Limburg gaat gezamenlijk voor meer sport en bewegen

Negen Limburgse sportorganisaties trekken samen op om sport en vitaliteit op de provinciale agenda te houden

Limburg is een provincie waar sport, bewegen en vitaliteit hoog op de provinciale agenda staat. Dit jaar geeft de provincie 4,5 miljoen euro uit aan sport. Om dat ook in de komende coalitieperiode zo te houden, hebben negen organisaties de handen ineen geslagen en het online platform www.limburgsportenbewegen.nl opgericht. "Ons doel is dat Limburgers kunnen blijven sporten en bewegen op elk niveau en dat ieder kind mee kan doen", zegt Joris Baur van Huis voor de Sport Limburg.

Huis voor de Sport Limburg is een van de initiatiefnemers voor het platform. Daarnaast zijn Topsport Limburg, JOGG Limburg, Bijzonder in Beweging, Jeugdfonds Sport Limburg, Limburg Cycling, Limburg Handbal, Limburg Paardensport en Platform Triathlon Limburg betrokken. Baur: "Allemaal hebben we onze afzonderlijke taken. Deels overlappen die ook weer. Op de site willen we gezamenlijk communiceren over wat we doen om sport, bewegen en vitaliteit in Limburg te bevorderen."

Meer kinderen helpen

Als voorbeeld noemt hij Jeugdfonds Sport Limburg. Vorig jaar betaalde het fonds de verenigingscontributie voor 4779 Limburgse kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. "Het fonds wil nog meer kinderen helpen. Op de site kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld de voortgang laten zien. Dat geldt ook voor Bijzonder in Beweging, een stichting die beweegactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking." De stichting streeft naar een verdubbeling van het aantal Limburgse deelnemers, van wekelijks 500 naar 1000.

De Limburgse sporttakplatformen Cycling, Paardensport, Handbal, Atletiek en Triathlon ondersteunen de breedtesport, topsport, evenementen en talentontwikkeling van de betreffende sport.

"Om sport, bewegen en vitaliteit hoog op de provinciale politieke agenda te houden, trekken we als sportorganisaties samen op"

Joris Baur (Huis voor de Sport Limburg)

Samenwerking

Sinds de oplevering vorig jaar van de Sportzone Sittard-Geleen heeft een groot deel van de negen organisaties daar een gezamenlijke huisvesting. Daardoor is de samenwerking geïntensiveerd. Baur: "Op ondersteunend gebied zoals huisvesting, personeelszaken en administratie werken we al samen. En ook als het gaat om communicatie doen we steeds meer samen. De site is daar een voorbeeld van. Met de site laten we ook echt zien dat we graag samen willen werken en niet met elkaar concurreren. Stel, Limburg Handbal wil iets doen met alle Limburgse handbalverenigingen en wij ook. Dan moeten we kijken waar we elkaar kunnen versterken in plaats van te beconcurreren. Dat doen we al en de gezamenlijke site is een manier om dat te laten zien."

Nieuw coalitieakkoord

Ook trekken de organisaties samen op richting de provincie. Zeker nu, nu de komende periode druk zal worden onderhandeld over het nieuwe provinciale coalitieakkoord. "Limburg is een actieve provincie op het gebied van sport. De provincie co-financiert veel evenementen en andere voorzieningen. Dat willen wij graag zo houden en om sport, bewegen en vitaliteit hoog op de provinciale politieke agenda te houden, trekken we als sportorganisaties samen op."

Hoewel sport geen officiële taak van de provincie is, ziet Baur weldegelijk een grote rol voor de provincie Limburg. "Sommige zaken zijn te groot voor de gemeente of gemeentegrens overstijgend. Daar speelt de provincie juist een belangrijke rol. Als aanjager en co-financier. Tot nu toe heeft de provincie die rol ook gepakt. Wij als gezamenlijke sport- en beweegorganisaties willen ervoor zorgen dat dit zo behouden blijft in het belang van onze vitale Limburgse samenleving."

Meer info: www.limburgsportenbewegen.nl