Duurzaam en circulair moet de norm worden bij topsportevenementen

Landelijk Versnellingsprogramma Duurzame Sportevenementen bouwt voort op Gelderse aanpak.

Op de openingsdag van het WK Volleybal vrouwen in Arnhem is het startsein gegeven voor het Programma Duurzame en Circulaire Topsportevenementen. Hiermee gaat de sportsector de komende vier jaar aan de slag met het meer duurzaam en circulair maken van topsportevenementen. De provincie Gelderland werkt al langer aan het verduurzamen van sportevenementen en loopt hierin landelijk voorop.

Met het versnellingsprogramma willen topsportevenementen voorop gaan in het behalen van de klimaatdoelen, met als uiteindelijke doel volledig CO2-neutrale en circulaire sportevenementen in 2030. De ambities uit het programma focussen op vijf thema’s: mobiliteit, grondstoffen, water, energie en voeding.

Gelderse koplopers

In Gelderland en Brabant loopt al een pilot voor de verduurzaming van sportevenementen. Vijf jaarlijkse evenementen in Gelderland doen hieraan mee: het NK Atletiek, het WK Jonge Dressuurpaarden, de World Cup BMX, de NN Zevenheuvelenloop en het NK Baanwielrennen. De vijf sportevenementen komen met begeleiding van More2Win en Copper8 regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast wordt per evenement een reductieplan opgesteld voor een duurzamer sportevenement.

Markink: "Bij sportevenementen valt nog veel te winnen. De focus ligt nu vaak op het vervangen van de plastic bekertjes, maar er kan veel meer, de Zevenheuvelenloop gebruikt bijvoorbeeld elektrische auto’s en deelname is goedkoper voor mensen die geen medaille hoeven."

Om te weten hoe duurzaam topsportevenementen nu zijn, en voortgang bij te houden, is een monitor ontwikkeld. More2Win werkte voor de provincie Gelderland al aan het ontwikkelen van een CO2 monitor. Deze ervaringen en kennis zijn verwerkt in een nieuwe landelijk CO2 monitor.

Gezonde duurzame voeding

Programma Duurzame en Circulaire Topsportevenementen is een samenwerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en een groep van sportorganisaties en bedrijven. Er wordt door partijen onder andere gewerkt aan een business case voor gezonde voeding op (top)sportevenement en een monitor om de voortgang in gezond aanbod bij te houden.

Op het WK Volleybal Vrouwen is gezonde en duurzame voeding een belangrijk thema. Tijdens de wedstrijden in GelreDome komt dit samen in het Gelre Food Plaza. "We willen mensen hier laten zien wat er allemaal kan met duurzaam, gezond en lekker eten."

Gelderse aanpak breed opgepakt

Bij de aftrap zetten verschillende partijen uit de Nederlandse sportwereld hun handtekening onder het streven naar CO2 neutrale en circulaire sportevenementen in 2030. "Ik ben blij dat onze Gelderse aanpak breder opgepakt wordt. Als we de krachten bundelen, kunnen we sneller verduurzamen", aldus gedeputeerde sport Jan Markink.