Nieuwe sportvacatures bij: NOC*NSF, KNGU en Gemeente Den Haag

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Ben je werkgever en heb je een vacature in de sport? Op Werkenindesport.nl kun je als sportorganisatie eenvoudig je vacature plaatsen. Ben jij op zoek naar je (nieuwe) droombaan in de sport? Kijk dan snel naar de drie vacatures hieronder.

Procesmedewerker – NOC*NSF

In samenwerking met Rabobank en onder de projecttitel “Rabo Clubsupport”, voert NOC*NSF een programma uit waarvan de kern is het versterken van verenigingen op financieel, bestuurlijk, gezondheids-, duurzaamheids- en maatschappelijk gebied. De uitvoerende en coördinerende taken binnen dit project zijn voor een deel ondergebracht bij NOC*NSF Academie voor Sportkader. Als Procesmedewerker ondersteun je de procesbegeleiders en de trajectbegeleiders die de directe schakels tussen de Rabobank(en) en de lokale sportverenigingen zijn en draag je zorg voor een optimale en accurate planning en organisatie van bijeenkomsten en scholingen. In deze combinatiefunctie werk je zowel voor NOC*NSF Academie voor Sportkader als voor Rabo Clubsupport.

Interesse?

Productmanager Trainers-coaches - KNGU

Als productmanager trainers-coaches vertaal je de behoeften en benodigdheden van deze doelgroep in samenhang met de strategie van de KNGU naar nieuwe of aangepaste producten en diensten. Jij regisseert de volledige levenscyclus van deze producten en diensten, en stuurt daarbij ook op het verdienmodel erachter. Als productmanager bepaal je het beleid voor, en de kaders en voorwaarden waaraan de dienstverlening en producten moeten voldoen en je monitort de tevredenheid van de gebruikers, alsmede de kosten en baten. Je bent daarmee de sleutelfiguur in het team van collega’s dat betrokken is bij het beheer en nieuw opzetten van de portfolio en je werkt nauw samen met de accountmanagers en andere productmanagers.

Interesse?

Zwembadcoördinator – Gemeente Den Haag

De zwembadcoördinator (ook wel ZWO-A genoemd) bij de Haagse Zwembaden is een spin in het web als het gaat om de aansturing van de dagelijkse gang van zaken in de accommodatie en de coördinatie van de zwemactiviteiten. De functie is veelzijdig en divers. Je houdt je bezig met de inzet van het personeel, je coördineert de verschillende activiteiten op de zwemzaal (school-, les-, vrijzwemmen en de acquasporten) en ziet toe op veiligheid en hygiëne volgens de WHVBZ (Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden). Je toetst het diplomazwemmen en de zwemvaardigheid van de leerlingen en treedt op als rapporteur (gedelegeerde). Samen met je collega’s zwemonderwijzers A zorg je voor een eenduidige lesmethode. Je neemt ook de eigen vaardigheidszwemtoets af bij medewerkers.

Interesse?