"We moeten niet te snel tevreden zijn met sportinnovaties"

Harry van Dorenmalen over de komende jaren van Sportinnovator

Het Topteam Sport dat in 2015 in het leven werd geroepen door toenmalig minister Edith Schippers van VWS, zou maar tot 2020 bestaan. De opdracht om met het Sportinnovator-programma meer focus op sportinnovatie te realiseren, wordt nu door minister Bruno Bruins verlengd tot 2022. Harry van Dorenmalen, voorzitter van het Topteam Sport, is niet minder ambitieus geworden met Sportinnovator, dat met de sleutelwoorden groter, beter en sneller de komende drie jaar vooral bedrijven wil aanhaken.

Bij het begin van Sportinnovator is direct een strategie met drie pijlers opgezet. Het inrichten van dataplatform Sport Data Valley, het opzetten van een ecosysteem met centers en het ophalen van creatieve ideeën uit het netwerk.

Sport Data Valley

Als Van Dorenmalen nu drie jaar verder naar het verrichte werk kijkt, ziet hij dat de infrastructuur met de Sport Data Valley staat. "Dat gaan we nu groter, beter en sneller maken. Dat laten we doen door een consortium van technische universiteiten. Dat betekent dat het neutraal uitgevoerd wordt. De Sport Data Valley is voorheen commercieel opgezet, maar als we groter gaan dan moet dat neutraler. Data wordt zo veilig opgeslagen met kluisjestechniek." Bijkomend voordeel ziet Van Dorenmalen daarin dat studenten datascience zo ook de kans krijgen om te leren en mee te werken aan het dataplatform.

De Sportinnovator-centra vormen ook een belangrijk onderdeel van de genoemde infrastructuur. Daar wil het Topteam ook een verbeterslag in maken, legt Van Dorenmalen uit. "We gaan de centers certificeren, met als doel sterke centra die toekomst bestendig zijn."

250 ideeën

Een derde belangrijke pijler van het Topteam Sport was het ophalen van creativiteit. Van Dorenmalen en zijn team hebben de afgelopen drie jaar ongeveer 250 ideeën bekeken. "Dat varieert van centers die met ideeën komen tot prijsvragen die we hebben gedaan tot projecten. Daarvan hebben zo’n twintig procent gehonoreerd. Dat is niet zo veel, want we willen wel kritisch kijken en niet zomaar elk idee een ton geven." Van Dorenmalen geeft aan dat in de nieuwe strategie de subsidierondes anders verdeeld zullen worden. Waar het Topteam eerst meerdere calls met beloningen van 30.000 tot 70.000 per project uitschreef, wil het nu meer focussen op grotere projecten. "We gaan drie grote iconische projecten doen op het gebied van bewegen, materiaal en voeding en daar willen we in alle gevallen meer dan een miljoen voor beschikbaar stellen. We gaan van kleintjes naar een paar groten."

Bedrijvencall

De bedrijvencall die eind 2018 werd gestart is wat Van Dorenmalen betreft een goed voorbeeld. "Bedrijven kunnen met innovatie voor een versnelling zorgen. We hebben met deze call naar consortia van een groot bedrijf, een center en een universiteit gezocht. We vinden ook dat bedrijven in dat consortium de lead moeten nemen." Op die eerste call hebben ongeveer 27 consortia ingeschreven die nu worden beoordeeld. Tien daarvan krijgen de opdracht een haalbaarheidsonderzoek te doen. "We willen wel dat ze iconisch denken. Niet een slap aftreksel van een app met een functie erbij. Je zal daar maatschappelijke impact mee moeten creëren."

"We willen wel dat ze iconisch denken. Niet een slap aftreksel van een app met een functie erbij"

Harry van Dorenmalen (voorzitter Topteam Sport)

Van Dorenmalen verwacht dat daar mooie innovaties uit gaan komen. Tegelijkertijd maakt hij ook, in algemene zin, een kanttekening bij innovatie in Nederland. "Ik denk ook dat we op het gebied van innovatie minder snel tevreden moeten zijn. We zijn als Nederland best goed met innovatie en staan ook op best veel lijstjes, maar er zijn landen die daar hongeriger op zijn dan wij. Dat wil ik voor de sport niet laten gebeuren."

CTO van het Sportakkoord

Met de verlenging van het Sportinnovator-programma ziet Van Dorenmalen het positief in om die ambitie ook waar te maken. De scoop van het Topteam is ook vergroot, zegt de voorzitter, want het Topteam is gevraagd welke rol ze kunnen spelen in het hele Sportakkoord. Met zijn ervaring als topman bij IBM heeft hij daar al een duidelijke visie op: "Bruno Bruins is de CEO, dan heb je de VSG en NOC*NSF als businessleiders en dan zijn wij de CTO: de Chief Technology Officer. Wij zorgen dat we als geen ander op de hoogte zijn van de trends op het gebied van innovatie en digitalisering en kunnen daar iedereen in de sport dan ook van advies van voorzien."

Reuring

Van Dorenmalen ziet dat ook een als een logische vervolgstap voor zijn Topteam. "Een sportakkoord is fantastisch, maar dan is het ook de vraag: hoe maak je dat werkend? We claimen dat we drie jaar klein begonnen zijn. Nu voelen we ons sterk genoeg dat we ook met NLSportraad en NOC*NSF en andere nationale gremia nog meer 'reuring' kunnen blijven maken, want innovatie vraagt verandering."

Meer info: Sportinnovator.nl