Dag van het Sportonderzoek 2020 in het teken van burgerparticipatie

Het lijkt nog ver weg, maar dit najaar zal weer de Dag van het Sportonderzoek worden georganiseerd. De 11e editie van de Dag van het Sportonderzoek zal op 12 november in Eindhoven plaatsvinden met Fontys Sporthogeschool als gastheer. De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut en wordt mede ondersteund door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg. Sportonderzoekers uit Nederland en België worden nu al opgeroepen hun abstracts in te dienen om hun onderzoek te presenteren op het congres.

De Dag van het Sportonderzoek is een landelijk congres voor en door onderzoekers en beleidsmakers op het terrein van sport en bewegen. Inspirerende keynote sprekers en parallelsessies bieden gelegenheid voor inhoudelijke verdieping en discussie over actueel sportonderzoek.

'Iedereen aan zet!'

Het thema van dit congres is ‘Iedereen aan zet!’. Burgers nemen initiatief om invulling te geven aan hun sport- en beweeggedrag, worden steeds vaker gevraagd om actief mee te denken om hun eigen situatie te veranderen én zijn ook meer en meer een betrokken partij bij onderzoek en dataverzameling. In een tijd waarbij problemen steeds complexer worden, zoals de actuele situatie van sport in een 1,5m-maatschappij, lijken creatieve oplossingen de enige uitweg.

Wat zeker lijkt te zijn is dat we de oplossing niet meer vinden in één domein of sector liggen en dat we middels co-creatie elkaar inspireren tot niet eerder bedachte antwoorden. Burgerparticipatie bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten leidt in dat opzicht tot vele voordelen. Van opschaling tot betrokkenheid en van ontwikkeling van nieuwe methoden tot meer begrip voor beleid en wetenschap.

In de sport- en beweegwereld zien we de eerste stappen met deze vorm van onderzoek in de vorm van living labs en (andere) participatieve onderzoeksmethoden waarbij de burger nauw betrokken wordt. Tijdens het congres zullen de kansen van burgerparticipatie bij sportonderzoek op meerdere vlakken voorbij komen.

Call for abstracts

Het belangrijkste onderdeel van de Dag van het Sportonderzoek is onmiskenbaar het delen van kennis uit onderzoek. Een kleine 100 onderzoekers en wetenschappers uit Nederland en België delen hun onderzoeksresultaten tijdens de DSO2020. De eerste input ligt al ter beoordeling bij het abstract-committee. Alle informatie rondom het indienen en beoordelen van abstracts vind je op de website.