Pieter van der Meer

Pieter van der Meer is werkzaam als redacteur voor diverse (vak)media van Arko Sports Media. Als Hoofdredacteur van Sport & Strategie Online schrijft hij onder andere veel over sportbeleid, sportonderzoek en innovatie en alle ontwikkelingen in de sport- en beweegsector.

Door Pieter van der Meer

'Laat verenigingen niet zwemmen bij de basiseisen sociale veiligheid!'

Een sociaal veilige sport begint bij een goede basis. Om sportaanbieders hierbij te helpen, hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden samen de basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld, samengevat onder de '4 v’s voor veiligheid'. Clubs die aan die vier eisen voldoen creëren een stevig fundament voor een sociaal veilige sportomgeving. Clubs staan zeker niet alleen aan de lat bij deze opdracht. Ook gemeenten en sportbonden spelen een cruciale rol in het overtuigen, informeren en ondersteunen van clubs. “Al deze partijen hebben hetzelfde belang: dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten.”

NLsportraad: 'fundering topsportsector brokkelt af; andere keuzes hard nodig'

De Nederlandse topsport floreert op dit moment aan alle kanten. Kunnen deze topprestaties met de huidige organisatie en financiering van topsport ook in de toekomst in stand blijven? Daar heeft de Nederlandse Sportraad naar gekeken in het advies ‘De opstelling aan de top’, wat vandaag werd overhandigd aan demissionair minister Conny Helder van VWS. In dit adviesrapport concludeert de NLsportraad dat de lange termijn voor de topsport onzeker is 'door de groeiende invloed van commercie op de sport', ook spelen de niet optimale arbeidsomstandigheden in de topsport een rol bij het slechte toekomstperspectief. De rijksoverheid en de topsportsector moeten volgens de adviesraad dringend andere keuzes maken om te zorgen dat de 'basis op orde komt'.

"Durf je eigen aannames over wat sport is, eens tussen haakjes te zetten"

Wat is het nut van de filosofie voor een praktisch werkveld als de sport? Voor sportfilosoof Aldo Houterman is dat geen vraag. Hij ziet juist interessante aanknopingspunten vanuit zijn vakgebied met dat van sportprofessionals. "Sportfilosofie gaat ook over het herkennen van wat leeft onder sporters en mensen die daarmee bezig zijn." In zijn columns op Sport & Strategie, die hij afwisselt met Roxanna van Erp, wil hij nieuwe perspectieven naast bestaande ideeën over sport plaatsen.

"Door moeilijke issues in de sport te bevragen wil ik iets in beweging zetten"

Sandra Meeuwsen schreef in december haar laatste column voor Sportenstrategie.nl. Binnen het Erasmus Center for Sport Integrity & Transition (ESPRIT) waar zij leiding aan geeft, vond ze direct twee waardige opvolgers voor deze plek. Roxanna van Erp en Aldo Houterman zullen om de maand hun eigen licht laten schijnen op actuele ontwikkelingen in de sport. Van Erp, lid van het Embedded Ethics team van ESPRIT, trapt deze reeks af. Daarom stellen we deze nieuwe columnist eerst even voor. Wat bepaalde haar blik op de sport?

Sportsector probeert sport en bewegen al op de formatietafel te krijgen

Na een korte rustperiode hebben de onderhandelende partijen PVV, NSC, BBB en VVD hun gesprekken over de formatie deze week voortgezet. Informateur Ronald Plasterk had voor het reces al aangekondigd dat ze buiten Den Haag zouden verder praten met elkaar. De sportsector had daar in een gezamenlijke brief slim op gereageerd door Sportcentrum Papendal aan te bieden als locatie voor een gezonde (in)formatie: “groen, rustig én uitnodigend om - als de besprekingen stokken - een balletje te trappen of te slaan”. Dat is door keuze voor het bekende Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum nog niet aan de orde. Dat geldt in zekere zin ook voor de oproep aan Plasterk om sport en bewegen op de agenda te zetten.

NLsportraad: 'zorgverzekeraars kunnen meer doen om bewegen te stimuleren'

De Nederlandse Sportraad heeft zich gebogen over de rol die zorgverzekeraars kunnen en willen spelen bij beweegstimulering. Hoewel deze rol voor de hand ligt, lijken verzekeraars vooral beperkingen te zien. In een brief aan alle bewindspersonen van het ministerie van VWS roept de NLSportraad hen daarom op om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars doen nu aan windowdressing, zo stelt de NLsportraad. Ze maken reclame met bewegen en sporten, maar verschuilen zich achter de Zorgverzekeringswet als wordt gevraagd om structurele preventiemaatregelen te financieren. Daarom moeten ze worden gestimuleerd om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, voordat de problemen in de zorg onhoudbaar worden.

"Als voorzitter van de NLsportraad moet je de tango kunnen dansen"

Toen Michael van Praag in 2016 aantrad als voorzitter van de Nederlandse Sportraad wist hij dat dit een andere rol was dan zijn eerdere bestuurlijke functies. Het is voor een adviesraad altijd maar afwachten wat met de goedbedoelde en stevig onderbouwde adviezen wordt gedaan. Nu Van Praag na acht jaar afscheid neemt bij de NLsportraad vindt hij het evengoed teleurstellend dat dat ene grote advies voor een sportwet nog geen navolging krijgt. "Sport en bewegen heeft in Den Haag geen prioriteit", is zijn bittere conclusie. Maar lees dat niet als gelatenheid. Zijn opvolger zal wat hem betreft met dezelfde sportmentaliteit ten strijde gaan.

