Bonden

Nieuwe vacatures in de sport bij: Team Sportservice, KNWU en SRO

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Sportverenigingen geven Oekraïense vluchtelingen sportief onderdak

"Laat Oekraïense vluchtelingen sporten op jouw club." Met deze uitnodiging geven de sportbonden gehoor aan een initiatief van NOC*NSF. Sport is immers bij uitstek een plaats om mensen te ontmoeten, plezier beleven en een plek om traumatische ervaringen voor even te vergeten. De afgelopen maanden ontstonden zo al verschillende initiatieven om Oekraïense vluchtelingen sportief onderdak te geven. We deden een rondje langs een aantal verenigingen.

NOC*NSF zet met ambitieuze Sportagenda in op een sportiever Nederland in 2032

Nederland moet in 2032 het sportiefste land ter wereld zijn. Dat is de ambitieuze hoofddoelstelling van de Sportagenda 2032, die afgelopen maandag door de Algemene Vergadering van NOC*NSF werd aangenomen. De top-10 ambitie in de topsport blijft de komende tien jaar overeind staan, maar TeamNL wordt eerder ondersteunend gezien voor de grote sportieve opdracht waar Nederland voor staat. Die uitdaging is groot, bleek deze week uit verschillende cijfers. Het CBS constateerde dat in 2021 slechts 47% van de volwassen aan de beweegrichtlijnen voldeden en NOC*NSF concludeerde dat de sportdeelname tot een diepterecord is gedaald.

Nederlandse Loterij draagt 50 miljoen euro af aan de sport

Nederlandse Loterij heeft gisteren haar jaarcijfers gepresenteerd en de hoogte van haar jaarlijkse afdracht bekend. Over het jaar 2021 draagt Nederlandse Loterij een recordbedrag van 188 miljoen euro af aan de Nederlandse sport, achttien goede doelen en de samenleving voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland.

Nieuwe sportvacatures bij: KNGU, Watersportverbond en KNHB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Nieuwe vacatures in de sport bij: NKBV, KNGU en JIBB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

KNVB roept gemeenten op verenigingen 'een basisplek in coalitieakkoord' te geven

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden in veel Nederlandse gemeenten coalities gesmeed. De KNVB heeft deze onderhandelingsfase aangegrepen om het belang van verenigingen nogmaals te onderstrepen. Met een open brief met de titel ‘Voetbal is meer dan een sport’ wil de voetbalbond de maatschappelijke impact van het voetbal in het bijzonder benadrukken. De KNVB wil met deze brief, die als advertentie in het AD stond en ook aan alle gemeenteraadsleden werd verstuurd, gemeenten oproepen om te blijven investeren in sportverenigingen.

'De wildgroei aan voetbalscholen moet stoppen'

Commerciële voetbalscholen schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De Sportraad Amsterdam houdt deze ontwikkeling al een aantal jaar nauwlettend in de gaten. Het gaat het adviesorgaan van de gemeente Amsterdam niet alleen om de groei van deze voetbalscholen, maar vooral om de negatieve gevolgen die de scholen hebben op het Amsterdamse amateurvoetbal. Uit een recent onderzoek in opdracht van de Sportraad Amsterdam kwam naar voren dat voor voetbalscholen nauwelijks kwaliteitswaarborgen gelden. Dat moet veranderen, vindt de Sportraad Amsterdam. Daarom doen zij in een advies aanbevelingen voor alle betrokken partijen om de 'gekte uit het jeugdvoetbal te halen'.

Nieuwe vacatures in de sport bij: Rotterdam Topsport, KNZB en SSNB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

'Paralympische en olympische topsport moeten gelijkwaardig worden'

De positie van de paralympische topsport moet net zo volwassen en krachtig zijn als die van de olympische topsport. Dat adviseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aan de minister voor Sport, die de raad om een advies had gevraagd over de rol die de Nederlandse overheid kan innemen om de paralympische topsport verder te ontwikkelen. "De voorzieningen voor beide vormen van topsport zijn nu gelijk, maar dat leidt nog niet altijd tot gelijkwaardigheid", staat in het adviesrapport 'Gelijkwaardig en inclusief'. De NLsportraad adviseert daarin de minister regie te nemen en van Nederland een gidsland te maken.

"Doel is Nederland tot de top tien van esportslanden te laten behoren"

Eindelijk is er eendracht in de esportswereld en heeft NOC*NSF het zo gewenste aanspreekpunt in die branche. Eind oktober 2021 werd de Branchevereniging Esports Nederland opgericht en het eerste bestuur gekozen. Voorzitter is de Rotterdamse evenementenorganisator Willem Noordzij. "We willen de sector versterken met als doel Nederland een van de sterkste esportslanden ter wereld te laten worden. Maar onze missie is ook om gaming geaccepteerd te krijgen en de jeugd die esports en gaming als hobby en sport neemt, te faciliteren en ze de kans te geven om dat te doen."

"Sport en bewegen kan een oplossing vormen voor de uitdagingen van gemeenten"

Investeren in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente. Dit is de centrale boodschap waarmee het Sportcampagneteam NL de kracht van sport de afgelopen maanden in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft laten zien. Het Sportcampagneteam NL is een landelijke samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Nederlandse sportbonden sluiten zich aan bij vuist tegen Poetin

De invasie van het Russische leger in Oekraïne laat ook de internationale sportwereld niet onberoerd. Sinds de oorlog in Oekraïne vorige week donderdag uitbrak, hebben sporters en teams hun afschuw uitgesproken over het geweld en hun steun aan de Oekraïners geuit. Op bestuurlijk niveau proberen steeds meer internationale federaties een vuist te maken tegen Poetin door sportevenementen in Rusland en Belarus te mijden en de sporters uit die landen te weren van toernooien. Nederlandse sportbonden sluiten zich aan bij deze oproep.

Nevobo versterkt het volleybal met gerichte communicatie

Data wordt nog wel eens als 'het nieuwe goud voor sportbonden" omschreven. "Dat is het niet, maar het kan je wel helpen je werk als bond beter en waardevoller te laten zijn", zegt Martin van Berkel, Manager Communicatie & Media bij de Nevobo. De volleybalbond heeft daarin met behulp van CM.com de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Bij de ticketverkoop voor events en bij het gericht communiceren met verschillende geledingen binnen verenigingen zag de bond daarin al effect. "We hebben zo meer moderne mogelijkheden om de beleving rond onze sport en zelfs de kwaliteit van het aanbod te verbeteren."

Nieuw supportersbeleid NEC moet als smeerolie in de maatschappij werken

Eind van de week staat de als altijd beladen derby tussen Vitesse en NEC op de kalender. "En die wordt gespeeld zonder uitsupporters", meldt Wilco van Schaik, algemeen directeur van de Nijmeegse club. "Dat hebben we met elkaar besproken." Het eerdere duel in de huidige competitie tussen beide rivalen, op 17 oktober vorig jaar, ging gepaard met veel agressie na afloop buiten het stadion. "Mede naar aanleiding van die buitensporige ongeregeldheden hebben wij een plan van aanpak opgesteld", vervolgt Wilco van Schaik, hetgeen gebeurde op verzoek van burgemeester Bruls.