"Model staat of valt met plan rechtenverdeling"

Eric Kersten over de commerciële kansen van TeamNL

Het sponsormodel van NOC*NSF gaat op de schop. Op 31 december lopen de contracten met de huidige Partners in Sport (De Lotto, EY, Rabobank, Randstad, Volkswagen en Zilveren Kruis), mediapartners en suppliers af. Vanaf die datum wil NOC*NSF nieuwe en bestaande sponsors verenigen onder de banier van TeamNL. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de sportieve en commerciële wensen van NOC*NSF en de bonden (en van individuele atleten!) met elkaar te verenigen, en ook nog eens af te stemmen op de commerciële wensen van het bedrijfsleven. Tijd voor een debat: Is er commerciële toekomst voor TeamNL? Wat zijn de angels en klemmen en hoe kunnen die onschadelijk worden gemaakt? In aflevering 2: Eric Kersten (The Organizing Connection)

"Goed getimed, dit initiatief van Sport & Strategie voor een debat over de nieuwe sponsorpropositie. Mooi ook dat insiders met uiteenlopende invalshoeken gevraagd wordt om input.

Als niet-sponsorbroker/sportmarketingbureau zijn wij wellicht de spreekwoordelijke vreemde eend in de bijt. Onze expertise ligt namelijk op het gebied van organisatie en risicodragend participeren in internationale sportevenementen. In deze hoedanigheid werken wij zeer nauw samen met sportbonden, zowel nationaal als internationaal, en zijn wij doorgaans direct verantwoordelijk voor het verkrijgen van funding om de begroting sluitend te krijgen. Het spreekt voor zich dat wij de kwestie dan ook vanuit ‘het evenement’ bekijken.

TeamNL-merk

De basis van de propositie ziet er sterk uit. Het halve werk wat ons betreft, want een stabiel fundament zorgt voor mooie groeimogelijkheden. NOC*NSF heeft met het krachtig opgebouwde ‘TeamNL-merk’ een troef in handen die van grote waarde zal blijken te zijn. Vanuit dit merk hebben wij volop vertrouwen dat aan een succesvolle toekomst van de Nederlandse sport wordt gebouwd.

Het grootste vraagteken binnen de propositie betreft de verdeling van de rechten. Hoe verhoudt deze zich tussen NOC*NSF, sportbond en atleet? Welke mogelijkheden blijven behouden voor de bonden en welke verliezen zij? Gelden deze rechten voor alle bonden, óók voor die bonden die niet tot de reeks behoren waarvan het bewuste bedrijf hoofdsponsor wordt? En tot welk niveau dient de branche-exclusiviteit van NOC*NSF-sponsors en -partners gerespecteerd te worden?

Rechtenverdeling

Waarom deze rechtenverdeling zo van belang is, kunnen we het beste uitleggen vanuit onze praktijk. Op het moment dat een sportbond tegen ons de ambitie uitspreekt om een internationaal evenement naar Nederland te halen, blijkt vaak snel dat de bond zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om bidding fees, productie en organisatie (vooraf) te financieren. Vaak nemen wij na een grondige analyse van alle middelen naast de rol van organisator ook de rol van financieel risicodrager op ons. In genoemde analyse nemen wij altijd alle zaken mee die de bond kan inbrengen. Hierbij zijn het vercommercialiseren van live streaming/tv-rechten, databaserechten en sponsorrechten items die ervoor zorgen dat wij de begroting kunnen dichttimmeren. Op het moment dat deze vercommercialisering niet meer mogelijk is vanwege exclusieve rechten voor partners van NOC*NSF, wordt het een behoorlijke uitdaging voor kleinere of financieel minder draagkrachtige sportbonden om een internationaal evenement te organiseren.

Concluderend kunnen we zeggen dat de propositie wat ons betreft staat of valt met een gedegen plan voor de rechtenverdeling. Uiteraard moet fondsenwerving voor NOC*NSF en daarmee de sport in het algemeen altijd vooropstaan. Maar laten we daarmee niet de belangen van minder grote sportbonden dwarsbomen. Ook voor hen moet het mogelijk blijven hun sportprestaties naar een hoger plan te tillen, door het deelnemen aan of binnenhalen van een internationaal toernooi."