Het sportiefste land in 2032!

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF, blikt in haar eerste column van 2023 vooruit op het komende sportjaar en vooral op de ambitieuze plannen van de sportkoepel. Die ambities reiken verder dan dit jaar en ook verder dan sport. “De stap om sport en sportief bewegen in te zetten als versterking van preventiebeleid, lijkt niet meer dan logisch.”

Het jaar 2023 is net begonnen, de eerste dromen zijn al uitgekomen of uiteengespat. En de goede voornemens zijn (hopelijk) nog niet gesneuveld. Het wordt een mooi en uitdagend jaar. Een jaar waarin voor vele topsporters kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn te verdienen. Een jaar waarin iedereen dus alweer op scherp moet staan en het sportprogramma overvol is. En een jaar waar iedereen actief kan zijn om haar of zijn sport te beoefenen.

En vooral dit laatste zullen wij vanuit NOC*NSF samen met vele partners sterk gaan stimuleren. Door de crises in de afgelopen periode is het aantal mensen dat actief sport of beweegt sterk teruggelopen en dat komt de gezondheid in Nederland niet ten goede. Zaak dus om met elkaar de schouders eronder te zetten om te voorkomen dat hart- en vaatziekten toenemen, obesitas nog algemener voorkomt en suikerziekte regulier wordt. Maar vooral ook om de (mentale en fysieke) weerbaarheid van iedereen te vergroten. En laten we ook niet vergeten hoeveel plezier sporten en bewegen geven.

Concrete doelstellingen

Ons streven is om in 2032 het sportiefste land ter wereld te zijn. En dat vertaalt zich in de doelstelling dat in 2032 iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier heeft. Bovenal door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen. Maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door waardevolle topsport.

Een grote ambitie, die ook nader vertaald is in concrete doelstellingen:

  • 12 miljoen mensen sporten of bewegen sportief minimaal 3 maal per week
  • 14 miljoen mensen genieten wekelijks van wedstrijden, competities en evenementen als deelnemer of supporter
  • TeamNL behoort tot de 10 meest succesvolste topsportlanden ter wereld
  • 100% van de sportende jeugd heeft een official, trainer en/of coach die bekwaam is
  • 100% van de mensen voelt zich welkom in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportvereniging
  • Sporters waarderen hun sportomgeving minimaal met een 8
  • De samenleving waardeert de inspirerende en verbinden kracht van topsport minimaal met een 8.

"Wij zijn strijdbaar om onze strategische agenda te realiseren. Niet alleen, maar samen"

Anneke van Zanen-Nieberg - Voorzitter NOC*NSF

Dat bereiken we natuurlijk niet alleen. Samen met de 78 aangesloten sportbonden zullen we een aanbod creëren waarmee deze doelstellingen bereikbaar worden. Samenwerking in de sportsector, door middel van het sectoroverleg sport en bewegen, krijgt inmiddels vorm. Daarin spreken we niet over de zaken waarin we verschillen, maar zetten we de gebundelde energie in op zaken die ons verbinden. En dat is altijd 'de wereld een beetje beter maken door sport'.

Aan tafel bij Preventieakkoord

Maar vanuit de sportsector zullen we ook andere verbindingen moeten leggen en versterken. Door invulling – met de overheid en maatschappelijke spelers – van de lokale sportakkoorden en zeker ook het Preventieakkoord. Dat akkoord staat ervoor om te voorkomen dat mensen ziek worden, en als ze ziek worden met een goede conditie de behandeling in kunnen gaan. Vooralsnog zijn het vooral de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die aan tafel zitten, maar de stap om sport en sportief bewegen in te zetten als versterking van preventiebeleid, lijkt niet meer dan logisch. De organisaties in de sport staan klaar om hierbij te helpen. Ook met het onderwijs biedt samenwerking belangrijke kansen. Want hoe kan het, ondanks de bewijzen die Erik Scherder keer op keer levert voor het belang van bewegen voor het brein, dat het gros van de scholieren nog een hele dag in een bankje moet zitten? Hoe kan het dat (school)zwemmen inmiddels op vele basisscholen geen onderdeel meer is van de weekinvulling? En hoe kan het dat het zoveel moeite kost om bewegen en gezonde voeding effectief in de schooldag te incorporeren, terwijl we weten hoe goed dat is voor ieder kind?

Wij zijn strijdbaar om onze strategische agenda te realiseren. Niet alleen, maar samen. Iedereen kan meedoen. Iedereen moet meedoen om Nederland weer een stukje beter te maken. Iedereen doet ertoe, want iedereen heeft recht op een gezond leven! Wat ga jij bijdragen, welke eerste stap zet jij?