Sporten en bewegen maakt Nederland vitaal

De Olympische en Paralympische Winterspelen in Beijing gloren alweer aan de horizon, terwijl we nog maar net bekomen zijn van Tokyo. Maar Olympische en Paralympische Spelen zijn niet het enige wat ons bezighoudt in dit natte najaar. Uiteraard zijn daar het nieuwe pakket coronamaatregelen in de sport, maar die wil ik nu even buiten beschouwing laten, daar spreken we al dagelijks over. Er is meer.

Wij zijn natuurlijk net als heel Nederland benieuwd naar de uitkomsten van het formatieproces. Het duurt lang, maar ik neem aan dat ze weloverwogen richting gaan geven in een nieuw Regeerakkoord om Nederland nog sterker te maken. En dat ze daarin ook de mogelijkheden om te komen tot een vitale en gezonde samenleving optimaal benutten. Zo lijkt het logisch dat sport en bewegen een meer nadrukkelijke rol krijgt in het beleid. Een beleid dat er mede voor moeten zorgen dat iedereen, op passende wijze, mee kan doen met sporten en bewegen. Om zo een bijdrage te leveren om de momenteel stijgende zorgkosten te temperen. Hier zou een nieuw kabinet een mooie stap moeten zetten. We wachten het af en staan klaar met goede suggesties om dit te bereiken.

'Niet sjiek'

En dan is daar ook per 1 oktober de opening van het kansspeldomein. Door de Rijksoverheid zijn inmiddels aan 10 organisaties vergunningen verleend om de komende vijf jaar online kansspelen aan te bieden. Dit zijn spelvarianten in onder andere de domeinen sport, casino en i-games. Op zich zat dit alles er aan te komen, maar het blijft toch wonderlijk, zeker voor het onderdeel sport. Mensen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen nu weddenschappen afsluiten op sportbeoefening, terwijl de sport daar in principe niets extra’s voor krijgt. Dat is op zichzelf natuurlijk een raar gegeven. In feite is het geld verdienen over de rug van een ander en ik heb thuis meegekregen dat dat niet sjiek is. Dit terwijl de kosten belanden bij ondermeer sportorganisaties. U zult misschien denken, wat zegt zij nou, want NOC*NSF krijgt toch geld via de Nederlandse Loterij. In dat laatste heeft u natuurlijk gelijk, en daar zijn wij zeer blij mee. Deze organisatie heeft als missie om heel Nederland in beweging te brengen en is daar zelfs voor opgericht. Per jaar dragen zij meer dan 46 miljoen euro bij aan sport.

"Waarom is het niet verplicht om een percentage af te dragen aan de sport als je kansspelen aanbiedt waar sport(ers) en sportbonden voor gebruikt worden?"

Anneke van Zanen-Nieberg - Voorzitter NOC*NSF

Deze bijdrage wordt verkregen door de verkoop van ‘loten’ en niet door de nu geopende markt voor kansspelen. Bij de ‘traditionele’ kansspelen heeft bijdragen aan goede doelen altijd een speciale plaats ingenomen. Nog sterker; de bijdrage aan sport en goede doelen wordt door alle betrokken partijen als een belangrijk element van deze kansspelen beschouwd. En natuurlijk vraagt het kansspelbeleid om te zorgen voor de bescherming van de consument en de bescherming van de openbare orde. Dit betekent geenszins dat de bijdragen aan sport en goede doelen van de nieuwe online kansspelen over het hoofd gezien mogen worden in de nationale wetgeving of dat het verboden zou zijn om de bijdragen aan goede doelen te verankeren in de afgegeven vergunningen.

Nu veel meer organisaties een vergunning krijgen om weddenschappen op de sport aan te bieden blijf ik het een omissie vinden dat de overheid in hun vergunningsregels dit niet al heeft afgesproken. Kortom: waarom is het niet verplicht om een percentage af te dragen aan de sport als je kansspelen aanbiedt waar sport(ers) en sportbonden voor gebruikt worden. Dit zou niet gek zijn, want tenslotte leveren zij de prestatie waarop ingezet kan worden en maken zij ook kosten om dit op een faire manier te organiseren.

Verantwoord sportklimaat

Tot slot kan in deze column veiligheid in de sport natuurlijk niet ontbreken. Wij willen optimale sportomstandigheden voor iedereen creëren: van recreant tot topsporter, van mensen met een beperking tot vrijwilliger en fans. Dat dit niet altijd goed gaat en onze continue aandacht heeft mag duidelijk zijn. We werken er in de hele sport hard aan, om daar waar het systematisch of individueel niet goed ging/gaat, zaken beter te organiseren. Dat begint bij het bespreekbaar maken wat er dan niet goed gaat. Dit gebeurt lokaal bij de verenigingen en het Centrum voor Veilige Sport ondersteunt de hele (georganiseerde) sport daarbij op een onafhankelijke wijze. Middels de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’ maken ze duidelijk dat iedereen – sporters, begeleiders, trainers, ouders en bestuurders – bij hen terecht kunnen voor advies en het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Sporten is immers een bezigheid waarbij sporters hun eigen grenzen proberen te verleggen. Dat hoort nu eenmaal bij sport; er is een wil om te winnen alleen of met je team, er is een drive om beter te worden dan dat je gisteren was. Dat zien we zeker terug in de topsport. Wij kennen een top-10 ambitie. Daar is niets mis mee en daar zijn we onverkort trots op. Ons TeamNL heeft de afgelopen jaren, en zeker de afgelopen Olympische en Paralympische Spelen in Tokio, weer fantastische resultaten behaald. Daar kunnen we in Nederland allemaal trots op zijn. En dat bereiken onze TeamNL sporters alleen als ze de strijd aangaan met zichzelf en hun tegenstanders om het beste uit zichzelf te halen. Dat zullen wij altijd blijven stimuleren en op een verantwoorde manier ondersteunen. Sporters verleggen grenzen en zijn daarmee een inspiratie voor de volgende generaties.

Wij zijn het aan alle sporters verplicht om hun dromen te verwezenlijken, hen grenzen te laten verleggen, zonder dat grenzen worden overschreden. Dat betekent dat we zorg moeten dragen voor een verantwoord sportklimaat, waarbij niet alleen de prestatie telt, maar juist ook altijd de mens achter de prestatie. Goede begeleiding, goede voeding, goede trainingsomstandigheden en op zijn tijd ook een goed gesprek. Wij gunnen alle sporters hun droom en stellen elke dag alles in het werk om daarvoor de juiste randvoorwaarden te creëren. Als er dan signalen zijn dat zaken niet goed gaan, dan moeten we die feitelijk analyseren, aanpakken, ervan leren en gesterkt weer doorgaan. Zo gaat het in de topsport ook. En dan winnen we veel met sport!