Naar een vitaal Nederland in 2021

Daar waar de decembermaand gebruikt wordt om terug te blikken op het voorbije jaar, en stil te staan bij de hoogte- en dieptepunten die we hebben beleefd om ze in perspectief te plaatsen. Zo staat in januari het vizier op vooruitkijken, met een kritisch optimistische blik vooruitzien naar wat gaat komen, omdat we elk jaar weer de kans krijgen om vanaf 1 januari met een schone lei te beginnen om weer het beste uit onszelf te halen.

Voor 2021 is vooruitzien een geval van hogere wiskunde, gecombineerd met een mindset als in 'survival of the fittest'. Hogere wiskunde omdat het zeker de eerste maanden nog wel een gegoochel zal zijn met (dagelijkse) besmettingscijfers, aantallen opnames in ziekenhuizen en IC’s, de ontwikkeling van het R-getal gecombineerd met de verlossende cijfers van het aantal toegediende vaccins. Niemand weet hoe het zal gaan, maar naarmate de toegediende vaccins op zullen lopen, zal het leven weer langzaam in haar 'oude' ritme terug kunnen keren. Hoewel het ‘oude’ ritme zeker een evolutie zal ondergaan, want sinds het virus onder ons is, is elk contact verdacht geworden en is reizen niet altijd nodig om elkaar te zien. En dit zullen we niet zo makkelijk weer afleren.

Ondertussen is er de afgelopen periode economisch, psychologisch en fysiek veel schade aangericht, zowel bij mensen als bij organisaties. En die schade is niet weg omdat er gevaccineerd wordt. Er zal een periode van wederopbouw nodig zijn om weer in een nieuw ritme te komen. Voor velen is het een vorm van overleven, die vraagt om een overlevingsstrategie. En dat proces zal zich een groot deel van 2021 voltrekken. Het is een kwestie van 'survival of the fittest', zij die het sterkt zijn, zich het best aanpassen aan de nieuwe omstandigheden zullen het sterkst door 2021 komen.

De juiste keuzes maken

Maar wat maakt nu dat je sterk bent, wat maakt dat jij het 'overleeft'. Dat start altijd bij jezelf, bij een gezonde geest in een gezond lichaam, zoals dat wel wordt gezegd. En daar kan iedereen aan werken, elke dag weer. Het is een kwestie van kiezen, elke dag weer….blijf ik zitten of kom ik in beweging, eet ik gezond of niet. Met de juiste keuzes kom je tot de goede versie van jezelf en met de goede versie van jezelf kom je heel ver in 2021.

Want 2021 heeft natuurlijk veel moois in zich. Onze topsporters bereiden zich voor op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo. En ik ben ervan overtuigd dat zij elke dag de juiste keuzes maken. Keuzes die maken dat zij in Tokyo hun beste prestaties neer zullen zetten en ons weer zullen laten genieten van alles wat zij in hun mars hebben. Hier in Nederland zal het feestje gevierd worden op het Olympic festival in Scheveningen, zodat iedereen kan meesporten en genieten van alles wat er in Tokyo gebeurt.

Verbindend vermogen verenigingen

Maar ook voor alle verenigingen komt er in 2021 weer licht aan het einde van de tunnel. De sport zal langzaamaan weer opengaan. Eerst om alleen te trainen en daarna weer met competities en kantines. De clubs zullen hun deuren openen en laten zien dat zij, door creativiteit en doorzettingsvermogen met volle energie, klaar staan om haar leden (en zij die nog geen lid zijn, maar wel lid worden) te laten herstellen van de pandemie. En natuurlijk om zelf weer aan te sterken van de slag die de pandemie ook aan de verenigingen heeft toegebracht. De leden van de verenigingen zullen laten zien dat de veerkracht van de verenigingen sterker is dan welk virus ook. Het verbindend vermogen van de verenigingen zal weer energie in de samenleving brengen en Nederland vitaler maken.

