Een nieuwe lente, een nieuw geluid…

O wat zijn we er aan toe…een oud gezegde, maar nog steeds een waarheid als een koe. Na een periode waarin het enige geluid wat we kenden meer stringente maatregelen en vrijheidsbeperkingen waren, is het mooi dat nu de zon weer aan kracht wint, we steeds meer geluiden van verruiming en vrijheid horen. De eerste stapjes zijn gezet, buitensport mag weer open t/m 26 jaar. En wat zijn zij, al die jeugdigen er ook aan toe om in vrijheid weer te kunnen bewegen en sporten. Het is een kwestie van tijd, vaccineren en testen dat deze vrijheid weer aan iedereen wordt gegund.

Want hoe mooi zou het zijn als mensen die gevaccineerd zijn, zich nu al vrijer mogen bewegen. Weg restricties en met een groep ‘gevaccineerden’ onderling sport en bewegen. Vooralsnog bestaat de groep van ‘gevaccineerden’ vooral uit ouderen en zorgpersoneel in de ruimste zin van het woord. Hoe mooi zou het zijn als we die groep zorgpersoneel die het hardst voor ons klaarstaan deze periode, ook de meeste vrijheden kunnen geven om te ontspannen en plezier te kunnen maken op sportief vlak. Dat geeft tevens een mooi vooruitzicht aan alle anderen, dat er licht, heel veel licht is aan het einde van de tunnel. Het zelfde geldt natuurlijk voor mensen die bereid zijn zich voor elke gebeurtenis te laten (snel)testen. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht. Vooralsnog mag dit alles echter, helaas, nog niet, maar het zou het demissionair kabinet sieren om dit zo snel mogelijk toe te staan. Ik ben voor!

1 miljard voor sport en bewegen

En in deze lente breekt ook de verkiezingstijd aan. Nog een paar weken en dan mogen we allemaal weer onze stem uitbrengen. Een belangrijk moment, waar wij weer het verschil kunnen maken door onze stem te laten gelden. Vanuit de sport stimuleren wij dat het nieuwe kabinet (minimaal) 1 miljard euro uitrekt voor het stimuleren van sporten en bewegen, omdat daarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan een gezonde samenleving. Deze 1 miljard zou ingezet moeten worden om in de komende periode de groep van circa 10 miljoen mensen die nu al regelmatig sporten uit te breiden met nog eens 4 miljoen mensen. Daarbij gebruik makend van de bestaande infrastructuur van onder andere sportverengingen, sportscholen, zwembaden, maneges, golfbanen, ijsbanen en alle andere voorzieningen die ik vergeet te noemen. De groep van sportaanbieders in Nederland kent zo’n 30.000 organisaties, 24.000 verenigingen en 6.000 andere sportaanbieders. Deze zullen versterkt moeten worden om de gewenste groei aan te kunnen. Als iedere organisatie een kleine 35 leden per jaar groeit moet de beoogde groei van 4 miljoen mogelijk zijn.

"Vanuit de sport stimuleren wij dat het nieuwe kabinet (minimaal) 1 miljard euro uitrekt voor het stimuleren van sporten en bewegen"

Anneke van Zanen-Nieberg - Voorzitter NOC*NSF

Vanuit de lokale sportakkoorden, maar ook anderszins kan de samenwerking tussen onderwijs, zorg en welzijn met sport en bewegen ook beter vorm gegeven worden. We zien nu nog te vaak dat deze sectoren een nieuw eigenstandig aanbod van sport en bewegen gaan opzetten, zonder gebruik te maken van de reeds bestaande infrastructuur. Dat is in ieder geval in mijn ogen inefficiënt, terwijl we juist nu in moeten zetten op passende samenwerking waarbij iedereen die participeert in zijn kracht gezet wordt.

De schouders eronder

Wij zetten er dan ook op in dat er geld vrijgemaakt wordt voor verdere versterking van het technisch kader - trainers, coaches etc. – om het aanbod van sport op een verantwoorde manier aan te bieden voor een steeds grotere groep Nederlanders. En ook dat er geld vrijkomt om de lokale bestuurlijke kracht verder uit te bouwen, zodat elke sportomgeving ook een veilige omgeving is voor iedereen die actief is – van jong tot oud, en de lokale sportaanbieders in staat zijn om samenwerkingsverbanden met onderwijs, zorg en welzijn vorm aan te gaan. Een mooie uitdaging, en zeker haalbaar als we er met elkaar de schouders onder zetten.

Zeker als we weten dat sport en bewegen helpt om je weerstand te verhogen tegen ziektes en, mocht je onverhoopt toch ziek worden, je herstel dan voorspoediger zal verlopen. Deze positieve effecten van sport en bewegen maken ook dat elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen minimaal twee keer terugverdiend wordt. Dus ook vanuit een economisch perspectief is het goed om in sport en bewegen te investeren. En naast het positieve effect op de euro’s is ook helder dat sport en bewegen iedereen een positievere kijk op de wereld geeft. Het brengt plezier, verbinding en sociaal contact of beter gezegd, de kwaliteit van het leven gaat erop vooruit. En dat is toch iets waar we allemaal al een jaar naar uitkijken: een mooi en gezond leven in vrijheid. Laat dat nieuwe geluid maar komen….