"Voor politieke partijen is het onderwerp sport en bewegen dood en begraven"

In de rubriek 'Welles/Nietes' keek het vakblad met drie partijen naar de aandacht voor sport en wegen in de politiek

Je moet met een vergrootglas zoeken naar de plannen voor sport en bewegen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. CDA heeft er twee alinea’s aan besteed, VVD schreef op enkele woorden na de voornemens van 2021 over. Zelfs de aangekondigde Sportwet wordt maar door twee partijen benoemd; GroenLinks-PvdA en D66. Illustratief is ook dat CDA, VVD, D66 en NSC geen behoefte hadden op bovenstaande stelling te reageren. De stelling van de rubriek ‘Welles/Nietes’ in het vakblad Sport & Strategie (editie 5-2023) is daarom: als zelfs politieke partijen in hun programma geen aandacht meer vragen voor sport en bewegen, is het onderwerp dood en begraven.

Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid GroenLinks-PvdA:

"Een verkiezingsprogramma is altijd op hoofdlijnen. Bovendien verwijzen we in ons programma naar de voorstellen die we in maart uitvoerig hebben gepresenteerd. Daarin wezen we op de grote opgaven waar sportverenigingen voor staan. Energietransitie; verduurzaming; de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die bestuursleden aansprakelijk maakt. Het takenpakket is niet meer vol te houden. We zullen moeten ontregelen. Daarnaast willen we de leeftijd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur oprekken tot 21 jaar. We zien een enorme terugloop van jongeren die sporten na hun achttiende. Het is een kleine investering om deze groep tot 21 jaar aan het sporten te houden.

Tot slot de Sportwet. Voor de cultuursector bestaat een wettelijke basis, gemeenten hebben daardoor een zorgplicht voor het verzorgen van bijvoorbeeld een bibliotheek. Ik wil met de Sportwet eenzelfde visie op bewegen. Concreet: als een nieuwbouwwijk van de grond komt, moet daar een minimaal aantal vierkante meters voor bewegen zijn. Ander voorbeeld: veel zwembaden gaan van publieke naar private handen. Maar als door gestegen kosten een zwembad omvalt, is er geen wettelijke basis om te sturen op het aantal zwembaden in de regio. Mijn partij vindt sport belangrijk, met de Sportwet kunnen we dat concreet maken."

Rens de Boer, nummer 7 op de lijst Volt:

"Volt wil een voortrekkersrol spelen om sport te stimuleren en zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom hebben we concrete voorstellen in het programma opgenomen die dit moeten bewerkstelligen. In het verkiezingsprogramma staat de Sportwet niet, maar Volt zal deze stap zeker steunen.

Sport moet van jongs af aan mogelijk zijn en gestimuleerd worden – op school, in de omgeving en op de sportverenigingen. Volt wil meer bewegingsonderwijs op scholen, meer clubkadercoaches en meer financiële middelen om kinderen uit minimagezinnen toegang tot sport te geven. Er moet voldoende financiële basis en ondersteuning voor gezinnen zijn, zodat jong en oud mee kunnen doen. Iedereen moet zich thuis voelen bij een sportvereniging, vertrouwenspersonen moeten daarom de norm worden."

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid SP:

"De SP wil sport stimuleren en hierin meer investeren. We gaan sportverenigingen steunen, zodat sport en bewegen bereikbaar en betaalbaar worden voor iedereen. Er moet een Sportwet komen, waarin we de rollen en verantwoordelijkheden gaan vastleggen. We willen meer gym op school onder leiding van vakleerkrachten. Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. Bij de inrichting van buurten moet meer rekening gehouden worden met mogelijkheden om te bewegen en te sporten, kinderen moeten kunnen buitenspelen.

Dat staat allemaal in het verkiezingsprogramma van de SP. Maar onze inzet in de afgelopen periode én voor de komende jaren past natuurlijk niet in een beknopt verkiezingsprogramma. Het is dan ook goed ons niet blind te staren op wat er in de verkiezingsprogramma’s staat.

Het thema sport en bewegen heeft de afgelopen jaren in de Tweede Kamer meer aandacht gekregen. Een Kamermeerderheid is niet tevreden met het beleid van de afgelopen jaren. Er is versnippering en er gebeurt te weinig om de enorme uitdagingen – je kunt spreken van een beweegcrisis – tegen te gaan. Er moet echt veel meer gebeuren en de SP loopt daarin graag voorop om hier werk van te maken.

Het onderwerp dood en begraven? Zeer zeker niet. Het is actueler en urgenter dan ooit."

'Welles/Nietes' is een vaste rubriek in het vakblad Sport & Strategie. Dit artikel is afkomstig uit de vorige week verschenen nieuwe editie 5-2023. Benieuwd naar de inhoud van dit vakblad voor sportprofessionals? Bestel deze editie dan (eenmalig) als los nummer.