'Investeer in sport en beweging – juist om zorgkosten te voorkomen'

Joop Alberda, Louis van Gaal, Bas van de Goor, Guus Hiddink en Erik Scherder trekken nog eens aan de bel

De komende verkiezingen gaan te weinig over sport en bewegen. En daarmee wordt de gezondheid van Nederlanders ook niet echt belangrijk gevonden. Dat viel deze week te lezen in een opvallende ingezonden brief in NRC. Afzender: Joop Alberda, Louis van Gaal, Bas van de Goor, Guus Hiddink en Erik Scherder. Lees hun opinie hieronder:

Geen enkele politieke partij vindt de gezondheid van de Nederlandse bevolking urgent. Hoe kan dat? Nadat we door Covid-19 de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. Met heel veel slachtoffers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat tussen 2020 en 2022 48.000 mensen overleden aan Covid. Eén op de acht Nederlanders die besmet is geweest met Covid lijdt aan chronische klachten (Radboud UMC/UMC Groningen, augustus 2022) en naar schatting 90.000 mensen lijdt aan long covid.

Wie waren de mensen die ernstig ziek werden? Natuurlijk, we kennen allemaal mensen die heel fit waren en tóch ernstig ziek werden. Maar het grootste risico om ernstig ziek te worden, hadden mensen met een ongezonde leefstijl. Met diabetes type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht of obesitas. En dan te bedenken dat de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft.

Pandemie van bewegingsarmoede

Voor deze zelfde groep mensen gold ook al een andere pandemie, die er nog steeds is en waar politici het zelden over hebben: de ‘Bewegingsarmoede’ (NRC, 21/10) . De overheid was op de hoogte van deze pandemie, die al sinds 2012 bestaat, maar deed niets doeltreffends; deze pandemie is nog onverminderd onder ons. Schrijnend, want wij informeerden de verantwoordelijke bewindslieden in juni 2020 dat beide pandemieën sterk aan elkaar gerelateerd zijn. Beide pandemieën beschadigen namelijk de binnenwand van onze bloedvaten, met alle gevolgen van dien. Het kabinet-Rutte III beloofde draconische maatregelen maar die kwamen er niet.

Leiderschap

Hebben we dan onvoldoende aan de bel getrokken bij de overheid? Nee, we hebben voortdurend de overheid aangeboden mee te helpen om in actie te komen. Met solide wetenschappelijke onderbouwing. Onder andere vanuit de NL Sportraad. Tevergeefs. Dus kijken we nu naar de verkiezingsprogramma’s. En? Geen enkele politieke partij komt met een pakket aan maatregelen waaruit blijkt dat de gezondheid van de Nederlandse bevolking tot één van hun prioriteiten behoort. Geen urgentie. Niet echt belangrijk. Alleen het CDA heeft het lef gehad om als kop van een paragraaf in hun verkiezingsprogramma het woord ‘Gezondheidsbescherming’ te gebruiken. Nu nog de concrete maatregelen die daarbij passen.

Het enige wat een onderwerp lijkt te worden, is dat de gezondheidszorg vooral niet te veel geld mag kosten. Inderdaad, de kosten rijzen de pan uit. Maar structureel investeren in het voorkomen van deze kosten, lijkt een denkstap te veel. Dus, wat doet men dan? Het probleem moet gemanaged worden. Partijen gaan voorstellen bedenken om kosten te beheersen. Dit vraagstuk vraagt niet om management, maar om leiderschap. Leiderschap voor een gezonde toekomst van ons land.

Joop Alberda, Louis van Gaal, Bas van de Goor, Guus Hiddink en Erik Scherder

Deze opinie werd eerder gepubliceerd op 7 oktober in de papieren krant van NRC en online op NRC.nl