Nieuw lectoraat gaat waarde van sport onderzoeken in Haagse wijken

Haagse Hogeschool stelt Frank van Eekeren aan als lector 'Impact of Sport'

Frank van Eekeren is door de Haagse Hogeschool per 1 augustus aangesteld als de lector van het nieuw te vormen en ontwikkelen lectoraat ‘Impact of Sport’. Het doel van dat lectoraat is te onderzoeken hoe de maatschappelijke impact van sport kan worden vergroot, vooral in gemeenschappen met een hoge diversiteit. De wijk rond de Haagse Sportcampus zal daarom als het eerste onderzoeksgebied worden gebruikt. Van Eekeren zal het lectoraat in Den Haag combineren met zijn werk als onderzoeker, adviseur en docent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. "Ik kan niet wachten om te beginnen."

Nederland telt op dit moment verdeeld over acht hogescholen zestien lectoraten met sport als focusgebied. De Haagse Hogeschool wilde daar vanuit de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport een nieuw lectoraat aan toevoegen. Daar is een goede analyse aan vooraf gegaan, zegt Van Eekeren. "De meeste lectoraten zijn gericht op het stimuleren van individuele gezondheid, lichamelijke opvoeding en het creëren van een veilige sportomgeving. Met dit lectoraat willen we meer op het niveau van de gemeenschap en de organisatie van de sport gaan kijken. Niet alleen naar de impact op gezondheid, maar ook naar de impact op inclusie en omgaan met diversiteit. Het gaat meer om samenleven en samenwerking. Uiteindelijk wil dit lectoraat via sport bijdragen aan vitale, veerkrachtige en inclusieve gemeenschappen."

Samenwerking andere lectoraten

Van Eekeren wil nadrukkelijk verbinding zoeken met andere lectoraten buiten de sport van de Haagse Hogeschool. Zo wil hij bijvoorbeeld gaan samenwerken met de lectoraten Informatie, Technologie en Samenleving en Burgerschap en Diversiteit. "Samenwerking met andere experts gaat helpen om mijn lectoraat vorm te geven en andersom zal ik input geven aan andere lectoraten en het onderwijs.” De vraagstukken die Van Eekeren centraal wil stellen zijn wat hem betreft ook sport overstijgend. “Het gaat over sport, maar het zoekt nadrukkelijk verbinding met grote maatschappelijke vraagstukken en oplossingen die daarbij horen."

De wijken in

De nieuwe lector Waarde van Sport begint officieel pas op 1 augustus, maar hij heeft nu al regelmatig afspraken met onder andere de gemeente Den Haag. "Dat is iets waar ik enthousiast van word." In de wijk rond de Haagse Sportcampus, door de gemeente al omgedoopt tot het Haagse Sportkwartier, speelt volgens Van Eekeren namelijk een interessant maatschappelijk vraagstuk. Die wijk kent een hoge diversiteit, veel sportfaciliteiten met de Sportcampus, maar een lage participatiegraad in de samenleving. "Ik wil graag die wijken in met de gemeente, andere partners en studenten om te kijken hoe je met sport toch bij kan dragen dat bewoners meer gaan meedoen aan de samenleving en dat betere manieren worden gevonden om met die diversiteit om te gaan."

"Ik blijf het belangrijk vinden om mensen via sport te binden aan de samenleving. Dat zie ik als de opgave voor mijn lectoraat"

Frank van Eekeren - Lector 'Impact of Sport'

Superdiversiteit

Diversiteit heeft de laatste jaren volgens Van Eekeren in de Nederlandse samenleving andere vormen aangenomen dan in de jaren zestig en zeventig. In een onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) wordt daarom ook een nieuw begrip geïntroduceerd: superdiversiteit. "De verscheidenheid van achtergronden van migranten is veel groter geworden en daarnaast zie je veel hoogopgeleide kenniswerkers in een stad als Den Haag. Wat blijkt nu? Veel van die mensen hebben de intentie om hier tijdelijk te zijn. De verwachting is dat zeventig tot tachtig procent van de mensen die nu instroomt over 10 jaar niet meer hier zullen zijn."

Dat heeft volgens Van Eekeren ook invloed op hoe sportverenigingen zijn georganiseerd. "Als je je nu inschrijft voor een teamsport dan is het wel de bedoeling dat je daar een heel jaar blijft anders valt het team uit elkaar. Het kan dat we daar andere oplossingen voor moeten verzinnen om toch die mensen te verbinden. Ik blijf het belangrijk vinden om die mensen via sport te binden aan de samenleving. Dat zie ik als de opgave voor mijn lectoraat."

Studenten nieuwsgierig maken

Juist voor een stad als Den Haag kan het interessant zijn om na te denken over het anders organiseren van verenigingen, zegt Van Eekeren. "Tegelijkertijd zie je dat er steeds meer andere organisatieverbanden gaan ontstaan om mensen van verschillende herkomst en die hier tijdelijk zijn de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten via sport. Dat vind ik een super interessant gegeven om die Haagse context in te duiken met studenten. Echt actie onderzoek: je begint met een nieuw initiatief en je gaat ervaren wat wel of niet werkt." Van Eekeren wil met het nieuwe lectoraat ook graag zijn kennis vanuit de Universiteit Utrecht naar de praktijk en vooral de studenten brengen. "Ik wil studenten stimuleren een onderzoeksbril op te zetten op het hbo. Dat ze zien dat dat leuk en interessant is en dat het een nieuwsgierigheid vraagt die ze de rest van hun leven heel erg kunnen gebruiken. Ik wil ze nieuwsgierig maken en nieuwe oplossingen laten bedenken voor problemen die ze later in hun werk ook tegen gaan komen."

Internationale ambitie

Behalve de ambitie om het onderzoek in Den Haag ook voor andere steden te kunnen doen, hoopt Van Eekeren ook zijn internationale netwerk te kunnen gebruiken. "De ideeën over organiseren van de sport en het benutten van sport spelen ook in China, Japan en Australië. Ik zou er uiteindelijk naar toe willen om onze kennis met die landen uit te wisselen zodat we dat in Nederland ook kunnen gebruiken." Van Eekeren ziet in zijn hoge ambities ook gelijk een valkuil. "Ik heb grote ambities en weinig tijd: ik krijg zes jaar. Het startpunt is daarom het Haagse Sportkwartier. Van daaruit gaan we de blik verbreden naar andere steden."

Foto: Kees Rutten