Sportinnovator heeft 4 nieuwe innovatiechallenges

Innovaties gezocht voor circulaire sportmaterialen, topsportevementen, sportaanbieders en sportaccommodaties

Sportinnovator heeft op dit moment verschillende calls en challenges openstaan waarin wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor de sport. Zo worden ideeën en businessmodellen gezocht voor circulaire sportmaterialen, topsportevenementen, het toekomstbestendig maken van sportaanbieders en sportaccommodaties. We zetten deze vier innovatiechallenges hier op een rijtje.

Sportinnovator stimuleert innovaties voor sport en bewegen om zo meer Nederlanders in beweging te krijgen. Het programma dat vanuit het ministerie van VWS wordt gefinancierd en door ZonMW wordt ondersteund wil zo bijdragen aan een vitaler Nederland en de kans op topsportmedailles vergroten. Dit doet Sportinnovator door de partijen die nodig zijn voor innovatie bij elkaar te brengen: de sport, kennisinstellingen, bedrijfsleven en de overheid. Met verschillende calls roept het Topteam Sport, dat het Sportinnovator-programma aanstuurt, ondernemers op om vanuit hun invalshoek met nieuwe ideeën voor de sportsector te komen. Hieronder staan vier nieuwe calls die nu open staan:

Challenge Circulaire sportmaterialen

Jaarlijks belanden miljoenen kilo's aan sportmaterialen op de afvalberg. Denk daarbij aan hockeysticks, tennisrackets en trainingsballen. Als we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien, heeft dat negatieve gevolgen voor de aarde. Daarom is Sportinnovator op zoek naar ondernemers die hun ideeën of nieuwe businessmodellen voor circulaire sportmaterialen willen ontwikkelen. Met de Challenge Circulaire sportmaterialen wil Sportinnovator de nadelige effecten van sportmaterialen op het klimaat en milieu voorkomen. De sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en inspireren op meer aandacht te hebben voor circulariteit.

Lees meer over de Challenge Circulaire sportmaterialen.

Challenge Topsportevementen

Met de Challenge Topsportevementen gaat Sportinnovator op zoek naar innovaties of ideeën om meer mensen te bereiken met de topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd. Het voorstel moet erop gericht zijn om meer mensen in aanraking te laten komen met het evenement, de sport(ers) en hun prestaties. Meer mensen bereiken kan leiden tot bredere waardering van en verbondenheid met de sport(ers) en hun prestaties. Naast meer mensen in aanraking laten komen kunnen innovaties ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het evenement, de sporters en/of hun prestaties. Zo laten ze zich mogelijk zelfs inspireren om eigen gedrag aan te passen wat betreft bijvoorbeeld gezonde leefstijl, consumptie, sportparticipatie of inclusiviteit.

Lees meer over de Challenge Topsportevementen.

Nationale Sportinnovator Prijs 2021

De jaarlijkse Nationale Sportinnotor Prijs is dit keer gericht op innovatieve diensten of producten die sportaanbieders toekomstbestendiger maken. Toekomstbestendige sportaanbieders zijn professioneel georganiseerd en financieel gezond. Het zijn sportverenigingen of ondernemende sportaanbieders die antwoord hebben op toenemende vergrijzing, individualisering en digitalisering. Ze werken waar nodig en mogelijk samen om aan de veranderende, toekomstige vraag te voldoen. Sportinnovator is op zoek naar vernieuwende initiatieven over bijvoorbeeld het besturen van sportclubs, het binden van leden/klanten of nieuwe lidmaatschapsvormen die lokaal succesvol zijn en willen opschalen.

Lees hier meer over de Nationale Sportinnovator Prijs.

Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022

De prijs Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022 is een stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe concepten in de sportsector op het gebied van sportaccommodaties. Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 26 april a.s. staan de winnaars van de in de spotlights! Het accent ligt op innovaties die de ontwerp- en ontwikkelfase al doorlopen hebben en nu ‘klaar zijn voor de markt’. Organisaties en bedrijven die met hun innovatie op het gebied van sportaccommodaties de markt op willen, kunnen zich uiterlijk 11 februari 2022 aanmelden.

Lees meer over de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022.