Sportinnovator breidt uit met vier nieuwe innovatiecentra

Innovatienetwerk Sportinnovator breidt uit met vier innovatiecentra: Sport Science & Innovation Groningen, Sportinnovatorcentrum Sports Valley, Sportinnovatorcentrum KNLTB en Shimano Experience Center. Deze vier centra met een eigen expertise kregen 29 juni op Sportcentrum Papendal de officiële certificaten uitgereikt uit handen van Maurits Hendriks van het Topteam Sport.

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland. De basis van het netwerk wordt gevormd door de Sportinnovator-centra waarin onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken aan innovaties die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Met de toetreding van deze vier innovatiecentra bestaat het netwerk nu uit 16 innovatielabs verspreid over het gehele land.

Sport science & innovation Groningen

Sport science & innovation Groningen (SSIG) is het platform voor het initiëren, aanjagen, ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis op het vlak van sport en bewegen. Dit centrum wil in samenwerking met kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven wetenschappelijke kennis genereren en overdragen. Het wil innovatieve producten en diensten ontwikkelen en implementeren voor een vitale samenleving en succesvolle (top)sporters.

Sportinnovator-centrum Sports Valley

Sportinnovator-centrum Sports Valley, voorheen Centrum Nutritional Status & Health, is een krachtenbundeling van de Wageningen University en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit centrum wil innovatie stimuleren op het gebied van voeding, sport en belastbaarheid en de toepassing realiseren van wetenschappelijke expertise in de (top)sportmedische zorg.

Shimano Experience Center

Het Shimano Experience Center in Valkenburg heeft specifieke expertise op het gebied van bike-fitting en focust zich op veilig en verantwoord fietsen, zowel in het wielrennen als recreatief fietsen. Dit centrum wil zich verder inzetten voor de rol die fietsen in het mobiliteitsvraagstuk kan spelen.

Sportinnovator-centrum KNLTB

Het Sportinnovator-centrum van de KNLTB wil kennis en innovaties ontwikkelen op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling, prestatiebevordering en blessurepreventie. De KNLTB wil dit gaan doen door kennisinstellingen en het bedrijfsleven met de tennissport te verbinden.

Toetsing

Onafhankelijk adviesbureau RevelX heeft de centra beoordeeld aan de hand van een toetsingskader waarmee de kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk zijn gewaarborgd. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en een actieve leefstijl. Deze innovaties versterken daarnaast de kennisbasis voor sport en kunnen zorgen voor nieuwe business of maatschappelijke waarde.

Certified Partners Sportinnovator-netwerk

De certified partners van Sportinnovator vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk van Sportinnovator. Overige certified partners van Sportinnovator zijn: InnoSportLab Sport & Beweeg, Sailing Innovation Centre, Embedded Fitness; Centrum voor interactief bewegen, InnoSportLab de Tongelreep, TU Delft Sports Engineering Insitute, Sport Data Center, InnoSportLab ’s Hertogenbosch, KNVB Campus, Innovatielab Thialf, Sportcentrum Papendal, AISS en EquInnolab.

Ga voor meer informatie over deze centra naar sportinnovator.nl