Vijf innovaties voor toekomstbestendige sportaanbieders

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2021 bekendgemaakt

De Nationale Sportinnovator Prijs 2021 is vorige week tijdens het Nationaal Sportinnovatie Diner uitgereikt aan vijf innovaties die erop gericht zijn om sportaanbieders toekomstbestendiger te maken. Veel sportaanbieders hebben namelijk te maken met teruglopende ledenaantallen. Ze vinden het vaak lastig om te veranderen en aan te sluiten op trends als individualisering en digitalisering. Onder de winnaars zijn twee innovaties om sportvraag laagdrempelig te koppelen aan sportaanbod, een ‘slimme’ bokszak, een pedagogische methode voor een positieve sportcultuur en een eSports-platform voor populaire racegames. Zij krijgen een financiële stimulans vanuit Sportinnovator om verder door te kunnen groeien.

De Nationale Sportinnovator Prijs wordt jaarlijks toegekend aan innovatieve producten of diensten op het gebied van (top)sport en bewegen. De prijs bestaat uit een subsidie die wordt uitgereikt aan innovaties die leiden tot een concreet product of dienst. Hierbij wordt gekeken naar ideeën die behalve impact in de sport ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben. Het thema was deze keer ‘Toekomstbestendige sportaanbieders’. De innovaties kunnen zich zowel richten op sportverenigingen als op ondernemende sportaanbieders en moeten lokaal op kleine schaal al succesvol zijn gebleken.

"Toekomstbestendige sportaanbieders zijn professioneel georganiseerd en financieel gezond. Het zijn sportverenigingen of ondernemende sportaanbieders die antwoord hebben op toenemende vergrijzing, individualisering en digitalisering. Ze werken waar nodig en mogelijk samen om aan de veranderende, toekomstige vraag te voldoen. De jury heeft een twintigtal vernieuwende initiatieven beoordeeld waar uiteindelijk deze winnaars uit zijn gekomen. Met de honorering van deze vijf prachtige innovaties dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Sportakkoord om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken", aldus juryvoorzitter Martin Olde Weghuis van Sportinnovator.

De vijf winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs 2021:

Inviplay

Inviplay staat voor Invite & Play en is bedoeld om te sporten waar, wanneer en met wie je maar wilt. Met vrienden of andere liefhebbers. Gebruikers geven op inviplay.nl aan welke sporten ze leuk vinden en wat de maximale reisafstand mag zijn en het aanbod wordt gepresenteerd. Het is ook mogelijk zelf een activiteit aan te maken waarop Inviplay naar sporters zoekt. Voor sportverenigingen is dit een mooie kans om flexibel sportaanbod aan te bieden met nieuwe vormen van lidmaatschap, bijvoorbeeld via een strippenkaart.

Sport-Planner

Het platform Sport-Planner helpt sportclubs hun indirecte netwerken te activeren en hun sportaanbod toegankelijker te maken. Door met meerdere sportaanbieders in een lokale regio samen te werken, wordt tegen minimale kosten een grote groep aan potentiële deelnemers en (betaalde) sportactiviteiten bereikt.

NextRound voor sportaanbieders

Deze slimme vrijhangende bokszak geeft nauwkeurige feedback aan de sporter over de impact, timing en precisie van stoten en trappen. Door dit te koppelen aan trainingsprogramma’s, ook online en interactief, en aan thuissporten, biedt de NextRound nieuwe mogelijkheden voor boksscholen en fitnessclubs.

Sport in Perspectief

Sport in Perspectief is een multimediale methode die clubs helpt een veilig en plezierig sportklimaat te realiseren. Ouders, sporters en coaches trainen pedagogische en mentale vaardigheden op het sportveld om winst en verlies in perspectief te blijven zien. Zo stimuleren zij zelfvertrouwen en houden de kinderen plezier in hun sport. Met behulp van de prijs wordt de methode uitgerold in Nederland en wordt de ondersteuningsstructuur geborgd.

KNAF Digital

Dit eSports-platform biedt iedereen de gelegenheid om deel te nemen aan georganiseerde autosportwedstrijden in populaire racegames en racesimulaties. Met dit platform wil de Autosport Federatie ervoor zorgen dat de autosport toekomstbestendig en toegankelijk blijft en nieuwe doelgroepen aan de autosport bindt.

Ga voor meer inspiratie en informatie over sportinnovatie naar Sportinnovator.nl