"Met stille diplomatie bereiken we meer"

Waarom NOC*NSF niets ziet in een 'Mars op Den Haag'

Op 20 mei jl. kwam het inmiddels demissionaire kabinet met de boodschap dat het beweegbeleid prioriteit moet krijgen, maar boter bij de vis werd nog niet geleverd. Wordt het daarom geen tijd om de Nationale Sportweek (dit jaar van 17 tot 26 september) te ontdoen van zijn vrijblijvende karakter en op Prinsjesdag een Mars op Den Haag te organiseren? Erik Lenselink, manager Corporate Affairs van NOC*NSF: "Er met een gestrekt been ingaan is niet per se een effectieve strategie."

In september gaan in de meeste sporten de competities weer van start. In dezelfde maand organiseert NOC*NSF, om de opening van het sportseizoen te vieren, traditiegetrouw de jaarlijkse Nationale Sportweek. Op zijn website laat de sportkoepel, die 5,2 miljoen georganiseerde sporters vertegenwoordigt, weten die week ook te willen aangrijpen om het belang van sporten en bewegen nog eens extra te benadrukken.

September is ook de maand van Prinsjesdag, dit jaar op 21 september, de dag waarop het kabinet zijn begroting voor het komende jaar aanbiedt. Dat zal ook dit jaar gebeuren, zij het door een demissionair kabinet. Na zes maanden Haags geneuzel en getreuzel zijn VVD (Rutte) en D66 (Kaag) nog niet tot een regeerakkoord gekomen. Johan Remkes heeft nu als informateur de opdracht gekregen de partijen de komende weken bij elkaar te brengen en knopen door te laten hakken. Dat betekent dat de Nationale Sportweek op dit moment samenvalt met hopelijk de laatste loodjes van de kabinetsformatie.

Mars op Den Haag

Dat roept automatisch de vraag op of die week dit jaar geen veel activistischer insteek moet krijgen. Wordt het geen tijd voor een Mars op Den Haag? Weliswaar beschikt de georganiseerde sport niet zoals de boeren over trekkers om haar wensen en verlangens kracht bij te zetten, maar er is geen beter moment om de noodklok te luiden als op de derde dinsdag van september.

"Goeie vraag", zegt Erik Lenselink in vakblad Sport & Strategie. Als manager Corporate Affairs van NOC*NSF is hij onder meer verantwoordelijk voor de contacten met de Rijksoverheid en de gemeenten. "Het is alleen de vraag of dat nodig is. En of het effectief is om te doen. Ons argument dat sport en bewegen een deel van de oplossing is inzake corona en obesitas, heeft de laatste tijd steeds meer gehoor gekregen in Den Haag. Dat hebben we bereikt met voornamelijk stille diplomatie en een uitstekende samenwerking met het ministerie van VWS. Er met een gestrekt been ingaan is niet per se een effectieve strategie. NOC*NSF meent dat de overheid inzake corona het afgelopen jaar vanuit de inhoud van het probleem heeft geopereerd. Dan heeft het weinig zin de confrontatie te zoeken. Wij hebben in Den Haag ons punt gemaakt, niet met een gestrekt been, maar met een uitgestoken hand. ‘Het gaat niet goed, beste overheid, en wij kunnen jullie helpen’, dat is altijd onze insteek geweest. Maar dan moet die overheid ons wel in staat stellen om te kúnnen helpen."

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Bovendien is er achter de schermen al veel bereikt, zegt Lenselink. "Naast de brief naar aanleiding van de oproep van Alberda c.s. heeft de Tweede Kamer begin juli een motie aangenomen om zo snel mogelijk tot een Sportwet te komen, waarin kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de sport wettelijk wordt vastgelegd. Daarin heeft het advies van de NLsportraad een belangrijke rol gespeeld, maar onze lobby ook."

"Los van de actuele corona-perikelen ligt er een blijvende opdracht voor NOC*NSF: de politiek nóg beter doordringen van de maatschappelijke waarde van sport"

Erik Lenselink - manager Corporate Affairs NOC*NSF

"Daarnaast gaan we ervan uit dat het nieuwe kabinet, in lijn met het recente beleidsadvies van minister Van Ark, de komende vier jaar fors extra in sport en bewegen gaat investeren. Met de in de Kamerbrief genoemde mogelijke investering van 2 miljard structureel kunnen we natuurlijk een fantastische schaalsprong maken. Als we een effectieve sportwet en een bijbehorend budget weten te realiseren, en daar hebben we hard voor gewerkt, zou je kunnen zeggen dat de coronatijd ons juist iets goeds heeft gebracht."

Extra druk uitvoeren

Van groot belang zijn ook gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, aldus Lenselink. "De laatste jaren is er, mede vanwege de landelijke en lokale sportakkoorden, sterke verbinding ontstaan tussen de gemeentelijke en landelijke overheid. Als duidelijk is wat de landelijke overheid van plan is met sport, dan kan de lokale overheid daar na de verkiezingen mooi op aansluiten. Gemeenten zijn autonome organisaties met eigen keuzes. maar ook tussen de oren van lokale beleidsbepalers is het belang van een gezonde, actieve leefstijl sterk toegenomen."

Nu er tijdens de Nationale Sportweek nog steeds geen regeerakkoord is, gaat NOC*NSF die week zeker ook gebruiken voor extra druk op het Haagse achterkamertjesoverleg, belooft Lenselink. "We blijven volhouden. Los van de actuele corona-perikelen ligt er een blijvende opdracht voor NOC*NSF: de politiek nóg beter doordringen van de maatschappelijke waarde van sport. Sport zorgt voor participatie en integratie, voor gezondheid en vitaliteit. De multiplier van sport is enorm. Maar alleen als je investeert in de kwaliteit van de sport en haar maximaal toerust om al die taken en verwachtingen te vervullen."

Dit artikel verscheen in een uitgebreidere vorm eerder in vakblad Sport & Strategie (editie 4-2021). Het hele artikel en de rest van het vakblad lezen? Bestel deze editie dan als los nummer.