Wagner lanceert Scholarship Program voor beste Sportkunde talent

Samenwerking tussen Wagner en Sportkunde Nederland

Jaarlijks studeren ruim 900 studenten af aan de studie Sportkunde. Acht van hen dingen dit studiejaar mee voor een unieke kans om volgend jaar de Executive MBA Sport & Health van Wagner te volgen. Dat is de prijs die is verbonden aan het Wagner Scholarship Program, waarbij Wagner en de acht hogescholen die Sportkunde aanbieden op zoek gaan naar het beste Sportkunde talent van Nederland.

Sinds 2017 zijn er acht hogescholen die de opleiding Sportkunde aanbieden. Die opleidingen zijn niet nieuw, legt Ans Konijn uit. Zij is Teamleider Sportkunde bij InHolland en sinds dit jaar voorzitter van het landelijk opleidingsoverleg Sportkunde. "Daarvoor waren er ook al negen sportopleidingen maar die hadden allemaal een andere naam. Binnen de opleidingen werkten we aan dezelfde competenties. Voor de herkenbaarheid en eenduidigheid zijn we toen verder gegaan onder één naam: Sportkunde."

In heel Nederland is deze studie gestoeld op drie pijlers: de sociaal-maatschappelijke waarde van sport, de economische waarde van sport en de gezondheidswaarde van sport “De sportkundige wordt zo breed opgeleid waarbij hij of zij sport en bewegen uiteindelijk in kan zetten als middel binnen die drie waarden. Het Sportkunde werkveld is heel erg in beweging en interessant."

Leven lang leren

De Executive MBA Sport & Health van Wagner ligt volgens programmamanager Sander Claassen in het verlengde van Sportkunde. "Bij Wagner leiden we in eerste instantie executives op: mensen die al een hbo-opleiding hebben gedaan en die ook al meters hebben gemaakt in een maatschappelijke carrière. Ze zoeken verdieping op het gebied van ondernemen, innovatie en leiderschap in de sport en willen relevant zijn in de sportwereld." Met het Wagner Scholarship Program krijgt één talent de kans die volgende stap al te maken "Met een leven lang leren hoef je niet per definitie tien jaar te wachten", zegt Claassen.

"We geven één talent de waardering met de titel Beste Sportkunde Talent en daarmee hebben we ook een frisse deelnemer tussen onze groep executives met een andere kijk"

Sander Claassen

Beste Sportkunde Talent

In het Wagner Scholarship Program worden de acht hogescholen gevraagd elk een talent voor te dragen. Een commissie van Wagner leest het materiaal en nodigt de genomineerde talenten uit om hun eindwerk persoonlijk te pitchen tijdens de "Scholarship Battle" op het kantoor van Wagner in Groningen. Tijdens die dag begin juli zal ook de winnaar van een Scholarschip de Executive MBA Sport & Health van 2019-2021 gekozen worden. De andere zeven deelnemers aan de battle krijgen een Scholarship voor de Masterclasses Toekomstig Leiderschap in de Sport 2020. “We hebben dus alleen maar winnaars", zegt Konijn.

"We kijken naar originaliteit van het werk, maar ook zeker naar wat studenten naast hun studie hebben gedaan", zegt Claassen over de criteria waar de commissie naar kijkt. Op die manier denkt hij dat een jonge net afgestudeerde student Sportkunde ook zeker een aanvulling kan zijn op een groep executives. "We geven één talent de waardering met de titel Beste Sportkunde Talent. Tegelijkertijd hebben we daar ook iets aan binnen ons groep executives met een jong en frisse deelnemer die vanuit een andere hoek kijkt."

Studenten met ambitie

Volgens Konijn is dit voor de Sportkunde studenten een mooie kans om de Executive MBA Sport & Health bij Wagner te gaan doen. "We stimuleren dat studenten verder gaan studeren omdat dat een mooie aanvulling is. De MBA van Wagner sluit perfect aan bij de studie Sportkunde. De studenten die we vanuit de acht hogescholen gaan selecteren zijn de excellente studenten die ook de ambitie hebben om nog door te gaan met een MBA. Ik ga er vanuit uit dat alle opleidingen hier mooie en geschikte kandidaten voor hebben."

Meer info op Wagner.nl en Sportkunde.nl