"De komende verkiezingen zijn een mooie kans voor de politiek om verantwoordelijkheid te nemen voor een vitale samenleving"

Anneke van Zanen

In 2021 zijn ook de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een mooie kans voor de politiek om bij een nieuw Regeerakkoord haar verantwoordelijkheid te nemen voor een vitale samenleving. Een samenleving waarbij sporten en bewegen net zo 'normaal' zijn als onderwijs, zorg en welzijn. Sport en bewegen draagt bij aan fysieke gezondheid, verbindt mensen, haalt mensen uit isolatie en geeft bovenal plezier. Voorbeelden zijn er te over:

  • Mensen met een goede gezondheid verdragen überhaupt een operatie beter, maar ook de snelheid van herstel is groter, waardoor ze minder drukken op de zorgkosten;
  • Mensen die sporten en bewegen hebben een positievere kijk op het leven, omdat sport en bewegen maakt dat er endorfine vrijkomt; een stofje dat maakt dat je je prettiger voelt;
  • Het behoren tot een vereniging zorgt ervoor dat mensen minder eenzaam zijn omdat ze meer onder de mensen komen;
  • Sporten en bewegen geeft regelmaat en structuur, waardoor kinderen minder schooluitval kennen en vaak ook beter presteren.

Stijging zorgkosten stoppen

Het is dan wel zaak om sport en bewegen niet als op zichzelf staande grootheden te beschouwen, maar door ze onlosmakelijk met de sectoren Onderwijs, Zorg en Welzijn te verbinden. Sport en bewegen als krachtig en onmiskenbaar middel om een vitaler Nederland te krijgen. Een Nederland waar de zorgkosten niet ongebreideld (en onnodig) stijgen (in 2019 waren de zorgkosten gestegen tot 105 miljard euro), maar waar de groei van de zorgkosten stopt en een dalende lijn in gaat zetten, omdat elke Nederlander gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om te sporten en te bewegen. Een Nederland waar georganiseerde sport, ongeorganiseerde sport en niet georganiseerde sport als cruciaal worden gezien. En die daarvoor de ondersteuning krijgen die dat vraagt. Het is daarbij goed te beseffen dat de verenigingen veelal met vrijwilligers werken, maar dat betekent niet dat er geen (financiële) ondersteuning nodig is.

Uitdaging nieuw kabinet

Ik zou het een mooie inspanningsverplichting van 'sport en bewegen' vinden om vanaf 2021 die stijgende lijn van kosten af te breken en om te buigen naar een daling, van laten we zeggen vijf procent (omgerekend ruim 5 miljard euro gebaseerd op de cijfers van 2019). Dat zou mogelijk moeten zijn met een gezondere leefstijl en een betere verbinding met Onderwijs, Zorg en Welzijn. Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft in een studie aangetoond dat elke euro die je investeert in sport en bewegen minimaal € 2,50 oplevert. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We zullen als georganiseerde, ongeorganiseerde en niet-georganiseerde sport de handen ineen moeten slaan samen met Zorg, Onderwijs en Welzijn om dit voor elkaar te krijgen. Waarbij ik besef dat de kosten voor de baat gaan, ook in deze.

Dus zou het niet een mooie uitdaging zijn voor een nieuw kabinet om 'sport en bewegen' die inspanningsverplichting te geven en daarvoor geld vrij te maken. Het zou van visie getuigen als een nieuw kabinet laat zien dat zij er ook van overtuigd is dat 'sport en bewegen' Nederland vitaler maakt. En dat zij jaarlijks 5 miljard wil 'verdienen' (of moet je zeggen besparen) op de zorgkosten, door 2 miljard extra in 'sport en bewegen' te investeren. Elke investeerder in Nederland zou dit een fantastisch rendement vinden. Dat zou dan toch een mooi begin zijn van een nieuw kabinet in 2021 voor een vitaal Nederland!

Ik wens u allen een gezond, sportief en gezellig 2021. Ik heb er zin in !