Herman Ram benoemd tot nieuw bestuurslid KNGU

Jaap Wals wordt nieuwe algemeen directeur van het Nederlands Handbal Verbond

Eerder deze maand stopte Herman Ram na vijftien jaar als directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. De ervaren sportbestuurder heeft alweer een nieuwe uitdaging gevonden: gisteren werd hij benoemd tot algemeen bestuurslid van de KNGU. Hij gaat zich in die functie specifiek richten op governance, veilige sport en integriteit. Tegelijk met Ram werd ook Mariska van der Giessen toegevoegd aan het bestuur. Bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) werd ook een nieuwe benoeming bekendgemaakt: Jaap Wals wordt daar de nieuwe algemeen directeur.

Bij zijn afscheid van de Dopingautoriteit ontving Ram op 2 september de erepenning van NOC*NSF voor zijn verdienste voor de Nederlandse sport. “De Nederlandse sport heeft veel aan Herman te danken, met name waar het gaat over verantwoorde en integere sport”, zei NOC-NSF-voorzitter Anneke van Zanen bij de uitreiking van de erepenning. Ondanks dat Ram nu met pensioen is en zijn opvolger Vincent Egbers al bij de Dopingautoriteit is begonnen, wil hij zich blijven inzetten voor de sport. Dat gaat hij nu als bestuurslid van de KNGU doen.

Ram realiseert zich dat de gymsport onder een vergrootglas ligt en wil daar binnen zijn aandachtsgebied heel graag aan bijdragen: "Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport ‘Ongelijke leggers’ voorlopig vooropstaan. In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan."

Bestuur weer op volle kracht

Mariska van der Giessen is lector internationaal ondernemen op de NHL Stenden Hogeschool, met specifieke kennis op het gebied van onder andere ondernemerschap en innovatie-bevordering. Zij komt, anders dan Ram, niet vanuit de sport. Dat ziet zij zelf als een grote meerwaarde. "Mijn kracht is juist dat ik van buiten de sport kom. Vanuit mijn onderwijservaring liggen leven lang leren en leven lang bewegen in elkaars verlengde. De gymsport legt die basis voor een leven lang bewegen en daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Voorzitter Monique Kempff is blij dat met de benoeming het bestuur compleet is: "Mariska en Herman brengen veel bestuurlijke ervaring met zich mee. Herman is een veelzijdige sportbestuurder die zich al jaren inzet voor een betere sport. Mariska brengt waardevolle kennis en ervaring in op het gebied van hoger beroepsonderwijs, onderzoek, ondernemerschap en internationalisering. Met Herman en Mariska is het bestuur weer op volle kracht voor de toekomst van de prachtige gymsport."

Jaap Wals nieuwe algemeen directeur NHV

Het Nederlands Handbal Verbond maakte vrijdag ook nog een nieuwe benoeming bekend. Jaap Wals wordt daar namelijk de nieuwe algemeen directeur. Hij volgt Sjors Röttger op die per 1 december de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. "Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan bij het NHV en kennis te maken met de handbalwereld. Het is een ambitieuze bond waar een prachtig WK in eigen land (2025) op het programma staat. Dat moet de komende jaren richting geven aan de werkzaamheden. Ik ga met veel plezier mijn bijdrage leveren aan de ambitie van het NHV ‘iedereen beleeft handbal’ en kijk uit naar de verdere ontwikkeling van de handbalsport", aldus Wals.