"Sport Data Valley is een extra gereedschapskist voor iedere coach"

Maurits Hendriks (NOC*NSF en Topteam Sport) over de mogelijkheden van data-analyse voor coaches

De moderne coach of trainer kan niet zonder data. Zeker in de topsport waar de verschillen tussen winst en verlies steeds kleiner worden is het zoeken naar nieuwe inzichten met data onontbeerlijk geworden. Het onlangs gelanceerde platform Sport Data Valley brengt het beschikbare sportonderzoek samen en biedt coaches de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met data-analyse. Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF en lid van het Topteam Sport, ziet dat de sport in de volle breedte kan profiteren van deze extra gereedschapskist.

Sport Data Valley is het nationale platform voor onderzoek en data-analyse rond sport en bewegen. Het idee voor dit platform ontstond al in 2015 bij de start van het programma Sportinnovator, dat innovaties in de sport naar een hoger niveau moet brengen. Toenmalig minister Edith Schippers had het Topteam Sport, dat Sportinnovator aanstuurt, de opdracht meegegeven om voor een fijnmazige digitale infrastructuur te zorgen waarbij sportdata een prominente rol krijgt.

Na een eerste versie werd in 2018 besloten om dat initiële plan een nieuwe impuls te geven waarbij het netwerk van Sport Data Valley zowel online als offline werd uitgebreid. Op deze manier kan het grote doel van het platform nog beter worden bereikt, volgens Auke Damstra, managing director Sport Data Valley. "We willen de sportpraktijk, de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven meer met elkaar te verbinden. In Nederland wordt al heel veel geweldig onderzoek gedaan, maar dat zijn te veel eilandjes. Met dit platform willen we dat onderzoek meer samen brengen."

Open platform

De kracht van Sport Data Valley zit volgens Damstra in de combinatie van mogelijkheden binnen het hele netwerk. "We hebben fysieke labs in Heerenveen, Amsterdam, Eindhoven, en Scheveningen, waar je terecht kunt met vragen over data. Dat is een deur naar de wetenschap." Op het online gedeelte van het platform kan iedereen data uit verschillende apps veilig uploaden, combineren en analyseren. "Dat maakt het onderzoek naar beweegdata makkelijker en sneller. We willen onderzoek en praktijk verbinden door analyses efficiënter en toegankelijker te maken. Coaches en sporters die baat hebben bij onderzoek geven we zo ook meer inzicht in resultaten."

Sport Data Valley is een open platform voor iedereen met interesse in sport, maar Damstra benadrukt dat de data die wordt geüpload niet voor iedereen openbaar hoeft te zijn. "De data blijft van jou. Wij gaan de data dus niet verkopen of verder verspreiden. Je kunt als coach een dataset bijvoorbeeld wel binnen een groepje atleten delen."

Kennisdeling

Maurits Hendriks heeft als lid van het Topteam Sport en vanuit zijn dagelijkse functie van technisch directeur bij NOC*NSF de ontwikkeling van Sport Data Valley vanaf het prille begin nauw gevolgd. Hij gelooft heilig in de meerwaarde van het platform voor coaches. Topsport dwingt je volgens Hendriks simpelweg om open te staan voor nieuwe inzichten. Binnen TeamNL ziet hij dat bij coaches dat kennisdeling al langer gewoon is geworden. "Als jij een muurtje om je kennis zet dan hou je op te leren en te verbeteren. Voor een topcoach, maar ik zou zeggen voor elke coach, geldt dat je dan blijft waar je bent. In topsport is openheid en het delen van kennis een noodzakelijke mindset. Dat zie je topcoaches goed doen. Zij zetten hun kennis in en delen dat en vergroten daarmee hun eigen inzicht."

"Sport Data Valley kan ons als sportland in de volle breedte naar een leukere omgeving en een hoger niveau brengen"

Maurits Hendriks - Technisch directeur NOC*NSF

Als aanvulling op de kennis van coaches onderling komen nu met Sport Data Valley ook de analytische vermogens van alle kennisinstellingen voor coaches binnen handbereik. "Dat is kennis die niet elke coach vanzelfsprekend tot zijn beschikking heeft, want niet elke coach heeft een uitgebreide staf met een eigen embedded scientist." Het stellen van de goede vragen bij de data is daarbij een belangrijk onderdeel, geeft hij aan. "Je kunt wel op een berg van kennis en data zitten, maar als je niet weet welke vragen je moet stellen bij die data dan ga je er niks aan hebben. Daar hebben we advies en ondersteuning bij nodig. Dat is precies waar Sport Data Valley voor is bedacht: het gemakkelijker maken van data-analyse. Het is daarmee een extra gereedschapskist voor iedere coach."

Breedtesport

Het is voor Hendriks geen vraag of trainers in de breedtesport ook baat hebben bij de nieuwe inzichten die Sport Data Valley kunnen bieden. "Ik ben als hockeycoach op het recreatieve niveau begonnen en ik had al heel snel door: data is gewoon leuk, want iedere sporter vindt direct feedback interessant. Kijk maar naar het aantal sporters dat met Fitbits en Apple Watches sport." Data kan volgens hem op recreatief niveau gebruikt worden om sporters meer te motiveren. "Ook de recreatieve sporter gaat iets harder van zijn eigen data. Je wil toch sneller als je een tijd hebt geklokt op een bepaald rondje."

Behalve die motiverende werking is data volgens Hendriks voor sommige sporters ook interessant omdat ze het leuk vinden om hun lichaam te begrijpen. "Wat moet je eten en hoe belangrijk is rust? Die inzichten hebben wij binnen de topsport, maar daar kan een recreant enorm van gaan profiteren. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee de Sport Data Valley ons als sportland in de volle breedte naar een leukere omgeving en een hoger niveau kan brengen."

Ga voor meer info naar info.sportdatavalley.nl

Fotobijschrift: Inge Stoter (manager Innovatielab Thialf) met Simon Kuipers (hoofdcoach Thialf Academy).