Provincie Gelderland zet extra in op sporttalent met beperking

Met programma Uniek Groot Worden wil Gelderland vooroplopen met talentontwikkeling in aangepaste sport

Van de Provincie Gelderland is bekend dat sport een prominente plek in het beleid heeft. Met een budget van 24 miljoen euro voor sport en bewegen in de coalitieperiode 2019-2023 steekt Gelderland met kop en schouders boven alle provincies uit. Die koploperspositie wil Gelderland nu ook innemen bij de talentontwikkeling van sporters met een beperking. Met het nieuwe programma Uniek Groot Worden gaan de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland gezamenlijk inzetten op het scouten, stimuleren en begeleiden van talent in de gehandicaptensport.

Met Uniek Groot Worden wil de provincie Gelderland het voor jong talent met een beperking het makkelijker maken om de weg te vinden om zich te kunnen ontwikkelen. Het programma heeft daarom een aantal doelstellingen opgesteld voor eind 2023. Zo moet het programma meer talenten met een beperking scouten en laten doorstromen naar de programma’s van de nationale selecties. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de kennisontwikkeling, faciliteiten en het netwerk rond de talenten. Met de aandacht voor het verbeteren van de samenwerking tussen alle partijen wil de provincie ook bereiken dat meer mensen in de breedtesport actief zijn en blijven.

Volgens kwartiermaker Sandra Heerius is de aandacht voor talentontwikkeling binnen de aangepaste sport hard nodig. Gelderland heeft al verschillende faciliteiten beschikbaar voor de talenten, maar de sporters weten de weg daarnaar toe vaak nog niet te vinden. "Vaak gaat het om simpele dingen, bijvoorbeeld dat mensen niet weten dat er bepaalde mogelijkheden zijn. Het begint er al mee dat sommige sportbonden sporters met een beperking onder breedtesport plaatsen, een talent valt dus niet onder de topsportagenda. Dit veranderen gaat niet vanzelf, je moet er aandacht voor vragen", zegt Heerius in een interview op Gelders Sportakkoord.nl

Gelijkwaardige sportparcticipatie

Het is volgens haar vooral van belang dat de partijen in het netwerk meer gaan samenwerken. "Zo zie je dat Uniek Sporten de handen vol heeft om mensen met een beperking in de breedtesport te introduceren. Tegelijk is Topsport Gelderland actief in de talentontwikkeling. Juist op het kruisvlak van die twee expertises zit het talent voor aangepast sporten. En het moet voor scholen en revalidatiecentra bijvoorbeeld makkelijker worden om talent door te verwijzen."

Dat sluit precies aan op wat Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport, na de Paralympische Spelen van Tokio zijn over de paralympische talentontwikkeling in Nederland zei. "In mijn beleving kunnen we nog beter worden als we een bredere selectie hebben en als die sportparticipatie omhoog gaat. Als we met behulp van Uniek Sporten nog meer mensen in beweging krijgen betekent dat meer mensen bij de vereniging, meer mensen in beeld voor de selecties van bonden en TeamNL. In mijn ogen wordt het pas professioneel en gelijkwaardig op moment dat je die gelijkwaardige sportparticipatie hebt."

Lees het hele interview met Nike Boor hier: