Durf te investeren!

Wat een zomer is het. Weertechnisch is het niet de mooiste zomer die we in Nederland gehad hebben. Veel wind, heel veel regen en slechts enkele dagen zon. Maar de zomer was gelukkig meer dan het weer. Het was de sportiefste zomer ooit, met de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, King of the Court, het EK-voetbal en ga zo maar door. We hebben zoveel moois gezien, zoveel inspiratie gekregen. Nu zaak om heel Nederland in beweging te krijgen en te houden.

Ik denk dat heel Nederland mee heeft gekregen hoe goed we in de verschillende takken van sport hebben gepresteerd. De uitzendingen op televisie of livestreams waren dan wel vaak in de nachtelijke uren, overdag en ’s avonds is er ruimschoots een terugblik gegeven en was er ook nog voldoende live sport te zien. En terwijl ons TeamNL in Tokio goed presteerde was er in de Olympische periode op het Scheveningse strand het Olympic Festival bezig. Op een afgesloten deel van het strand konden veel sporten door kinderen de hele dag worden uitgeprobeerd en in de middag kwamen sporters van TeamNL naar het festival om gehuldigd te worden. Ook in de stad waren op meerdere locaties kinderen actief en zij werden gedurende de dag verblijd met een bezoek of demonstraties van (oud)sporters. De energie spatte er overal van af en maakte duidelijk hoe de jeugd geïnspireerd wordt door de sporters om zelf actief te worden. Een goede zaak en hard nodig na een periode waarin de sportdeelname afnam.

Geen zicht op Regeerakkoord

Nu het Scheveningse strand weer is opgeruimd en is teruggegeven aan de badgasten is het zaak om de energie en de beweging vast te houden. De prachtige prestaties van TeamNL op de Paralympische Spelen helpen daar zeer bij. Belangrijk deze dagen is dat de sportverenigingen in Nederland weer full swing opengaan. Maar het is ook belangrijk dat sport en bewegen een goede plek in het Regeerakkoord gaat krijgen, want 'bewegen is het nieuwe normaal'. En met dat Regeerakkoord wil het deze zomer nog niet echt vlotten. We zijn bijna zes maanden na de verkiezingen en er is nog geen zicht op een nieuw kabinet. Laat staan dat er helderheid bestaat hoe we tot een vitale samenleving, waar 'bewegen het nieuwe normaal' is, gaan komen en op welke wijze sport en bewegen daar een bijdrage aan kan leveren.

"Misschien moet politiek Den Haag, geïnspireerd door de zichtbare resultaten van onze TeamNL atleten, de komende maanden een voorbeeld nemen aan de sport"

Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter NOC*NSF)

Voor ons is het helder welke impulsen het vraagt om te komen tot een vitale samenleving. Net als het voor ons tien jaar geleden ook helder was dat je krachtige beleidskeuzes moet maken om tot uitzonderlijke prestaties te komen op de Olympische en Paralympische Spelen. Dat heeft toen geleid tot een door de vereniging gedragen ‘top 10’-ambitie, waarbij in een aantal ambitieuze programma’s gericht is geïnvesteerd. Er is door de jaren heen focus gehouden en er is voor gezorgd dat de sporters door professionele teams zijn begeleid. We hebben afgelopen Olympische en Paralympische Spelen gezien tot welke resultaten dit soort keuzes leiden. Analoog hieraan kan de Rijksoverheid ook besluiten om:

- te investeren in de infrastructuur van sportend Nederland door een professionaliseringsslag te faciliteren. Hierdoor kunnen leden beter ondersteund worden en nieuwe toetreders en kwetsbare groepen op maat worden geholpen. En kan de sportvereniging de samenwerking met het onderwijs, de zorg en het welzijn verder versterken.

- te investeren in extra professionals in zorg en welzijn om mensen te begeleiden naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen. Zij kunnen daarbij vanuit samenwerking zorgen voor een warme overdracht naar sportverenigingen zodat de gezonde leefstijl beklijft.

- sport en bewegen een belangrijke plaats te geven bij de vorming van verlengde schooldagen en integrale kindcentra, zodat alle basisschoolkinderen, de jeugd in het voortgezet onderwijs en in het MBO minimaal 1 uur per dag begeleid sporten en bewegen. Gebruik daarbij weer de infrastructuur van de sportverenigingen om dit vorm te geven; samenwerking tussen het onderwijs en de sportverenigingen is daarbij cruciaal.

- te investeren in kwalitatief goede, duurzame en multifunctionele sportaccommodaties en in beweeg- en sportvriendelijk ingerichte buitenruimte.

De sport als voorbeeld

Ja, dit zal de overheid een investering vragen. Maar de kosten gaan ook in dit geval voor de baat uit. Want elke euro geïnvesteerd in sport en bewegen levert, zo is berekend, een maatschappelijk rendement van € 2,50 op. Er wordt namelijk bespaard op voorkombare maatschappelijke kosten, de kwaliteit van leven neemt fors toe en de arbeidsproductiviteit stijgt.

Misschien moet politiek Den Haag, geïnspireerd door de zichtbare resultaten van onze TeamNL atleten, de komende maanden een voorbeeld nemen aan de sport. Durf met elkaar keuzes te maken, die gericht zijn op het verbeteren van de vitaliteit van Nederland. Laat dit niet aan zorgverzekeraars en andere instituties over, maar investeer in de sport- en beweegsector en werk samen met hen, die hier met hart en ziel voor gaan. Dan gaan we met elkaar als heel land hoog scoren op de ladder van het meest vitale land van de wereld.