EK baanwielrennen als middel om maatschappelijke doelstellingen te behalen

Provincie Gelderland investeert in sport om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio

Sport speelt een belangrijke rol in Gelderland. De Provincie Gelderland heeft al bijna tien jaar een zeer actief sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, evenementen, innovatie, buitenruimte en verenigingen. De provincie is ook partner van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn. Het EK helpt de Provincie Gelderland haar sportieve, economische en maatschappelijke doelstellingen te bereiken.

Er wordt in Gelderland substantieel geïnvesteerd in sport om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. In het Gelders Sportakkoord, waar ruim 140 partners deel van uitmaken, is afgesproken om onder andere te investeren in onder meer (top)sportevenementen en side events, versterking van verenigingen en sportieve buitenruimte.

Maarten van Seggelen is bij de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het sponsorbeleid, waaronder het partnerschap met sportevenementen. In de huidige coalitieperiode ligt de focus bij evenementenondersteuning met name op het realiseren van de economische doelen, zo geeft Van Seggelen aan. In het nieuwe beleid voor de komende vier jaar verschuift de aandacht naar de maatschappelijke impact die sport(evenementen) hebben. “We gebruiken de kracht om diverse doelen voor onze provincie te realiseren. We vinden het belangrijk dat onze sportevenementen de maatschappij raken. Een toernooi als het EK baanwielrennen moet naast de topsporter ook lokale sporters, clubs en scholen helpen."

Vrijwilligerscafé

Om deze doelstelling te realiseren is er vanuit de Provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor het organiseren van bijvoorbeeld side-events rondom sportevenementen. Hoofdorganisator Libéma Profcycling en wielervereniging De Adelaar hebben rondom het EK – dat van 16 tot en met 20 oktober plaatsvindt - diverse activiteiten ontwikkeld om sport en bewegen te promoten en lokale clubs te helpen. “Het heeft de meeste impact als de organisatie, samen met partners, zelf het initiatief neemt voor side-events”, aldus Van Seggelen. “De Adelaar is al jaren nauw betrokken bij allerlei toernooien die in Omnisport georganiseerd worden. Voorafgaand aan dit EK is een vrijwilligerscafé georganiseerd, waar alle vrijwilligers van het evenement voor waren uitgenodigd. Ze gingen met elkaar in gesprek over het werven en behouden van vrijwilligers en over het evenement zelf. Op die manier helpt het EK met een onderwerp dat hen bezighoudt.”

Andere maatschappelijke projecten die rondom het EK baanwielrennen zijn georganiseerd, waren onder meer de Dikke Banden Race voor de jeugd op het Marktplein in Apeldoorn, een clinic met toernooiambassadeur en voormalig baanwielrenster Elis Ligtlee en een scholenprogramma. Verder viel een verkiezing sportfotografie op. Hobbyfotografen kregen een workshop van fotograaf Frits van Eldik over (sport)fotografie. Uit de inzendingen van de deelnemers hingen de tien beste foto’s in de bibliotheek van CODA Apeldoorn en de winnaar - gekozen via publieksstemmen - draait tijdens de EK baanwielrennen mee met het mediateam van de organisatie. Met deze verkiezing komen sport en cultuur samen.

'We hebben subsidie beschikbaar gesteld om in Omnisport een gezond alternatief naast het bestaande aanbod aan eten en drinken aan te bieden'

Maarten van Seggelen (Provincie Gelderland)

Gezonde voeding

De Provincie Gelderland ziet het partnerschap met sportevenementen als een middel om Gelderland te positioneren als aantrekkelijke provincie. Voor inwoners, toeristen, ondernemers en sportliefhebbers. En anderzijds stellen de events de provincie in staat verbindingen te leggen met provinciale doelen, zoals meer nadruk op aangepast sporten, gezonde voeding en verenigingsondersteuning.

Zo organiseerde de Provincie Gelderland tijdens het EK baanwielrennen een bijeenkomst met een landelijk netwerk over sport en voeding en het nationale akkoord voor gezonde sportsponsoring. “Op de bijeenkomst konden we ervaringen delen, het onderwerp met onze partners bespreken en van elkaar leren”, zegt Van Seggelen. "Eerder dit jaar tijdens het WK BMX werkten we samen met Albert Heijn en Papendal rondom het ‘Happie’ restaurant, waar we gezonde voeding hebben gepromoot. En bij het EK baanwielrennen hebben we subsidie beschikbaar gesteld aan Libéma om in Omnisport een gezond alternatief naast het bestaande aanbod aan te bieden. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe we ons partnerschap met evenementen inzetten om onze maatschappelijke doelstellingen te bereiken.”