Hoe moet de sport in Limburg verder na het faillissement van Topsport Limburg?

In januari starten besprekingen over nieuwe organisatie voor de sport in Limburg

In januari opent de Provincie Limburg de besprekingen over een nieuwe organisatie als vervolg op het faillissement van Topsport Limburg. "We hopen dat dit niet te lang gaat duren", reageert Jacques Opgenoord, directeur van Huis voor de Sport in Limburg. "Alles staat al enige tijd op een laag pitje."

Eind oktober sneuvelde Topsport Limburg wegens een financieel tekort van 675.000 euro. Al op 1 april trad Geert Ruigrok, na zestien jaar, terug als directeur van de stichting. Hij was het niet eens met de ingeslagen weg, die moest leiden naar een fusie met Huis voor de Sport. Eric Bessems nam de leiding op interim-basis over. Per 1 september werd Rens Blom, voormalig wereldkampioen polsstokhoogspringen, aangesteld als beoogde opvolger van Geert Ruigrok bij Topsport Limburg, dat liefst 1800 Limburgse sporters faciliteerde. Als manager Topsport ging hij energiek aan de slag, stelde een ambitieus programma op, waarin hij onder meer het aantal gefaciliteerde sporters wilde beperken.

Geen zorgen voor topsporters

Nog geen anderhalf maand later bleek er evenwel sprake van een financieel onhoudbare situatie bij Topsport Limburg, zoals curator Jacques Paulissen de aanleiding tot het faillissement benoemde. Mede, omdat Provinciale Staten van Limburg al direct liet weten dat zij het hoge tekort bij de organisatie onder geen beding wilde aanzuiveren. Topsporters behoefden zich vooralsnog geen zorgen te maken over hun ondersteuning. Tot einde van het jaar waren de gemaakte afspraken niet in gevaar. Of zoals Rens Blom dat nog eens benadrukte: "Voor de komende maanden hoeven sporters zich geen zorgen te maken. De deur gaat echt niet op slot. Volgend jaar moet er dan een nieuwe organisatie staan, die ook weer financieel ondersteund wordt door de Provincie. Dat is al toegezegd."

"Ons doel is om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te maken"

Joost van den Akker - Gedeputeerde Provincie Limburg (VVD)

Reddingsplan

Ofschoon bezorgd over de verwarde situatie, waakte ook het NOC*NSF over de belangen van de topsporters, die bijvoorbeeld hun voorbereiding richting Tokio al hadden uitgestippeld. Volgens een woordvoerder regelde de sportkoepel, in de periode na het faillissement van Topsport Limburg, de programma’s direct met de verschillende sportbonden. "Wij doen zaken met de sportbonden. Over 2020 zijn we nog in overleg. We zien het wel als er in Limburg een nieuwe organisatie verschijnt."

Onderwijl dook curator Jacques Paulissen in de failliete inboedel van Topsport Limburg. Tot zijn schrik ontdekte hij een tweetal betalingen, die nader onderzoek vereisten en mogelijk andere schuldeisers zouden hebben benadeeld. Op de dag waarop het faillissement werd aangevraagd, is nog bijna 10.000 euro betaald aan het administratiekantoor van Eric Bessems. Plus een bedrag van ruim 19.500 euro aan een advocatenkantoor. De raad van toezicht en de raad van bestuur van Topsport Limburg verleenden aan beide transacties hun toestemming. Alle twee werkten mee aan het reddingsplan, dat uiteindelijk toch mislukte.

Team Limburg Sport

In een eerste reactie ontkende Eric Bessems met klem dat het zijn besluit was. "Maar wel dat van de raad van toezicht. De jurist heeft ons verzekerd dat de betalingen rechtmatig waren. Het personeel heeft zijn salaris die maand ook nog gekregen. Als de curator een andere mening is toegedaan, krijgt hij het geld meteen terug." Een extra klus voor de curator tijdens zijn zoektocht naar antwoorden op de vraag of er sprake zou zijn geweest van onbehoorlijk bestuur en of Gert Ruigrok financieel wanbeleid valt te verwijten, zoals eerder Luc Winants deed als voorzitter van de raad van de toezicht.

Met meerdere instanties wacht Provinciale Staten van Limburg met spanning de uitkomst af van het door curator Jacques Paulissen uitgevoerde onderzoek. Maar volgens VVD-gedeputeerde Joost van den Akker was hoe het ook noodzakelijk en onvermijdelijk 'opnieuw te beginnen'. In dat verband werd al een pakkende naam gelanceerd: Team Limburg Sport. Het zou zich bezig moeten houden met topsport, het ontwikkelen van talenten en ook de breedtesport. Gelijk aan het eerdere voornemen om Topsport Limburg en Huis voor de Sport in Limburg samen te voegen. Dat past nu ook in het nieuwe beleidsplan voor de sport van de provincie.

"Wij streven naar één organisatie, naar voorbeeld van NOC*NSF. Eén koepel voor de sport. Ook voor Limburg het ideale voorbeeld"

Jack Opgenoord - Directeur Huis voor de Sport Limburg

"Wij staan open voor zo’n constructie", zo herhaalt Jacques Opgenoord maar weer eens het standpunt van Huis voor de Sport in Limburg. ‘Hoe lang de gesprekken voor een nieuwe infrastructuur gaan duren, weten we uiteraard niet. We hopen alleen dat het niet al te lang meer gaat duren. Het is duidelijk dat de sport in Limburg gebaat is bij een snelle oplossing. Het is en blijft lastig om nieuwe activiteiten op te starten. Wij streven naar één organisatie, naar voorbeeld van NOC*NSF. Eén koepel voor de sport. Ook voor Limburg het ideale voorbeeld."

Sportiefste regio

De directeur van Huis voor de Sport kent de kritiek van Joost van den Akker op de gezondheid van de Limburger in het algemeen. "Limburgers zijn mentaal en fysiek minder gezond dan de gemiddelde Nederlander en worden minder oud", aldus de gedeputeerde. "Ons doel is om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te maken." Een uitstekende doelstelling, oordeelt Jacques Opgenoord begrijpelijk. "Maar de provincie Limburg investeert in totaliteit liefst 15,421 miljoen euro in sport in de komende vier jaar. En daarmee zijn we wel de derde provincie in Nederland, na Gelderland en Brabant", besluit hij niet zonder trots.

Foto: via VVSEC.nl

Lees ook: