"Meer onderzoek naar sport en recht nodig"

Marjan Olfers over de leerstoel Sport en Recht aan de VU

De bijzondere leerstoel Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt omgezet in een reguliere leerstoel. Hoogleraar Marjan Olfers reageerde verheugd op de beslissing van het College van Bestuur van de VU om haar aanstelling uit te breiden. Het betekent voor haar vooral dat ze meer tijd krijgt voor onderzoek naar sport en recht. En dat is volgens Olfers ook hard nodig. “Er is echt werk aan de winkel!”

Olfers maakte het nieuws onlangs zelf bekend op twitter, waar ze gelijk op talloze positieve reacties en felicitaties kon rekenen.

"Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik de steun voel vanuit de VU Amsterdam voor het werk dat is verzet", zegt Olfers. Vooral de uitbreiding van haar aanstelling van twee naar drie dagen ziet ze als een enorme steun in de rug. "Het is heel erg fijn dat de omslag plaatsvindt en dat ik meer voor de wetenschap kan betekenen, want dat is toch waar mijn hart ligt." Olfers komt nu in loondienst van de VU, die vanuit de sport een sponsorbijdrage ontvangt om de leerstoel in stand te houden. "De sport betekent dan in dit geval NOC*NSF, KNVB en KNHB. Zij geven met die sponsoring aan dat zij deze leerstoel ook belangrijk vinden."

Integriteit

Integriteit in de sport blijft een belangrijke focus voor Olfers. "Dat is toch mijn natuurlijk habitat." Dat kan enerzijds de integriteit binnen de sport zelf zijn met zaken als doping en matchfixing, maar ook onderwerpen als seksuele intimidatie, racisme en discriminatie. "Dat soort maatschappelijke fenomenen krijgen een extra dimensie in de sport", legt Olfers uit. Volgens de hoogleraar komen in de sport ook steeds meer zaken in het juridisch domein. "Daar stonden we vroeger wat minder bij stil. Dan had je bijvoorbeeld gewoon een vereniging, maar nu houden we ons bij die vereniging ook bezig met 'checks and balances' en 'good governance'."

Tuchtrecht

Olfers vindt het belangrijkste van haar aanstelling dat ze meer tijd krijgt voor onderzoek, want dat is volgens haar hard nodig. Het tuchtrecht is bijvoorbeeld een groot thema in de sport wat meer aandacht verdiend. "Voor het Instituut Sportrechtspraak onderwijs ik tuchtrechters. Daarbij is echt behoefte aan veel meer onderzoek en artikelen over de werking van tuchtrecht voor de sport, omdat het heel specifiek is in de sport. Het is geen wettelijk tuchtrecht en het ontwikkelt zich snel." In dat tuchtrecht staan allerlei verplichtingen over het meewerken in een zaak en het overleggen van documenten. "Willen we dat? Wat zijn de grenzen van het tuchtrecht. Hoeveel mag een bond regelen? Dat is een van de onderwerpen waar meer onderzoek naar zou moeten komen."

"De KNVB heeft wel degelijk veel gedaan aan racisme, maar ze kunnen ook niet veel meer omdat ze tegen de grenzen van het recht aan komen"

Marjan Olfers - Hoogleraar Sport & Recht (VU)

Racisme in de sport

Dat geldt wat Olfers betreft ook voor racisme en discriminatie in de sport. "Het onderzoek op dat gebied blijft toch een beetje achter. Als het gaat om racisme in de sport valt nog een wereld te winnen met alternatieve sancties en maatregelen. Daar doe ik nu ook onderzoek naar." Bij dat soort actuele thema’s vindt Olfers het belangrijk om gevraagd door de media juridische duiding te geven. "Het idee bestaat dat de KNVB te weinig doet aan racisme. De KNVB heeft wel degelijk veel gedaan, maar ze kunnen ook niet heel veel meer omdat ze tegen de grenzen van het recht aan komen. Daarom heb ik de bal gelegd bij het strafrecht omdat er nooit iemand wordt opgepakt."

Sportsector bedienen

Ze baseert zich daarbij op eigen onderzoek naar de toepassing van het strafrecht bij racisme in voetbalstadions. "Ik weet daardoor dat het strafrecht buitengewoon weinig wordt toegepast en als het al wordt toegepast dan leidt het niet tot vervolging. Zo probeer ik de feiten onder de mensen te brengen waardoor ze de juiste informatie krijgen." Dat vindt ze belangrijk om te blijven doen, omdat ze daarmee de sportsector bedient. "Het is belangrijk voor mij om sporters en sportbestuurders te bereiken en uit te leggen: wat is hier nu aan de hand? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? En welke juridische oplossingsrichtingen zijn er?"

Verbreding en verdieping

Behalve de onderzoeken waar Olfers mee bezig, onder andere een grote studie naar de omvang van dopinghandel, geeft ze ook nog onderwijs aan de VU. Dat bestaat naast het reguliere onderwijs uit een speciale leergang Sport en Recht, die Olfers zelf heeft ontwikkeld. Die leergang bleek dit jaar een groot succes, want het zat helemaal vol. "Daar ben ik heel erg blij mee, want ook deze mensen komen weer de sport in. Die geef ik dan de juiste informatie mee. Daar gaat het om: verbreding en verdieping van het vak."