Nieuwe sportvacatures bij Mulier Instituut, NOC*NSF en Gemeente Bronckhorst

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Ben je werkgever en heb je een vacature in de sport? Op Werkenindesport.nl kun je als sportorganisatie eenvoudig je vacature plaatsen. Ben jij op zoek naar je (nieuwe) droombaan in de sport? Kijk dan snel naar de drie vacatures hieronder.

Medewerker projectadministratie – Mulier Instituut

Als projectadministrateur verzorg je onder verantwoordelijkheid van de directie de gehele projectadministratie. Je ondersteunt de directie en projectleiders bij onze projecten, zoals subsidieonderzoek voor het ministerie van VWS en opdrachtonderzoek voor onder andere gemeenten, sportbonden en beleidsorganisaties. Je zorgt ervoor dat alle relevante informatie rondom projecten en periodieke rapportages tijdig, juist en volledig beschikbaar is. Doordat jij de directie en projectleiders voorziet van de juiste informatie op het juiste moment, kunnen zij op adequate wijze sturing geven aan de projecten. Je maakt onderdeel uit van het office management en zult veel samenwerken met de financieel-administratief medewerker. Er is een secretarieeladministratief medewerker die je ondersteunt in jouw werkzaamheden. De functie biedt veel eigen verantwoordelijkheid in een professionele, collegiale organisatie.

Projectleider VOG – NOC*NSF

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is onderverdeeld in een aantal specialisten op de verschillende thema’s binnen grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, maar behandelen ook vragen rondom doping en matchfixing. Binnen het CVSN wordt er begeleiding gedaan tijdens incidenten en is een belangrijke taak het uitdragen van preventie op het gebied van sociale veiligheid. Als projectleider VOG voor de sport ben jij verantwoordelijk om het gebruik van de gratis regeling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligersorganisaties te vergroten. Tevens ben je eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het VOG contactpunt Sport. Je projectdoel is om alle verenigingen in Nederland bekend te maken met de regeling en sociale veiligheid op de kaart te zetten.

Senior Beleidsmedewerker Sport, Onderwijs en Cultuur – Gemeente Bronckhorst

We zoeken een Senior Beleidsmedewerker voor het cluster Zorgen en Leren in de gemeente Bronckhorst. Een nieuwe positie om de strategische en beleidsmatige slagkracht te vergroten van de gemeente en het cluster. Samen met collegae ga je werken aan de strategische ontwikkeling van de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en sport. Je zorgt voor een breder perspectief in het sociaal domein door sparringpartner te zijn voor collega’s. Je bent de gesprekspartner voor de portefeuillehouders, inwoners en voor de besturen van scholen en verenigingen. Het cluster Zorgen en Leren bestaat uit ruim 20 mensen: beleidsmedewerkers, een contract- en leveranciersmanager, beleidsondersteuners en combinatiefunctionarissen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en implementatie van vraagstukken binnen het sociaal domein, gezondheid, jeugd, wmo, integratie en huisvesting van statushouders, sport, kunst, cultuur en onderwijs.