Nieuwe vacatures bij NRZ, gemeente Hilversum en KNVB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Ben je werkgever en heb je een vacature in de sport? Op Werkenindesport.nl kun je als sportorganisatie eenvoudig je vacature plaatsen. Ben jij op zoek naar je (nieuwe) droombaan in de sport? Kijk dan snel naar de drie vacatures hieronder.


Projectleider Veilig in Zee met MDT - NRZ

Na een succesvol proeftuinproject voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) vanuit de Reddingsbrigade, hebben de NRZ en Reddingsbrigade Nederland samen het project Veilig in Zee met MDT vormgegeven. Verenigd in dit project bieden zwembaden, zwemverenigingen, zwemscholen en reddingsbrigades jongeren een MDT-traject. Zowel in zwembaden als in open water of op het strand. De jongeren krijgen zo de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen. Voor de periode 1 januari 2022 tot en met eind december 2022 zijn wij op zoek naar een betrokken netwerker die van aanpakken houdt en invulling wil geven aan het project.

Interesse?

Beleidsadviseur Sport - Gemeente Hilversum

Als beleidsadviseur sport ben je gesprekspartner, ontwikkel je initiatieven en signaleer je trends op het terrein van sport en bewegen. Als adviseur begeef jij je in een dynamisch politiek bestuurlijk krachtenveld en verbind je verschillende partijen met elkaar. In deze rol is het belangrijk dat je als geen ander de juiste informatie op het gebied van sport en bewegen boven water kunt halen. En dat je deze informatie snel kan structureren, analyseren en vervolgens helder en beknopt kunt beschrijven in bestuurlijke adviezen richting het college van B&W en het management. Je bent een echte teamspeler en je pakt nieuwe zaken met enthousiasme op. Je hebt kennis van ontwikkelingen op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau en je hebt een scherp omgevingsbewustzijn. Je kennis kun je goed inzetten in het contact met de portefeuillehouder(s), collega's, partners, inwoners en andere belanghebbenden. Je bent in staat de ambities van de gemeente eenduidig en duidelijk uit te dragen.

Interesse?

Verenigingsadviseur regio 1 - KNVB

Voor de afdeling Verenigingsadvies zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega. Het betreft een tijdelijke functie t/m 30 juni 2022. Regio 1 omvat Friesland, de Noordoostpolder en de gemeente Urk. Het team bestaat uit 10 personen. Dit zijn verenigingsadviseurs, ondersteuners, een verenigingsadviseur arbitrage en een senior verenigingsadviseur. De hoofdtaak is om vanuit de pijler ‘Topservice’ de amateurverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren. Het team werkt vooral samen met de afdelingen competitie, arbitrage, voetbalontwikkeling en tucht. Daarnaast ook met landelijke afdelingen zoals marketing, communicatie en de academie. Als verenigingsadviseur onderhoud je actief de relaties met alle verenigingen, gemeenten en andere stakeholders uit de regio. Je bent zichtbaar in jouw regio door bijeenkomsten met clubs en gemeenten te organiseren en bij te wonen.

Interesse?