies. "Daardoor hebben wij deze subsidies ambtshalve op nihil moeten vaststellen", verklaart hij in de brief aan de curator. Vandaar het verzoek tot terugbetaling van de verstrekte voorschotten. Maar, erkent hij in hetzelfde epistel, "gezien de omvang van de boedel en het feit dat de provincie niet hoeft te rekenen op een voorkeurspositie onder de crediteuren, is de kans praktisch nihil dat de vorderingen door de curator zullen worden voldaan."

Financieel tekort

Eind oktober vorig jaar sneuvelde Topsport Limburg wegens een financieel tekort van 675.000 euro. Al eerder, op 1 april, werd directeur Geert Ruigrok op non-actief gezet. Eric Bessems nam als interim de leiding over, tot aan het faillissement. Het hoge tekort werd Geert Ruigrok verweten, maar de voormalige directeur heeft dat van meet af aan fel betwist en vecht dat ook openlijk aan.

Hij acht zich ook absoluut niet verantwoordelijk voor de nu door de provincie ingediende vordering aan subsidies. "Ik ben de verplichtingen over 2018 keurig nagekomen. De jaarrekening over 2018 was klaar en diende voor 1 juli 2019 te worden ingediend. Inhoudelijk klopte alles. Voor mijn ontslag was ik bezig met de verantwoording. Na mijn ontslag was dat de zorg van mijn opvolger." Over 2019 kan hij vanzelfsprekend geen enkele toelichting geven.

Juridische strijd

Al enige tijd voert Geert Ruigrok, die de functie van directeur 16 jaar rimpelloos vervulde, een juridische strijd jegens Joost van den Akker en diens voorganger Ger Koopmans. Hij beticht beiden dat zij een dubieuze rol hebben gespeeld bij de teloorgang van Topsport Limburg. Hij stelt ook dat Topsport Limburg op een manipulatieve manier volstrekt onnodig is geëlimineerd. Er zou een onjuist rapport zijn opgemaakt, waardoor Topsport Limburg van een financieel wanbeleid kon worden beschuldigd. Derhalve heeft hij gouverneur (commissaris van de koning) Theo Bovens en de externe integriteitsadviseur van de provincie (Manette Baggen) in een lange opsomming van mogelijke schendingen verzocht de handelswijze van het tweetal te onderzoeken.

Nieuwe organisatie

Ondanks de vordering aan subsidies van bijna 9,5 ton koopt de provincie voor 30.000 euro de databestanden op van Topsport Limburg, met de gegevens van 1800 topsporters en talenten in deze regio. Daarover is overeenstemming bereikt met de curator. De definitieve overdracht van de bestanden moet in de Paasweek geschieden. De begeleiding van de topsporters en talenten door de provincie eindigde in feite op 31 december 2019, met onder meer het aflopen van de topsportpas.

Vaststaat dat er een nieuwe organisatie moet komen en de provincie is druk bezig met de herinrichting van wat wordt omschreven als ondersteuningsstructuur voor zowel de talentenontwikkeling en topsport als ook de breedtesport. Aangezien het faillissement van Topsport Limburg nog niet is afgewikkeld, gebruikt de provincie dit jaar om wat straks Team Limburg Sport zal heten goed voor te bereiden. Daartoe zijn drie medewerkers van een uitzendbureau voor de periode tot en met 31 december 2020 vastgelegd en aan het werk gegaan.

Provincie steunt topsporters

Met behulp van de over te nemen databestanden moeten van alle talenten en topsporters de status opnieuw worden geregistreerd. Op die manier kunnen zij in aanmerking komen voor een topsportpas voor 2020. De Provincie Limburg heeft toegezegd de financiële ondersteuning te zullen verzorgen aan de hand van een nieuwe subsidieregeling. Door de corona-crisis zijn de Spelen van Tokio met een jaar uitgesteld. Ook sportcentra zijn in Nederland voorlopig gesloten. Niettemin is de provincie bereid de talenten en topsporters in Limburg alvast een subsidie toe te kennen.

Lees ook: