VeiligheidNL: 5,5 miljoen sportblessures in 2019

Aantal ernstige sportblessures in tien jaar gedaald

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, heeft met de Cijferrapportage Sportblessures 2019 de omvang en ernst van sportblessures in Nederland in kaart gebracht. In totaal ging het in 2019 om 4,4 miljoen sporters die samen 5,5 miljoen blessures opliepen. Alleen al van sporters die op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn behandeld, bedroegen de medische- en verzuimkosten in 2019 400 miljoen euro. In de afgelopen tien jaar is een trend te zien waarbij het aantal ernstige sportblessures is gedaald.

VeiligheidNL berekende in de Cijferrapportage dat in 2019 elke dag 12.000 sporters geblesseerd raakten, dat komt neer op 8 sporters per minuut. Ruim de helft van de blessures (55%) werd medisch behandeld, vooral door een fysiotherapeut. Van de meest voorkomende blessures werden knie- en schouderblessures het vaakst medisch behandeld, bijna twee derde deel. Bij de oorzaak van de blessures wordt duidelijk dat tweederde accuut ontstond bijvoorbeeld door een val. De rest ontstond geleidelijk, zoals door overbelasting.

Ruim de helft van alles blessures in 2019 werden opgelopen tijdens voetbal, fitness en hardlopen. Afgezet tegen het aantal uur dat er besteed wordt aan deze sporten, is de kans op een blessure tijdens fitness aanzienlijke dan bij voetbal en hardlopen.

Spoedeisende Hulp

In 2019 belandden per dag 300 sporters op de Spoedeisende Hulp (SEH) Bijna de helft hiervan had een ernstige blessure. De meeste sporters moesten naar de SEH vanwege een opgelopen blessure tijdens voetbal, bewegingsonderwijs, paardrijden, hockey of wielrennen. Vaak was een val de oorzaak. Bij de helft van de sporters die in 2019 naar de SEH-afdeling kwam, was sprake van een fractuur. De sporters die in 2019 het grootste risico op een blessure hadden waren mountainbikers, voetballers en wielrenners.

Invloed coronamaatregelen

Hoewel de rapportage over 2019 gaat, heeft VeiligheidNL ook al onderzoek wat de invloed van COVID-19 op de blessurecijfers zal zijn. De onderzoekers verwachten dat de cijfers van 2020 er logischerwijs anders uit zullen zien vanwege de coronamaatregelen. Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal sportblessures op de SEH al met 53% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het ging vooral om sporten die op dat moment niet doorgingen, zoals teamsporten en bewegingsonderwijs. Daarentegen steeg het aantal blessures tijdens skeeleren/skaten met 233%.

Minder ernstige blessures

De afgelopen tien jaar is het aantal SEH-bezoeken in verband met een ernstige sportblessure met tien procent gedaald. Aangezien het totaal aantal sporters in deze periode is gestegen, lijkt er sprake van een gunstige ontwikkeling. Opvallend is echter de sterke stijging in het aantal blessures bij wielrennen (80%) en mountainbiken (71%) in de periode 2010-2019. Aanvullend onderzoek is nodig om de belangrijkste oorzaken van deze stijging te achterhalen en vervolgens blessurepreventieve maatregelen in te kunnen zetten.

Bekijk de cijfers in deze overzichtelijke infographic:

Ga voor de volledige Cijferrapportage Sportblessures 2019 naar Veiligheid.nl