'Buiten spelen = buiten bewegen' in Oss begint bij de ouders

Meer mensen aan het sporten of sportief bewegen krijgen, dat is de grote opdracht waar Nederland voor staat. Dat vraagt ook om nieuwe oplossingen die veelal gericht zullen zijn op gedragsverandering. Sportinnovator stimuleert daarom vanuit het programma sociale innovaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In een zesdelige serie lichten we projecten uit die meer mensen in beweging kunnen brengen en behouden. Aflevering 4: Living Lab Vitaal Oss, waar ouders, buurtsportcoaches als 'pleinfluencer' en scholen een sleutelrol krijgen om kinderen meer buiten te laten spelen en bewegen.

Beweegzekerheid

De sportlobby liep de afgelopen weken al aardig warm voor de verkiezingen op 22 november. Toch mist Pieter van der Meer, hoofdredacteur Sportenstrategie.nl, tussen alle gebruikelijke noodoproepen, manifesten en filmpjes met sportende lijsttrekkers, één woord: beweegzekerheid.

Skiffa Surfclub laat kwetsbare jongeren al surfend hun problemen vergeten

Meer mensen aan het sporten of sportief bewegen krijgen, dat is de grote opdracht waar Nederland voor staat. Dat vraagt ook om nieuwe oplossingen die veelal gericht zullen zijn op gedragsverandering. Sportinnovator stimuleert daarom vanuit het programma sociale innovaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In een zesdelige serie lichten we projecten uit die meer mensen in beweging kunnen brengen en behouden. Aflevering 3: Skiffa Surfclub, een project waarmee kwetsbare jongeren uit de binnenstad van Den Haag op het strand aan hun problemen werken en vooral even lekker op het water bezig zijn.

"Iedereen met een vraag over voeding en sport zou bij ons terecht moeten kunnen"

Voeding is een cruciaal onderdeel bij topsport. Het bepaalt hoeveel energie een sporter heeft tijdens de wedstrijd of een training en hoe snel van een bepaalde inspanning wordt hersteld. Om mee te strijden op het hoogste niveau voor olympische medailles hebben de topsporters van TeamNL ook de beste voedingsadviezen nodig. De ambities van Asker Jeukendrup, hoofdexpert voeding bij TeamNL, zijn daarom van hetzelfde olympische niveau. "We willen de prestaties van Nederlandse sporters ondersteunen met de best mogelijke voedingsadviezen van het best mogelijke team. We willen daarin als TeamNL vooroplopen in de wereld."

"De WPT in Amsterdam is echt een uithangbord voor de padelsport"

Deze week wordt poppodium AFAS Live omgetoverd tot een padelstadion voor de World Padel Tour Decathlon Amsterdam Open. Voor dit toernooi met de wereldtop in padel zijn al meer dan 30.000 kaarten verkocht en het wordt ook op tv uitgezonden op Ziggo Sport en RTL7. Het WPT zal de populariteit van padel in Nederland eens te meer duidelijk maken. De KNLTB hoopt daar uiteraard van te profiteren en blijft daarom zeker niet slechts aan de zijlijn. De bond sloot onlangs een partnership met de WPT waardoor het nu mede-licentiehouder is van het Amsterdamse padeltoernooi. Erik Poel, Algemeen Directeur van de KNLTB, ziet potentie in het toernooi voor de volle breedte van de sport.

Betere toegankelijkheid kan ook voor de sport lonen

Met de Week van de Toegankelijkheid (2 t/m 7 oktober) wil initiatiefnemer Ieder(in) laten zien dat toegankelijkheid voor iedereen voordelen heeft, daarom heeft de week als thema: 'toegankelijkheid loont'. Ook sportverenigingen kunnen baat hebben bij aandacht voor toegankelijkheid in de vorm van aangepast sportaanbod of een drempelvrije accommodatie. Dat kan weer leiden tot nieuwe leden of vrijwilligers. Maar daar is nog een slag in te maken.

"Wij willen het Strava voor urban culture worden"

Meer mensen aan het sporten of sportief bewegen krijgen, dat is de grote opdracht waar Nederland voor staat. Dat vraagt ook om nieuwe oplossingen die veelal gericht zullen zijn op gedragsverandering. Sportinnovator stimuleert daarom vanuit het programma sociale innovaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In een zesdelige serie lichten we projecten uit die meer mensen in beweging kunnen brengen en behouden. Aflevering 2: CityLegends, een app én urban kennisinstituut, dat urban sporters inmiddels al over de hele wereld uitdaagt, plekken laat ontdekken en ook andere jongeren aan de sport weet te binden.

Sport in Perspectief zorgt voor een mentaal gezond sportklimaat

Meer mensen aan het sporten of sportief bewegen krijgen, dat is de grote opdracht waar Nederland voor staat. Dat vraagt ook om nieuwe oplossingen die veelal gericht zullen zijn op gedragsverandering. Sportinnovator stimuleert daarom vanuit het programma sociale innovaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In een zesdelige serie lichten we projecten uit die meer mensen in beweging kunnen brengen en behouden. Aflevering 1: Sport in Perspectief, een pedagogische en mentale totaaloplossing om de balans tussen presteren en plezier bij clubs te verbeteren.