Boris van der Vorst strijdt verder om 'boksen op het juiste spoor te houden'

Sporttribunaal CAS oordeelde dat Van der Vorst onterecht was uitgesloten bij verkiezingen voorzitterschap wereldboksbond

Eind september organiseert de wereldboksbond IBA een buitengewoon congres, om twee belangrijke agendapunten met de aangesloten landen te bespreken. "Het eerste punt betreft de vraag of er voldoende steun is om opnieuw een verkiezing voor het voorzitterschap uit te schrijven", meldt Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond. "En als daar een meerderheid voor is, dan is het tweede agendapunt de verkiezing voor de voorzitter zelf. En die verkiezing gaat dan tussen de Rus Umar Kremlev en mijzelf."

Half mei werd Umar Kremlev als voorzitter van IBA herkozen op een congres in Istanbul, met ook toen al Boris van der Vorst als medekandidaat. "Bekend is", vervolgt hij, "dat het IOC niet heel positief tegen het huidige leiderschap aan kijkt. In december kwam er wederom een duidelijk signaal vanuit het IOC dat het vooralsnog niet van plan is om het boksen op te nemen in het voorlopige programma van de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles."

Voor het boksen een alarmerend vooruitzicht, beaamt Boris van der Vorst. "Ik heb hier toen met aantal landen contact over gehad. Dit is niet goed, we moeten ons toch zorgen maken. Boksen op de Olympische Spelen is voor ons echt een must. Voor de sport is het één van de mooiste platforms om op te kunnen boksen en onderdeel uit te maken van de internationale sportfamilie. Tegelijkertijd is ook de financiering van ons topsportprogramma afhankelijk van Olympische deelneming. Het boksen staat al sinds 1904 op het Olympisch programma. Het heeft altijd meegedaan. Sterker nog, het is één van de best bekeken sporten op de Spelen."

Olympische status in gevaar

Vanwege die ongewenste dreiging spande de oprecht bezorgde voorzitter van de Nederlandse boksbond zich in om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Umar Kremlev. "We hebben begin januari met een aantal landen een uitnodiging naar hem gestuurd: laten we om de tafel gaan zitten, om te kijken of we het boksen op het juiste spoor kunnen houden, want we hebben feitelijk te maken met een noodsituatie. Hij reageerde daarop dat hij niet op ons verzoek kon ingaan. Hij had al veel reizen achter de rug. Maar hij wilde wel deze betrokkenheid en communicatie met alle landen delen, in het kader van transparantie en openheid."

Eind februari, ongeveer een week na de inval van Rusland in Oekraïne, besloot Boris van der Vorst zich toch kandidaat te stellen voor zowel het bestuur als het voorzitterschap van de wereldboksbond. "Begin van het jaar had ik me niet eens voorgenomen om dat wel te doen", bekent hij. "Vanwege de ongerustheid over Los Angeles 2028 en de Olympische status van het boksen heb ik toch de beslissing genomen om dat wel te doen. Ik wilde daar een bijdrage aan leveren. Ik heb Kremlev daarover geïnformeerd en hij reageerde daar aanvankelijk positief op, dat hij mijn bezorgdheid wel snapte. Maar ook dat hij niet van plan was om een stap terug te doen. Hij vond dat er geen gevaar dreigde."

"Boksen op de Olympische Spelen is voor ons echt een must. Voor de sport is het één van de mooiste platforms om onderdeel uit te maken van de internationale sportfamilie"

Boris van der Vorst - Voorzitter Nederlandse boksbond

Nadat de kandidaatstellingen waren ingediend, poogde hij de discussie over deelneming aan de Spelen te verbreden. "Sommige landen dachten dat het een heel inclusieve groep was. Een Westerse groep. Maar ik vond het juist van belang dat ook andere landen participeerden in de discussie. En ook actief deelnamen. Hun betrokkenheid op die manier kenbaar te maken, om de bokssport op het juiste spoor te houden. Daar hebben we ook weer reacties op gekregen. Zo is dat eigenlijk doorgegaan."

Kandidaten onverkiesbaar

Een paar weken voor de verkiezingen, ontving Boris van der Vorst een bericht van de kiescommissie dat er twee klachten waren ingediend tegen de wijze waarop hij vermeend campagne zou voeren. "Van Servië en Venezuela. In eerste instantie heb ik daar een beetje lacherig op gereageerd. Ik zag de open communicatie over onze bezorgdheid helemaal niet als campagne voeren, maar puur om ervoor te zorgen dat we de bokssport konden helpen. En zeker niet om me persoonlijk te profileren. We hebben ook netjes antwoord gegeven op de vragen die de kiesraad had gesteld. Het leek alsof daarmee de kous af was." Hetzelfde geschiedde vervolgens met de vragen van de disciplinaire commissie, nadat de kiescommissie op haar beurt de klachten had gedelegeerd.

"Twee dagen voor het congres in Istanbul kregen we de uitslag van de disciplinaire commissie", vervolgt Boris van der Vorst, "dat we op alle vlakken onschuldig waren. We waren dan ook in een uiterst goede stemming. Tot die donderdagmiddag, terwijl vrijdag om negen uur het congres zou beginnen. Kwam er ineens een persbericht van in de IBA dat de kiescommissie had besloten dat wij in hun ogen toch de kiesregels hadden geschonden. En dat zij ons om die reden van de kieslijst hadden afgehaald. Ik kreeg dat ook nog per mail en het verscheen op de site van de IBA. Dat sloeg op dat moment in als een bom. Mijn Nieuw-Zeelandse collega had net een reis van dertig uur gemaakt, en had zich ook gekandideerd voor het bestuur."

In beroep bij het CAS

De voorzitter van de Nederlandse boksbond tekende beroep aan bij het sporttribunaal CAS, maar dat kon op zo’n korte termijn niet reageren. Er was zodoende voor het congres geen andere keuze dan Umar Kremlev bij gebrek aan een tegenkandidaat te herbenoemen. "Daarna hebben wij natuurlijk een echte procedure ingesteld bij het CAS, waarbij wij bezwaar aantekenden dat zij ons onverkiesbaar hadden gemaakt. Die procedure hebben we met vlag en wimpel gewonnen. Het was wel spannend. In die onafhankelijke kiescommissie van de IBA zit wel een aantal zware Zwitserse juristen. Toch heeft het CAS dat overruled en ons bezwaar gehonoreerd. De sancties waren te zwaar. Daarmee werd feitelijk de verkiezingen onwettig verklaard."

Op 24 juni besloot het bestuur van de wereldboksbond in Lausanne uiteindelijk toch een nieuw congres uit te schrijven voor eind september…